Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2012 metais

Audruvė: Joniškio literatų kūrybos rinkinys/ sudarytoja Regina Briedytė.- Šiauliai: Liucilijus, 2012.- 140 p. 
Almanachas yra jau ketvirtasis Joniškio literatų kūrybos rinkinys. Jame publikuojama trisdešimt šešių autorių poezijos ir prozos kūriniai. Leidinys skirtas Joniškio literatų klubo „Audruvė“ 35-erių metų jubiliejui
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Šventmarė: [Garso įrašas]: [apysaka]/ Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė; muzika Mikalojaus Konstantino Čiulionio; skaito aktorė Lucija Zorūbaitė; atlieka Rokas Zubovas, fortepijonas. - Vilnius: Vieno aktoriaus teatras, 2011. - 2 garso diskai (1 val. 53 min. 39 sek.) : [stereo], skaitm. + 1 brošiūra (12 p.). - (Kolekcija: Lietuvių aktorių balsai)

Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė gimė 1886 m. Joniškyje

Ivanauskas, Jonas. Du Baltų tautų milžinai: [Elektroninis išteklius]/ Jonas Ivanauskas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). - Tiražas 30 egz. - ISBN 978-609-430-155-1
Autorius atskleidžia dviejų baltų tautų milžinų – lietuvių poeto Kristijono Donelaičio ir latvių kalbininko Gothardo Frydricho tenderio – kūrybinį palikimą. Šis leidinys skiriamas ne tik mokytojams, bet ir plačiajai visuomenei, kuri domisi, kaip į kalbą ir literatūrą žvelgė vienmečiai ir vienminčiai, gyvenantys skirtingose valstybėse, bet ir besivadovaujantys tais pačiais moraliniais ir religiniais principais
Joniškio kraštas: enciklopedinis žinynas/ sudarytojas ir ats. redaktorius Vytautas Didžpetris; redakcinė kolegija: Kazimieras Garšva... [et al.]. - Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2011 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). - 546, [1] p.: iliustr., faks., portr., žml. + 1 broš. (24 p.).
Leidinį sudaro Gamtos, Istorijos, kalbos, švietimo, Kultūros, Kultūros paveldo ir Etninės Kultūros skyriai. Šiuo žinynu siekta glausta apžvalgų ir apžvalginių straipsnių forma pateikti skaitytojams informacijos apie krašto gamtą, praeitį, dabartį, šnektas ir vardyną, švietimą ir kultūrą, įsomintinas asmenybes. Šią informaciją papildo gausi ikonografinė medžiaga. Spalvotose įklijose pateikiami Joniškio krašto kultūros paveldo objektų vaizdai, žuvusių už Lietuvą joniškiečių paminklai. Daug kas čia skelbiama pirmą kartą. Šis leidinys padės skaitytojui geriau pažinti savo kraštą.
Joniškio krašto identitetas tekstilėje/ Joniškio istorijos ir kultūros muziejus; sudarė Simas Bubelis. - Šiauliai: Lucilijus, 2012. - 79, [1] p.: iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-32-169-9

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus kartu su Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla vykdė tęstinį projektą „Joniškio krašto identitetas tautodailėje“, kurio tikslas – surinkti ir užfiksuoti Joniškio krašto audinių pavyzdžius, jų savitumus ir audimo tradicijas. Ekspedicijos dalyviai fotografavo audinius, užrašinėjo duomenis apie audėjas, braižė audinių raštų ornamentų brėžinius. Šis leidinys išleidžiamas kaip projekto apibendrinimas

Joniškio krašto sėkmės istorijos= Success stories of Joniškis region: [fotoalbumas]/ Joniškio rajono savivaldybė; tekstų autoriai Rasa Ališauskienė, Inga Jasiūnienė, Aušra Jokubaitė; fotografas Vytautas Kandrotas; vertėja Rasa Tarabildienė. - Kaunas: Terra publica, 2012. - 95, [1] p.: iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-652-90-8 (įr.)

