Galerija

1-oji pamoka: kaip atlikti paiešką ir užsisakyti knygą Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos elektroniniame kataloge

Susirandame Joniškio Jono Avyžiaus bibliotekos interneto puslapį https://www.joniskis.rvb.lt

Paspaudžiame „Duomenų bazės“ −1 pav.

Joniškio VB kompiuterinis katalogas ir kraštotyros duomenų bankas (nuo 2003 m.) – 2 pav.

Asmenvardžio laukelyje rašome pavardę ir/arba antraštę – 3 pav.

Pažymime norimą užsakyti knygą ir dešinėje pusėje spaudžiame „Užsakyti“ – 4 pav.

Paiešką bibliotekos kataloge galima atlikti ir neturint Skaitytojo pažymėjimo, tačiau užsakyti knygą galima tik su juo: užrašome Skaitytojo pažymėjimo numerį, slaptažodis yra pavardė, rašoma lietuviškomis, mažosiomis raidėmis – 5 pav.

Knygą galima užsakyti tik iš Skaitytojų aptarnavimo skyriaus, pažymime ją ir spaudžiame „Užsakyti“ – 6 pav.

Užsakymas priimtas. Atsijungiame nuo sistemos – 7 pav.


Paskutinio redagavimo data: 2020-11-16