Veikla

Komandiruotės

Eil.
Nr.

Komandiruotės
laikotarpis

Vykusio asmens pareigybės

Tikslas

Vieta(-os)

Finansuojama suma (Eur)

Komandiruotės rezultatai

1. 2020-01-07 Bibliotekos direktorius Dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje Šiauliai 0,00 Dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje, aptarti skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimo aspektai
2. 2020-01-07 Bibliotekos skyriaus vedėjas Dalyvauti ES programos informaciniame seminare Šiauliai 0,00

Dalyvauta ES programos informaciniame seminare

3.  2020-02-20 Bibliotekos direktorius ir darbuotojai Dalyvauti Vilniaus knygų mugėje Vilnius 0,00

Dalyvauta knygų mugėje

4.  2020-02-27 Bibliotekos skyrių vedėjos Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta bibliotekų prieinamumo didinimo, teikiamų paslaugų tvarumo mokymuose

5. 2020-02-28 Bibliotekos direktorius Dalyvauti Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių XI suvažiavime Kaunas 0,00

Suvažiavime atstovauta Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio skyriui

6. 2020-03-09 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 6,80

Dalyvauta bendravimo su asmenimis, turinčiais negalią, mokymuose

7. 2020-06-04 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta biblioterapijos metodikos ir jų taikymo technologijų mokymuose

8. 2020-09-07 - 08 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ mokymuose

9. 2020-09-09 Bibliotekos vyr. buhalterė Dalyvauti seminare Šiauliai 100,00

Dalyvauta seminare ir susipažinta su darbo apmokėjimo aktualijomis po 2020-08-01

10. 2020-10-14 Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijos tobulinimo mokymuose

11. 2021-06-01-02 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00 Dalyvauta mokymuose „Inžinerinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“
12.  2021-06-09-10

Skyriaus vedėja 

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės 

Kompiuterių sistemų inžinierius 

Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta mokymuose „Kūrybinio paketo įrangos praktinio panaudijimo galimybės“

13. 2021-06-16-17

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės

Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta mokymuose „Inžinerinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“

14. 2021-06-21-22

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės

Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta mokymuose „Programavimo paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“

15. 2021-08-24 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00 Dalyvauta mokymuose „Skaitymas kitaip: „Sensorinių skaitymų organizavimo metodika ir įgyvendinimas bibliotekoje“
16. 2021-09-03 Direktoriaus pavaduotoja Dalyvauti suvažiavime Panevėžys 14,58

Dalyvauta Baltijos šalių jaunųjų specialistų suvažiavime

17.  2021-09-07 Teritorinio padalinio(filialo) vedėja Dalyvauti stažuotėje Šiauliai 12,20

Dalyvauta stažuotėje „Kaip dirbti su skaitmeninimo centro įranga: negatyvų skeneriu, skeneriu „Bookeye“

18.  2021-09-21 Bibliotekos direktorius Dalyvauti konferencijoje Kaunas 3,40

Dalyvauta konferencijoje „Biblioteka visiems“

19.  2021-09-24

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėja

Dalyvauti kultūrinės edukacijos forume Šiauliai 0,00

Dalyvauta kultūrinės edukacijos forume „Kultūra atrakina

20. 2021-10-07

Bibliotekos direktorius

Dalyvauti visuotiniame savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkime Vilnius 0,00

Dalyvauta asociacijos narių susirinkime

21.  2021-10-21

Bibliotekos direktorius

Dalyvauti Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje Šiauliai 6,80

Dalyvauta Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje

22. 2021-11-19

Bibliotekos skyriaus vedėja

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės

Vesti edukacinį užsiėmimą „Šiaulių knygų mugėje 2021“ Šiauliai

0,00

Pravestas edukacinis užsiėmimas „Šiaulių knygų mugėje 2021“

23. 2021-11-25

Bibliotekos direktorius

Dalyvauti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamoje respublikinėje-praktinėje konferencijoje „Quo vadis, kraštotyra?“ Šiauliai 6,80

Dalyvauta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamoje respublikinėje-praktinėje konferencijoje „Quo vadis, kraštotyra?

