Veikla

Komandiruotės

Eil.
Nr.

Komandiruotės
laikotarpis

Vykusio asmens pareigybės

Tikslas

Vieta(-os)

Finansuojama suma (Eur)

Komandiruotės rezultatai

1. 2020-01-07 Bibliotekos direktorius Dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje Šiauliai 0,00 Dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje, aptarti skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimo aspektai
2. 2020-01-07 Bibliotekos skyriaus vedėjas Dalyvauti ES programos informaciniame seminare Šiauliai 0,00

Dalyvauta ES programos informaciniame seminare

3.  2020-02-20 Bibliotekos direktorius ir darbuotojai Dalyvauti Vilniaus knygų mugėje Vilnius 0,00

Dalyvauta knygų mugėje

4.  2020-02-27 Bibliotekos skyrių vedėjos Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta bibliotekų prieinamumo didinimo, teikiamų paslaugų tvarumo mokymuose

5. 2020-02-28 Bibliotekos direktorius Dalyvauti Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių XI suvažiavime Kaunas 0,00

Suvažiavime atstovauta Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio skyriui

6. 2020-03-09 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 6,80

Dalyvauta bendravimo su asmenimis, turinčiais negalią, mokymuose

7. 2020-06-04 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta biblioterapijos metodikos ir jų taikymo technologijų mokymuose

8. 2020-09-07 - 08 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ mokymuose

9. 2020-09-09 Bibliotekos vyr. buhalterė Dalyvauti seminare Šiauliai 100,00

Dalyvauta seminare ir susipažinta su darbo apmokėjimo aktualijomis po 2020-08-01

10. 2020-10-14 Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijos tobulinimo mokymuose

11. 2021-06-01-02 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00 Dalyvauta mokymuose „Inžinerinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“
12.  2021-06-09-10

Skyriaus vedėja 

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės 

Kompiuterių sistemų inžinierius 

Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta mokymuose „Kūrybinio paketo įrangos praktinio panaudijimo galimybės“

13. 2021-06-16-17

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės

Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta mokymuose „Inžinerinio paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“

14. 2021-06-21-22

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės

Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta mokymuose „Programavimo paketo įrangos praktinio panaudojimo galimybės“

15. 2021-08-24 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00 Dalyvauta mokymuose „Skaitymas kitaip: „Sensorinių skaitymų organizavimo metodika ir įgyvendinimas bibliotekoje“
16. 2021-09-03 Direktoriaus pavaduotoja Dalyvauti suvažiavime Panevėžys 14,58

Dalyvauta Baltijos šalių jaunųjų specialistų suvažiavime

17.  2021-09-07 Teritorinio padalinio(filialo) vedėja Dalyvauti stažuotėje Šiauliai 12,20

Dalyvauta stažuotėje „Kaip dirbti su skaitmeninimo centro įranga: negatyvų skeneriu, skeneriu „Bookeye“

18.  2021-09-21 Bibliotekos direktorius Dalyvauti konferencijoje Kaunas 3,40

Dalyvauta konferencijoje „Biblioteka visiems“

19.  2021-09-24

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėja

Dalyvauti kultūrinės edukacijos forume Šiauliai 0,00

Dalyvauta kultūrinės edukacijos forume „Kultūra atrakina

20. 2021-10-07

Bibliotekos direktorius

Dalyvauti visuotiniame savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narių susirinkime Vilnius 0,00

Dalyvauta asociacijos narių susirinkime

21.  2021-10-21

Bibliotekos direktorius

Dalyvauti Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje Šiauliai 6,80

Dalyvauta Šiaulių regiono bibliotekų tarybos posėdyje

22. 2021-11-19

Bibliotekos skyriaus vedėja

Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės

Vesti edukacinį užsiėmimą „Šiaulių knygų mugėje 2021“ Šiauliai

Pravestas edukacinis užsiėmimas „Šiaulių knygų mugėje 2021“

23. 2021-11-25

Bibliotekos direktorius

Dalyvauti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamoje respublikinėje-praktinėje konferencijoje „Quo vadis, kraštotyra?“ Šiauliai 6,80

Dalyvauta Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamoje respublikinėje-praktinėje konferencijoje „Quo vadis, kraštotyra?

Informacija apie tarnybines komandiruotes (PDF/226 KB)

Paskutinio redagavimo data: 2021-12-02