Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2010 metais

2010 metų Žagarės vyšnių festivalis: [kalendorius].- Žagarė: Žagarės regioninis parkas, 2010.- Žagarės vyšnių festivalio šurmulys jau praeityje, tačiau įspūdingi renginių vaizdai ir pakili festivalio dalyvių nuotaika dar ilgai išliks atmintyje įamžinta nuotraukose...
Galkus, Juozas. Lietuvos Vytis = The Vytis of Lithuania / Juozas Galkus ; [vertėja Diana Bartkutė-Barnard]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). - 422, [1] p. : iliustr., faks. ; 30 cm. - Virš. antr. ir aut. nenurodyti. - Gretut. tekstas liet., angl. - Bibliogr.: p. 422. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 978-9955-854-44-9 (įr.)
Kraštiečio profesoriaus J. Galkaus knygoje pateikiama medžiaga rodo ilgą ir garbingą valstybės praeitį, jos europietiškas šaknis, plačius tarpvalstybinius ryšius. Albume reprodukuoti herbo atvaizdai iš architektūros, militarijų,taikomosios dailės kūrinių, sukurti iš įvairiausių medžiagų, dažnai žymių to laikmečio menininkų.
Joniškio krašto žmonės dirba kaimui. - Joniškis : Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, 2010 : (UAB "Arx Baltica" Spaudos namai). - 103, [1] p. : iliustr.
Knyga pasakoja apie Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupę (VVG) įsteigtą 2004 m.
VVG darbo patirtis ir pasiekimai rodo jos administracinius gebėjimus efektyviai įsisavinti ES ir kitas kaimui skirtas lėšas, didinti kaimo gyventojų pilietinį aktyvumą ir įtakoti spartesnę kaimo plėtrą, norint užtikrinti visų socialinių grupių gyventojų, ypač turinčių socialinę atskirtį kaimo žmonių, gyvenimo kokybės gerinimą 
Joniškis tūkstantmečio metais : fotografijų albumas/ redakcinė kolegija: Daiva Zikienė (pirmininkė) … [et al.] ; sudar. Joniškio rajono savivaldybė. - Kaunas : Arx Baltica, 2009. - 246 p. : iliustr. - Redakcinė kolegija: Daiva Zikienė, Rasa Čiutienė, Rasa Ališauskienė, Erika Šivickaitė, Leonas Karaliūnas. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-39-077-0

Joniškio rajono savivaldybė išleido Lietuvos tūkstantmečio vardo sukakčiai įamžinti skirtą Joniškio rajono institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų kolektyvų fotografijų albumą.

Solidžiai atrodantis albumas išleistas 1000 egzempliorių tiražu. Du šimtai šio albumo vienetų atspausdinti su specialiu įdėklu, kuris kaip ypatinga dovana, skirta šventinėms progoms.

Joniškis - Žiemgalos širdis… [Vaizdo įrašas] = Joniškis - the heart of Žiemgala… = Йонишкис - сердце Жемгалии… - Šiauliai : ŠTV, 2010. - 1 vaizdo diskas (14 min. 12 sek.) 
Šiaulių televizijos sukurtas filmas apie Joniškio kraštą
Lauciūtė, Angelė. Paskutinis sugrįžimas : [eilėraščiai] : skiriu gimtajam Joniškiui / Angelė Lauciūtė ; [dail. Alma Alchimavičiūtė-Bukauskienė]. - Vilnius, 2009. - 206 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-800-50-7
Eilėraščių knygą autorė skiria gimtajam Joniškiui. Eilėraščiai apie sunkų pokarį ir priespaudos metus, šventą jaunystės meilę, apie didelę ir sudužusią svajonę – rasti laimę svetur, apie praeinančio gyvenimo prasmę.
Lietuvos krepšinis ( atvirukų konkursas) (2009; Joniškis). Krepšinis atvirukuose : [atvirukų konkurso "Lietuvos krepšinis" katalogas / sudarytojas Leonas Karaliūnas]. - Joniškis [i.e. Kaunas : Arx Baltica], 2010 (Kaunas : "Arx Baltica" spaudos namai). - 95, [1] p. : iliustr. ; 16 cm. - Turinyje aut.: Vytautas Gudelis, Leonas Karaliūnas. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-39-083-1
Šis leidinys, tai Joniškio krepšinio muziejaus organizuoto atvirukų konkurso „lietuvos krepšinis“ dalyvių darbų katalogas. Supažindinama su tarpukaryje Nepriklausomoje lietuvoje išleistais atvirukais apie krepšinį. Publikuojamos nuotraukos apie krepšinio muziejų Joniškyje

