Galerija

Bibliografija: knygos, elektroniniai leidiniai

1998
1. Akyse Lietuva, širdyje Žiemgala : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. – Kaunas : [Mažoji poligrafija], 1998 (Kaunas: Mažoji poligrafija). - 69, [3] p. - ISBN 9986-9128-5-7
2. Ir palaimą jaučiu : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. – Kaunas : [Mažoji poligrafija], 1998 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 85, [3] p. : portr. - ISBN 9986-9128-3-0
3. Kelyje į Emausą : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. - Kaunas: [Mažoji poligrafija], 1998 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 77, [3] p.: portr. ; 20 cm. - Inv. 03/1797 su J. Ivanausko autografu Joniškio raj. VB Maldenių filialui (C217). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-9128-7-3
1999
  4. O ir vardo neklausiau : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas; [iliustracijų autorė Edita Balčiūnaitė]. – Šiauliai : [Tiesos žodis], 1999 (Vilnius : L-klos "Tikėjimo žodis" sp.). - 76, [3] p. : iliustr. - ISBN 9986-600-08-1
2000
5. Kur karaliaus menė : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas; [iliustracijų autorė Lolita Brazauskaitė-Zalogienė]. - [Kaunas: Mažoji poligrafija], 2000 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 75, [3] p.: iliustr. - ISBN 9986-969-27-1
6. Žibintu palik mane : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. - Kaunas: [Mažoji poligrafija], 2000 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 53, [3] p. - ISBN 9986-969-15-8
7. Tev un Tēvzemei = Tau ir tėviške i: eilėraščiai / Jons Ivanausks; [į latvių kalbą vertė Dzintra Elga Irbytė; iliustracijos : Lolita Brazauskaitė-Zalogienė]. – Kaunas : Aesti, 2000 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 67, [3] p.: iliustr. - Išleista aut. lėšomis. - ISBN 9986-884-10-1
2001
      8. Ir laimėjo saulė mūšį = Saule kauju ar uzvaru veica : poema: skiriama Saulės mūšio 765-osioms metinėms (1236-09-22) / Jonas Ivanauskas; [vertė Dzintra Elga Irbytė; iliustravo Lina Žutautienė]. - Joniškis [i.e. Šiauliai : Šiaulių univ. l-kla, 2001] (Šiauliai: UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 13, [1] p.: iliustr. - Gretut. tekstas liet., latv. - ISBN 9986-38-278-5
 9.  Žiemgalos prieglobstyje = À l'abri de Ziemgala : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas; [į prancūzų kalbą vertė Lina Pakalniškytė; iliustravo Lina Žutautienė]. – Šiauliai : Šiaulių univ. l-kla, 2001 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - [15] p. : iliustr.; 21 cm. - Gretut. tekstas liet., pranc. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-38-291-2
2002
10. Žiemgalinėjimai : [poezijos] rinktinė / Jonas Ivanauskas; [sudarytoja ir redaktorė Džiuljeta Maskuliūnienė]. – Šiauliai : Saulės delta, 2002 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 119, [1] p. - ISBN 9955-522-11-9 (įr.)
2003
11. Nuo Platonio krantų : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. - Joniškis [i.e. Kaunas] : [Mažoji poligrafija], 2003 (Kaunas: Mažoji poligrafija). - 105, [7] p. - ISBN 9986-969-52-2
12. Randuotą likimą liečiu : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. - Joniškis [i.e. Kaunas : Mažoji poligrafija], 2003 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 121, [6] p. - ISBN 9986-969-61-1
2004
13. Blyksniai sielos kuluaruose : poezija / Jonas Ivanauskas. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 59, [2] p. - ISBN 9986-38-512-1
14. Laiškelis už stiklo : humoristiniai eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. - Joniškis [i.e. Kaunas] : R. Ščerbinsko įmonė "Mažoji poligrafija", 2004 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - [62] p. - ISBN 9986-969-65-4
15. Rugpjūčio šviesa : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 77 p.: iliustr. - ISBN 9986-38-540-7
2005
16. Laimės linijos į delną : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas; [iliustravo Pranciška Stanevičiūtė-Ivanauskienė]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 47, [1] p.: iliustr. - ISBN 9986-38-598-9
  2006
17. Akys siekia dangų = Eyes reach the sky : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas; į anglų kalbą vertė Ieva Akstinavičiūtė. – Šiauliai : Šiaulių universiteto l-kla, 2006. - 63 p. - ISBN 9955-9502-2-6
18. Giesmė Žiemgalai = Dziesma Zemgalei : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas; [į latvių kalbą vertė Dagnija Dreika, Dzintra Elga Irbytė, Eva Martuža, Andris Sprogis]. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 71, [1] p. : iliustr. - ISBN 9986-38-653-5
2007
19. O kalnai Judėjoje judėjo : eilėraščiai / Jonas Ivanauskas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 47, [1] p.: iliustr. - ISBN 978-9986-38-790-9
20. Žodžiai - paukščiai: eilėraščiai / Jonas Ivanauskas; [vertė Arthur Shvirblis]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 22, [1] p. - ISBN 978-9986-38-773-2
2008
       21. Vėjalandės šilagėlės žiedas : poezija / Jonas Ivanauskas; [fotografijos autoriaus]. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 59, [1] p.: iliustr. - ISBN 978-9955-38-921-7
2009
     22. Baltaliemenė diena: [poezija]/ Jonas Ivanauskas; [į anglų kalbą vertė Ieva Akstinavičiūtė, į latvių kalbą vertė Dagnija Dreika ir Dzintra Elga Irbytė, į vokiečių kalbą vertė Salomėja Blažytė; autoriaus fotografijos].- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla).- 85, [1] p.: iliustr.; 21 cm.- Dalis gretut. teksto liet. ir angl., liet. ir latv., liet. ir vok.- Tiražas 200 egz.- ISBN 978-9986-38-982-8
2011
23. Esame paskolinti vieni kitiems: [eilėraščiai]/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2011 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla).- 52, [4] p.: iliustr.; 21 cm.- Tiražas 200 egz.- ISBN 978-609-430-057-8
2012
     24. Du Baltų tautų milžinai [Elektroninis išteklius]/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).- Tiražas 30 egz.- ISBN 978-609-430-155-1
2014
25. Poetas Kristijonas Donelaitis prabilo latviškai [Elektroninis išteklius]: skiriama Lietuvos grožinės literatūros pradininko poeto ir kunigo Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM); 12 cm.- Antr. iš ekrano antr. - Tiražas [30] egz..- ISBN 978-609-430-239-8 (ištaisytas).- ISBN 978-609-340-239-8 (klaidingas)
     26. Rožės už kantrybę: eilėraščiai/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014.- 43, [1] p.: iliustr..- Tiražas 120 egz..- ISBN 978-609-430-237-4
     27. … Žeimelis, Kopenhaga, Sunakstė [Elektroninis išteklius]/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).- Tiražas 30 egz..- ISBN 978-609-430-238-1
2017
28.  Suglauskime širdis [Elektroninis išteklius] : [poezija] / Jonas Ivanauskas. -     Vilnius : Litera, [2017]. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm
Antr. iš disko etiketės. - Tiražas 30 egz. - Skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.
Paskutinio redagavimo data: 2018-09-03