Galerija

4-oji pamoka: EBSCO Publishing duomenų bazės pristatymas ir paieška

Paieška prenumeruojamoje EBSCO Publishing duomenų bazėje.

Ši duomenų bazė apima platų spektrą elektroninių socialinių ir humanitarinių mokslų, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalų bei kitą elektroninę informaciją daugiausia anglų kalba. Dauguma straipsnių pateikiami pilnai, dalis, tik kaip anotacijos.  Yra mokslinių straipsnių ir lietuvių kalba – 1 pav.

Biblioteka suteikia galimybę šiomis duomenų bazėmis naudotis namuose. Nuotolinė prieiga adresu (vartotojams namuose reikia įrašyti prisijungimo vardą: 025476) – 2 pav.

Prisijungimas vyksta per Joniškio J. Avyžiaus viešąją biblioteką. Spaudžiame: EBSCOhost Web – 3 pav.

Siūlomos paieškos penkiose duomenų bazėse:

  1. Švietimo
  2. Ekologijos, atsinaujinančios energetikos ir tvarumo
  3. Mokslinių akademinių leidinių bazėje
  4. Verslo
  5. Sveikatos, medicinos

Pasirenkame akademinių leidinių bazę – 4 pav.

 Užsirašome paieškos žodį/frazę – 5 pav.

 Paieškos rezultatai – 6 pav.


Paskutinio redagavimo data: 2020-11-16