24. 2022-03-21

Bibliotekos skyriaus vedėja 

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Dalyvauti  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymuose „Bendravimo su vyresnio amžiaus negalią turinčiais asmenimis ypatumai“ Šiauliai

10,95

Dalyvauta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymuose „Bendravimo su vyresnio amžiaus negalią turinčiais asmenimis ypatumai“

25.  2022-04-06

Teritorinio padalinio (filialo) vyresn. bibliotekininkė

Dalyvauti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymuose „Auditorijų plėtra: strategijos ir taktikos“ Šiauliai

0,00

Dalyvauta mokymuose ir susipažinta su ilgalaikėmis ir trumpalaikėmis auditorijų plėtros strategijomis, edukacinėmis ir ugdomosiomis taktikomis

26. 2022-04-12

Bibliotekos skyriaus vedėja

Dalyvauti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymuose „Kultūros ir meno projektų sutelktinis planavimas Lietuvoje ir užsienyje“ Šiauliai

0,00

Dalyvauta mokymuose „Kultūros ir meno projektų sutelktinis planvimas Lietuvoje ir užsienyje“

27. 2022-05-10

Bibliotekos skyriaus vedėja 

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkė

Dalyvauti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos mokymuose „Garsinių skaitymų rengimo metodika ir praktika“ Šiauliai

8,56

Dalyvauta mokymuose „Garsinių skaitymų rengimo metodika ir praktika“

28. 

2022-06-13 - 

2022-06-14

Bibliotekos direktorė

Dalyvauti Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos seminare „Emocinė pagalba sau ir kitiems“ Druskininkai

78,50

Dalyvauta seminare „Emocinė pagalba sau ir kitiems“

29. 2022-09-03

Bibliotekos direktorė,

direktoriaus pavadutoja,

vyresn. bibliotekininkės

Dalyvauti renginyje „Joniškiečių piknikas Klaipėdoje“ Klaipėda 0,00 Dalyvauta renginyje „Joniškiečių piknikas Klaipėdoje“
30.  2022-09-12

Bibliotekos direktorė

Dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atidarymo šventėje Kuršėnai 0,00 Dalyvauta Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atidarymo šventėje
31.  2022-09-15

Bibliotekos skyrių vedėjos, 

vyresn. bibliotekininkės

Dalyvauti metodikos pristatyme „Garsiniai skaitymai„Prisiminimų beieškant“ senyvo amžiaus ir demencija sergantiems žmonėms“ ir susitikime/diskusijoje „Atrask galimybes“ Šiauliai 0,00 Dalyvauta garsiniuose skaitymuose, pasidalinta praktine patirtimi
32. 2022-10-11

Vyriausioji bibliotekininkė 

teritorinio padalinio (filialo)

vedėja

Dalyvauti projekto „Idėjų pavara: kultūros produktų vystymas sutelktinio finansavimo platformų pagalba“ mokymuose „Projekto idėjų paieška, kūrybiškumas“ Šiauliai 11,37 Dalyvauta projekto „Idėjų pavara: kultūros produktų vystymas sutelktinio finansavimo platformų pagalba“ mokymuose „Projekto idėjų paieška, kūrybiškumas“
33. 2022-11-10

Teritorinio padalinio (filialo)

vedėja

Dalyvauti projekto „Idėjų pavara: kultūros produktų vystymas sutelktinio finansavimo platformų pagalba“ mokymuose „Konkurencingų produktų kūrimas sutelktinio finansavimo platformoms“ Šiauliai 11,68 Dalyvauta projekto „Idėjų pavara: kultūros produktų vystymas sutelktinio finansavimo platformų pagalba“ mokymuose „Konkurencingų produktų kūrimas sutelktinio finansavimo platformoms“
34. 

