Paslaugos

Edukacinis užsiėmimas „Herbai mirioramoje“

Paslaugos informacija

Skirta klasėms: 3–4

Kaina mokiniui: 2 EUR

Renginio trukmė: 90 min.

Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 6–20

Aprašymas

Edukacijos metu: 1. Moksleiviai sužinos, kada ir kaip buvo pradėti kurti herbai; 2. Vaikams bus pristatyti herbų sudarymo principai; 3. Moksleiviai išgirs pasakojimą apie Joniškio krašto bajorus ir jų herbus; 4. Išklausę teorinę dalį, vaikams teks pabandyti sukurti savo šeimos ar giminės herbą. 5. Atlikus užduotį, sukurtų herbų juosta bus įmontuojama į mirioramos dėžę ir drauge peržiūrima. Peržiūros metu aptariami rezultatai ir diskutuojama, kodėl kuriant herbus buvo naudoti vienokie ar kitokie ženklai, simboliai, spalvos, formos ir priemonės. Naudojantis mirioramos teikiamomis galimybėmis pažintis su krašto istorija, iškiliomis asmenybėmis, kai kuriomis heraldikos taisyklėmis virsta kūrybinėmis dirbtuvėmis skatinančiomis kritinį mąstymą ir plečiančiomis vaiko akiratį. Kūrybinė programos pusė svarbi tuo, kad dalyviai pajaučia, jog gali kurti, kyla jų savivertė.

Informacija teikiama tel. +370 620 11372,  el. p. vaikai@joniskis.rvb.lt

Paskutinio redagavimo data: 2023-09-05