Veikla

Komandiruotės

Eil.
Nr.

Komandiruotės
laikotarpis

Vykusio asmens pareigybės

Tikslas

Vieta(-os)

Finansuojama suma (Eur)

Komandiruotės rezultatai

1. 2020-01-07 Bibliotekos direktorius Dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje Šiauliai 0,00 Dalyvauta apskritojo stalo diskusijoje, aptarti skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimo aspektai
2. 2020-01-07 Bibliotekos skyriaus vedėjas Dalyvauti ES programos informaciniame seminare Šiauliai 0,00

Dalyvauta ES programos informaciniame seminare

3.  2020-02-20 Bibliotekos direktorius ir darbuotojai Dalyvauti Vilniaus knygų mugėje Vilnius 0,00

Dalyvauta knygų mugėje

4.  2020-02-27 Bibliotekos skyrių vedėjos Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta bibliotekų prieinamumo didinimo, teikiamų paslaugų tvarumo mokymuose

5. 2020-02-28 Bibliotekos direktorius Dalyvauti Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių XI suvažiavime Kaunas 0,00

Suvažiavime atstovauta Lietuvos bibliotekininkų draugijos Joniškio skyriui

6. 2020-03-09 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 6,80

Dalyvauta bendravimo su asmenimis, turinčiais negalią, mokymuose

7. 2020-06-04 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta biblioterapijos metodikos ir jų taikymo technologijų mokymuose

8. 2020-09-07 - 08 Bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ mokymuose

9. 2020-09-09 Bibliotekos vyr. buhalterė Dalyvauti seminare Šiauliai 100,00

Dalyvauta seminare ir susipažinta su darbo apmokėjimo aktualijomis po 2020-08-01

10. 2020-10-14 Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Dalyvauti mokymuose Šiauliai 0,00

Dalyvauta tarpkultūrinės komunikacijos kompetencijos tobulinimo mokymuose

Informacija apie tarnybines komandiruotes (PDF/226 KB)

Paskutinio redagavimo data: 2021-04-02