2022-11-21–

2022-11-25

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti Erasmus+ projekto „Dungeons and Librarians: the Quest for Gamified Reading“ mokymuose Šiauliai 0,00 Dalyvauta Erasmus+ projekto „Dungeons and Librarians: the Quest for Gamified Reading“ mokymuose
35. 

2022-12-01

Direktoriaus pavaduotoja 

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti projekto „Įdėjų pavara: kultūros produktų vystymas sutelktinio finansavimo platformų pagalba“ mokymuose „Rinkodaros strategija ir plano sudarymas kultūros produktų finansavimui sutelktinio finansavimo platformose“ Šiauliai 11,96 Dalyvauta projekto „Įdėjų pavara: kultūros produktų vystymas sutelktinio finansavimo platformų pagalba“ mokymuose „Rinkodaros strategija ir plano sudarymas kultūros produktų finansavimo sutelktinio finansavimo platformose“
36.

2022-12-14

Bibliotekos direktorė

Dalyvauti Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje Kuršėnai 0,00 Dalyvauta Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje
37. 

2023-02-05 -

2023-02-11

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti „Erasmus+“ projekto „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff“ Palermas (Italija) 0,00 Dalyvauta „Erasmus+“ projekto „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff“
38. 

2023-04-06

Vyresnioji bibliotekininkė 

Teritorinio padalinio (filialo)

vedėja

Dalyvauti mokymuose „Kaip mokyti suaugusiuosius“ Šiauliai 11,90 Dalyvauta mokymuose „Kaip mokyti suaugusiuosius“
39.

2023-04-10 -

2023-04-14

Direktoriaus pavaduotoja

Dalyvauti programos „Erasmus+“ mokymuose „Train the trainer“

Valensija (Ispanija)

0,00 Dalyvauta programos „Erasmus+“ mokymuose „Train the trainer“
40. 

2023-04-28

Bibliotekos skyriaus vedėja 

Viešosios bibliotekos ir teritorinių padalinių (filialų) vyresniosios bibliotekininkės

Dalyvauti mokymuose „Kaip lavinti vaikų ankstyvąjį skaitymą“

Šiauliai

0,00 Dalyvauta mokymuose „Kaip lavinti vaikų ankstyvąjį skaitymą“
41.

2023-05-09

Vyresnioji bibliotekininkė 

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja

Dalyvauti Šiaulių regiono medijų ir informacinio raštingumo tinklo susitikime

Šiauliai

11,68 Dalyvauta medijų ir informacinio tinklo susitikime
42.

2023-05-16

Vyresnioji bibliotekininkė 

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja

Dalyvauti mokymuose „Informacijos vertinimas ir atranka“

Šiauliai

11,68 Dalyvauta mokymuose „Informacijos vertinimas ir atranka“
43. 

2023-05-18

Teritorinio padalinio(filialo) vedėja

Dalyvauti mokymuose „Efektyvus informacijos pateikimas ir mokymų vedimas“

Šiauliai

11,90 Dalyvauta mokymuose „Efektyvus informacijos pateikimas ir mokymų vedimas“
44.

2023-05-23

Vyresnioji bibliotekininkė 

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja

Dalyvauti mokymuose „Saugumas internete“

Šiauliai

11,68 Dalyvauta mokymuose „Saugumas internete“
45.

2023-05-25

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „Informacijos ir paieškos strategijos“

Šiauliai

0,00 Dalyvauta mokymuose „Informacijos ir paieškos strategijos“
46. 

2023-06-06

Vyresnioji bibliotekininkė 

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja

Dalyvauti mokymuose „Etiškas ir legalus informacijos naudojimas ir kūrimas“

Šiauliai

11,68 Dalyvauta mokymuose „Etiškas ir legalus informacijos naudojimas ir kūrimas“
47. 

2023-06-10 - 2023-06-17

Teritorinio padalinio (filialo) vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti programos „Erasmus+“ darbo stebėjimo vizite

Slovėnija

0,00 Dalyvauta programos „Erasmus+“ darbo stebėjimo vizite
48. 

