Galerija

ĮŽANGA

1927 m. kovo 12–13 dienomis Kaune buvo surengtas pirmasis Lietuvos stalo teniso čempionatas. Nuo to laiko pradėta rašyti mūsų inteligentiškos sporto šakos istorija.
Kad lietuviai mokėjo organizuoti ir rengti įvairaus lygio turnyrus jau nuo 1925 m., rodo gausus varžybų vyksmas ne tik mūsų šalyje tarp atskirų miestų rinktinių ar klubų, bet ir mačai su Latvija, Estija, Švedija ir kitomis šalimis. Nuo 1929 m. Lietuvos atstovai pradėjo dalyvauti ir pasaulio stalo teniso čempionatuose.
1933 m. pasirodė pirmosios taisyklės lietuvių kalba. Po puikaus mūsų vyrų komandos pasirodymo XIII pasaulio čempionate Egipte 1939 m., kai buvo pelnyta IV-toji vieta, stalo teniso populiarumas mūsų šalyje labai išaugo.
1952 m. buvo įkurta Teisėjų kolegija. Tuo metu ir kiek vėliau pagrindiniais taisyklių sergėtojais ir varžybų organizatoriais buvo – Edmundas Racevičius, Antanas Naujokas, Henrikas Sudikas, Vitalis Gruodis, Tadas Bronickas, Irena Žitkovaitė, Leonas Balaiša, Vytautas Baublys, Jonas Eigelis, Kostas Drąsutis, Valerija Čiūtienė, Karolis Ivanauskas, Jonas Kviliūnas, Kazimieras Gaigalis, Juozas Vyšniauskas, Vytautas Giedraitis ir visą eilė kitų. Nevengė teisėjais pabūti ir mūsų istorinės įžymybės – Vladas Dzindziliauskas, Vilhelmas Variakojis, Ona Žilevičiūtė, Bronė Balaišienė, Leonas Sereika, Julija Urbšienė, Albinas Čepaitis, Veronika Morkūnaitė, Adolfas Zablockis, Nijolė Kurdzikauskienė ir kt. Įkūrus Teisėjų kolegiją, prasidėjo ir taisyklių mokymai. Vilniuje labai entuziastingai veikė to meto TK pirmininkai Bronius Žeberskis (1960–1962), Liudvikas Kriaučiūnas (1962–1967) ir Ramunis Budriūnas (1972–1975), o Kaune – ilgametis TK pirmininkas Antanas Pranckonis (Pranckevičius) (1967– 1971 ir 1976–1989). Jie rengė seminarus teisėjams, o taip pat ir egzaminus nustatytoms kategorijoms įgyti. Pareigingo, sumanaus ir principingo A. Pranckonio sukurtos varžybų pravedimo sistemos iki pat šių dienų turi didelę paklausą. Be to, jo rūpesčiu Kaune buvo įkurtas stalo teniso teisėjų klubas. 1976 m. visi vedantieji Lietuvos teisėjai įsigijo vienodas uniformas ir tapo geru pavyzdžiu kitiems. 
1977 m. Marijampolėje buvo surengtas pirmasis stalo teniso teisėjų suvažiavimas ir Taisyklių nagrinėjimo seminaras, kuriame dalyvavo 50 teisėjų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. 
1984 m. trys Lietuvos teisėjai – Antanas Pranckonis, Kazimieras Gaigalis ir Romualdas Franckaitis išlaikę egzaminus tampa Tarptautinės kategorijos teisėjais. Nuo tų pačių metų, pagal parengtus testus, Lietuvos teisėjai laiko teorinį ir praktinį egzaminą pirmai ir nacionalinei kategorijoms įgyti. 
Nuo 1989 m. Teisėjų kolegijai vadovauja R. Franckaitis. Nuo 1994 iki 2016 m. Lietuvoje keturis kartus buvo surengti egzaminai tarptautinei kategorijai įgyti. 
Šiuo metu TK sudėtyje yra 19 tarptautinės, 50 nacionalinės ir 55 pirmos kategorijų teisėjai. Mūsų gretose yra ir neatestuotų teisėjų. Vedantieji teisėjai pastoviai kviečiami į pasaulio ir Europos čempionatus bei kitus tarptautinius turnyrus teisėjauti, o įgyta geroji patirtis visada paskleidžiama namuose. 
2003 m. buvau pakviestas dalyvauti pasaulio TK pirmininkų suvažiavime ir taisyklių nagrinėjimo seminare Vokietijoje, Heildelbergo mieste. Tais pačiais metais aš ir Vincas Franckaitis sėkmingai išlaikėme egzaminą Paryžiuje mėlynajam ženkleliui įgyti. V. Franckaitis 2011 m. tapo pirmuoju mėlynojo ženklelio savininku Lietuvoje. 
Mūsų TK prezidiumas susideda iš 9 patyrusių ir jaunų veiklių asmenų: K. Barauskas (Akm.), A. Budrys (Marij.), A. Černeckis (Riet.), V. Franckaitis (K), G. Gataveckas (V), A. Kapitančukas (V), A. Kuodis (V), A. Litvinas (V), kurių kiekvienas turi savo veiklos barus. TK savo iniciatyva pastoviai atnaujina stalo teniso taisykles, kad visos naujienos kuo greičiau pasiektų mūsų stalo teniso bendruomenę. TK beveik kasmet teisėjams rengia seminarus ir egzaminus kvalifikacijai kelti ir kategorijoms įgyti. Etikos komisijai vadovauja K. Gaigalis (K).

                   Pagarbiai,
                   LSTA Teisėjų kolegijos pirmininkas  Romualdas Franckaitis
Paskutinio redagavimo data: 2020-04-01