 Našlaičių dalia : Našlaičių brolijos 20-čiui. - Vilnius : Firidas, 2009. - 317, [1] p. : iliustr. - Tiražas 700 egz. - ISBN 978-9955-590-96-5

Turinys: Iš našlaičių globos istorijos / Vytautas Karvelis; Nepamirštamos likimo akimirkos / Birutė Žymantienė; Našlaičių brolijai - 20 metų / Aldona Vaičiūnienė
Viena iš šios knygos autorių ir sudarytoja kraštietė žurnalistė Birutė Žymantienė. „Kūrybinė grupė, dirbusi prie šios knygos, neturėjo tikslo pasverti, kas ir kaip kaltas dėl tūkstančių Lietuvos vaikų tapsmo našlaičiais. Tikslas buvo kur kas platesnis ir svarbesnis: per gyvų žmonių tikrus gyvenimus parodyti tautos gyvybingumą ir moralinę sveikatą, jos gebėjimą išlikti pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis, sąmoningą ir sąmoningą suvokimą, kad vienintelė ateitis yra vaikai, kad juos ir reikia rimčiausiai saugoti, vardan jų, kai reikia, net ir aukotis.“

Pamparienė, Gražina. Eikš, vaikeli, į dainelių šalį! [Natos] : dainelės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui / Gražina Pamparienė. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010. - 23, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISMN 979-0-706207-51-3
Turinys: 1. Eikš, vaikeli, į dainelių šalį! 2. Grokime varpeliais! 3. Kviečiam į ratelį! 4. Miške, 5. Man patinka rudenėlis! 6. Lopšinė, 7. Žiemos šokis, 8. Mėnuliukas, 9. Pavasarėjant, 10. Sulaukėm pavasario! 11. Gegužinė pagiry, 12. Žiogas groja gamą, 13. Skruzdėlytės stato namą, 14. Linksmosios varlytės, 15. Prie jūros, 16. Atsibodo lietus! 17. Sūpuoklėse - smagu! 18. Nepamirškime darželio!
Joniškio vaikų lopšelio-darželio muzikos mokytojos-metodininkės G. Pamparienės trečioji dainelių knygelė mažiesiems.

Povilaitytė, Silvija. Pagiriamasis žodis pasakai ir improvizacijai / Silvija Povilaitytė. - Šiauliai: Lucilijus, 2010. - 56 p. + 1 vaizdo diskas (DVD). - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-32-093-7

Kraštietė Šiaulių dramos teatro aktorė S. Povilaitytė šią knygą skiria mokytojai Elenai Vaitiekaitienei, kuri išmokė ją mylėti poeziją,, klasikinę literatūrą ir pasaką

Povilaitytė, Silvija. Paeiliavimai ant balto rožės žiedlapio : eilėraščiai / Silvija Povilaitytė. - Šiauliai : Lucilijus, 2010. - 20 p. + 1 garso diskas (CD). - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-9955-32-108-8
Kraštietės aktorės poezijos knygelė.
„Sustoki ties pusiaukelių, palieski baltą Laiko ratą...
Ir vėl Likimui ir Gyvenimui sušuki: Aš su tavim !.. Aš su tavim !..
Ir skriski paskui baltą Melpomenės paukštę dėkodama Vaikystei, Būčiai, Kasdienybei, Meilei !..“

Skablauskaitė, Jolita. Sado sindromas : romanas / Jolita Skablauskaitė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010. - 472 p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9986-39-635-2

Romane pasakojant dizainerio gyvenimo istoriją bylojama apie paslaptingą žmogaus prigimtį, nenuspėjamus poelgius, kūrybinių ir antgamtinių galių ryšį. Kraštietės romanas pristatytas tarp geriausių 2010 metų knygų.