2023-09-11

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja

Bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės

Dalyvauti mokymuose „Mokymosi grupių moderavimas. Į santykį orientuotos mokymosi erdvės kūrimas“

Šiauliai

0,00 Dalyvauta mokymuose „Mokymų grupių moderavimas. Į santykį orientuotos mokymosi erdvės kūrimas“
49. 

2023-09-14

Bibliotekos direktorė

Dalyvauti projekto „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“ pristatymo renginyje

Vilnius

0,00 Dalyvauta projekto „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“ pristatymo renginyje
50.

2023-09-20

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja

Bibliotekos vyresniosios bibliotekininkės

Dalyvauti mokymuose „Vizualaus mąstymo taikymas bibliotekoje medijų raštingumo temoms atskleisti“

Šiauliai

0,00 Dalyvauta mokymuose „Vizualaus mąstymo taikymas bibliotekoje medijų raštingumo temoms atskleisti“
51.

2023-10-02 - 

2023-10-07

Vyriausioji bibliotekininkė

Dalyvauti „Erasmus+“ projekto „Dungeous and Librarians: the Quest for Gamified Reading Promotion II“ mokymuose

Šiaulių r. 

Gruzdžiai

0,00 Dalyvauta „Erasmus+“ projekto „Dungeons and Librarians: the Quest for Gamified Reading Promotion II“ mokymuose 
52. 

2023-10-04

Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Dalyvauti mokymuose „Duomenų analitikos svarba bibliotekose“

Vilnius

38,20 Dalyvauta mokymuose „Duomenų analitikos svarba bibliotekose“
53.

2023 10 11

Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja 

Vyriausioji bibliotekininkė

Dalyvauti Šiaulių apskrities  regioninės kultūros tarybos konferencijoje „Šiaulių apskrities RKT pokyčiai ir gerosios praktikos

Šiauliai

0,00 Dalyvauta konferencijoje „Šiaulių apskrities RKT pokyčiai ir gerosios praktikos“
54. 

2023-10-18

Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

Dalyvauti mokymuose „Bibliotekų atstovavimas ir suinteresuotų šalių valdymas“

Vilnius

41,40 Dalyvauta mokymuose „Bibliotekų atstovavimas ir suinteresuotų šalių valdymas“
55.

2023-10-19

Bibliotekos direktorė

Dalyvauti Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotiniame asociacijos narių susirinkime

 Šiaulių r. 

Kuršėnai

0,00 Dalyvauta savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkime
56.

2023-10-20

Teritorinio padalinio (filialo)vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti seminaruose „Autorinių teisių ir gretutinių teisių apsauga: bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų situacija“ ir „Autorių teisės: muzika ir kiti kūriniai“

Šiauliai

0,00 Dalyvauta seminaruose „Autorinių teisių ir gretutinių teisių apsauga: bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų situacija“ ir „Autorių teisės: muzika ir kiti kūriniai“
57. 

2023-11-06

Teritorinio padalinio (filialo) vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti seminare „Autorių teisių įgyvendinimas: specifika ir praktika“

Šiauliai

0,00 Dalyvauta seminare „Autorių teisių įgyvendinimas“: specifika ir praktika“
58. 

2023-11-15

Bibliotekos skyriaus vedėja

Dalyvauti mokymuose „Bibliotekos informacijos išteklių valdymas“

Šiauliai

6,80 Dalyvauta mokymuose „Bibliotekos informacijos išteklių valdymas“
59. 

2023-11-24

Direktoriaus pavaduotoja

Dalyvauti mokymuose „Duomenų analitikos mokymai bibliotekų specialistams“

Vilnius

39,38 Dalyvauta mokymuose „Duomenų analitikos mokymai bibliotekų specialistams“
60.

2023-12-12

Bibliotekos direktorė

Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdis

Šiauliai

0,00 Dalyvauta Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje
61.

2023-12-12

Vyresnioji bibliotekininkė

Šiaulių regiono medijų ir informacinio raštingumo koordinatorių susitikimas

Šiauliai

0,00 Dalyvauta Šiaulių regiono medijų informacinio raštingumo koordinatorių susitikime
62.