Skaistgirys : krašto raida : monografija / [sudarytojas ir ats. redaktorius Vytautas Didžpetris ; redakcinė kolegija: Kazimieras Garšva … [et al.]. - Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 408 p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. - Aut.: Veronika Rimutė Bilienė, Algirdas Brukas, Stanislovas Buchaveckas, Valentas Cibulskas, Vytautas Didžpetris, Augustinas Drigotas, Romualdas Girkus, Nerija Jodelienė, Marija Kuodienė, Kęstutis Labanauskas, Jonas Milius, Kazys Misius, Alfonsas Motuzas, Simonas Norbutas, Birutė Panumienė, Daliutė Petrulienė, Vaidutis Riškus, Marija Rupeikienė, Birutė Saulė Sabaitė, Nijolė Steponaitytė, Stasys Vaitekūnas, Violeta Vilčiauskienė, Gintautas Žalėnas, Genovaitė Žukauskienė. - Priedo aut.: Romualdas Apanavičius, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Žydrė Petrauskaitė, Gražina Žumbakienė. - Santr. angl., latv., vok. - Priedo antr.: Etninė kultūra. - Bibliogr. str. gale. - R-klės: p. 389-397. - Tiražas 550 egz. - ISBN 978-9955-434-26-9 (įr.)
Tai pirmas išsamus leidinys apie Skaistgirį. Apžvelgiama Skaistgirio ir jo apylinkių gamta, istorija, kalba, vietovardžiai, švietimas, kultūra, paveldas. 

Staršelskienė, Rita. Kaip užauginti medį? / Rita Staršeskienė ; piešinių autorė Rimantė Vasiljeva. - Klaipėda: [Druka], 2010. - 61, [1] p. : iliustr.

Leidinio sudarytoja Rita Bijeikytė –Staršelskienė (Starta) yra gimusi Gataučiuose (Joniškio rajonas)

Vaitekūnas, Stasys. Gyventojai / Stasys Vaitekūnas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 163, [1] p. : iliustr., diagr., faks., žml. ; 29 cm. - (Lietuva : knygų serija mokiniams / redakcinė taryba: Marijona Barkauskaitė (pirm.) … [et al.]). - ISBN 978-5-420-01632-9 (įr.)
Skaistgirietis S. Vaitiekūnas knygoje „Gyventojai“ populiariai rašo apie Lietuvos gyventojų demografinę raidą nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Leidinys skiriamas mokiniams, studentams, mokytojams ir kitiems skaitytojams, kurie domisi Lietuvos demografija, gyventojais ir jų kultūra.

Vaitekūnas, Stasys. Gyventojai / Stasys Vaitekūnas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 163, [1] p. : iliustr., diagr., faks., žml. ; 29 cm. - (Lietuva : knygų serija mokiniams / redakcinė taryba: Marijona Barkauskaitė (pirm.) … [et al.]). - ISBN 978-5-420-01632-9 (įr.)

Skaistgirietis S. Vaitiekūnas knygoje „Gyventojai“ populiariai rašo apie Lietuvos gyventojų demografinę raidą nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Leidinys skiriamas mokiniams, studentams, mokytojams ir kitiems skaitytojams, kurie domisi Lietuvos demografija, gyventojais ir jų kultūra.

< atgal į sąrašą

Paskutinio redagavimo data: 2023-02-09