2024-03-07

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja 

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „DI įrankių panaudojimas savo veikloje“

Šiauliai

6,80 Susipažinta su DI įrankiais „ChatGPT“ ir „Midjourney“ ir jų praktiniu panaudojimu
63. 

2024-03-21

Skyrių vedėjos

Dalyvauti mokymuose „Rankraštinių dokumentų tvarkymas“

Šiauliai

11,96 Susipažinta su rankraštinių dokumentų tvarkymu, kaupimu ir naujomis tvarkymo gairėmis
64. 

2024-03-26

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja 

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „Paruošk tekstus, dokumentus ir skaidres 10 kartų greičiau naudodamas DI įrankių magiją

Šiauliai

6,80 Susipažinta su naujausiomis dirbtinio intelekto technologijomis ir jų taikymu darbe
65. 

2024-03-27

Skyriaus vedėja

Vyriausioji bibliotekininkė

Dalyvauti projekto „Skaitymo turnyras“ pirmajame ture

Šiauliai

0,00 Dalyvauta „Skaitymo turnyro“ pirmajame ture 
66.

2024-04-11

Skyriaus vedėja

Vyriausioji bibliotekininkė

Dalyvauti projekto „Daugiau nei plyta: kūrybinių dirbtuvių ciklas moksleiviams“ 

mokymuose

Šiauliai

0,00 Dalyvauta projekto „Daugiau nei plyta: kūrybinių dirbtuvių ciklas moksleiviams“ mokymuose
67. 

2024-04-15 - 

2024-04-19

Direktoriaus pavaduotoja

Dalyvauti „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities darbuotojų mobilumo projekto darbo stebėjimo vizite 

Suomija

0,00  Dalyvauta „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities darbuotojų mobilumo projekto darbo stebėjimo vizite 
68. 

2024-04-16

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja 

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „Fotografavimas ir redagavimas telefonu“

Šiauliai

6,80 Dalyvauta mokymuose „Fotografavimas ir redagavimas telefonu“
69. 

2024-04-19

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „Autorių teisės bibliotekų specialistų veikloje: praktiniai aspektai“

Šiauliai

6,80 Dalyvauta mokymuose „Autorių teisės bibliotekų specialistų veikloje: praktiniai aspektai“
70. 

2024-04-30

Skyriaus vedėja

Vyriausioji bibliotekininkė

Dalyvauti projekto „Skaitymo turnyras“ antrajame ture

Šiauliai

0,00 Dalyvauta „Skaitymo turnyro“ antrajame ture
71. 

2024-05-02

Vyriausioji bibliotekininkė 

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „Vaizdinės medžiagos pateikimas viešojoje bibliotekoje“

Šiauliai

3,40 Dalyvauta mokymuose „Vaizdinės medžiagos pateikimas viešojoje bibliotekoje“
72. 

2024-05-15

Bibliotekos direktorė

Dalyvauti konferencijoje „Regioninė kultūros politika: praktikos, problemos, perspektyvos“

Šiauliai

6,80 Dalyvauta konferencijoje „Regioninė kultūros politika: praktikos, problemos, perspektyvos“
73. 

2024-05-16

Teritorinio padalinio (filialo) vedėja

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „Reels, Shorts ir Tiktoks: kaip planuoti, filmuoti ir publikuoti

Šiauliai

6,80 Dalyvauta mokymuose „Reels, Shorts ir Tiktoks: kaip planuoti, filmuoti ir publikuoti“
74. 

2024-05-23

Vyresnioji bibliotekininkė

Dalyvauti mokymuose „Socialinių tinklų turinio kūrimas su dirbtinio intelekto pagalba“

Šiauliai

0,00 Dalyvauta mokymuose „Socialinių tinklų tūrinio kūrimas su dirbtinio intelekto pagalba“

Informacija apie tarnybines komandiruotes (PDF/226 KB)

Paskutinio redagavimo data: 2024-05-24