Leidinį sudaro keturi skyriai: verslas, paveldas, renginiai ir žmonės. Pristatomi žymiausi ir daugiausiai pasiekę rajono verslininkai, Joniškio rajono paveldo objektai, tradicinėmis tapusios šventės ir įdomūs, daug nuveikę rajono labui žmonės, kurie ir kuria mūsų rajono istoriją

Joniškio rajono antisovietinio pasipriešinimo atminimo vietų žemėlapis/ Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, VŠĮ Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras; sudarė Darius Vičas, Karolis Bačionis. - Šiauliai: Lucilijus, 2012. - 21 p. : iliustr., žml.

Leidinio sudarytojų parengti maršrutai – tai kelionė į netolimą praeitį, kai atgyja skaudi ir tragiška mūsų istorija.

Kartu mes galime [Kartografija] : Joniškio rajono kaimo bendruomenės. - 1:12000 [1 cm.-120 m.]. - Joniškis : Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, 2012. - 1 žml. : iliustr.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė apima geografiniu, ekonominiu ir administraciniu požiūriu vientisą Joniškio rajono savivaldybės kaimišką teritoriją, išskyrus Joniškio miestą. Šioje teritorijoje veikia 39 kaimo bendruomenės, kitos nevyriausybinės organizacijos, vietos valdžios ir verslo atstovai, kitos viešosios įstaigos, kurioms asociacija suteikė galimybę integruotai spręsti kaimo problemas, naujai pažvelgti į kaimo vietovę, patiems kaimo žmonėms keisti esamą situaciją. Pateiktas veiklos žemėlapis leis organizacijoms susirasti partnerius ir bendradarbiauti pagal aktualias savo veiklos sritis, dalytis patirtimi

Kriukų mokykla: praeitis, atverta ateičiai/ sudarytoja Stasė Sinkevičienė. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 294, [1] p.: iliustr., faks., nat., portr.

Knygos sudarytoja Stasė Sinkevičienė – Tikniūtė, buvusi Kriukų mokyklos moksleivė, mokytoja, direktoriaus pavaduotoja. Mokyklos istorija aprašyta išeinant už siaurų vietos ir laiko ribų, gana plačiai atspindi įvairius gyvenamuosius laikotarpius. Todėl ji turėtų būti įdomi ne tik kriukiečiams, bet ir iš kitur gyvenantiems kraštiečiams, kurie norės suprasti tėvų, senelių ir prosenelių nueitą kelią

Leščinskas, Vytautas Juozas. Dvarelis: vienos giminės istorija/ Vytautas Leščinskas. - Vilnius: Žuvėdra, 2010 (Vilnius: Petro ofsetas). - 142, [2] p., [16] iliustr. lap.: iliustr., faks., portr. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9955-669-67-8
Istorija apie iš Kriukų kilusią plačią Rudžių giminę

Lietuvos sakralinės dailės katalogas/ redakcinė kolegija: A. Gaižutis (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Gervelė, 1996-. - Taip pat vartojama antr.: Lietuvos sakralinė dailė. - T. 1, kn. 4 antr.: Lietuvos sakralinė dailė. - ISBN 9986-638-03-8

T. 2 : Šiaulių vyskupija / [redakcinė kolegija: Darius Baronas … [et al.]. – 2011
Ši knyga tęsia nuoseklius Lietuvos sakralinės dailės paveldo tyrimus. Šiaulių vyskupijai skirto II tomo pirmąją dalį „Joniškio dekanatas“ sudarys trys atskiros knygos, kuriose medžiaga bus išdėstyta abėcėlės tvarka pagal vietovardžius. Pirmoji knyga skiriama Balkaičių, Dilbinų, Gasčiūnų, Ivoškių, Jakiškių, Jaunikių ir paties Joniškio sakralinei dailei ir architektūrai, bažnyčių ir koplyčių istorijai. Pristatoma maždaug 300 kūrinių – pastatų, altorių, bažnytinės įrangos elementų, baldų, paveikslų, skulptūrų, liturginių indų ir rūbų, įvairios paskirties apeiginių reikmenų, varpų, antkapinių paminklų.

Mama Rock'n'Roll. Radži, neliūdėk! [Garso įrašas]: albumas/ atlieka Mama Rock'n' Roll. - Vilnius : "Promostar", 2008. - 1 garso diskas (apie 01 val.): stereo, skaitm. + 1 lankst.( sulankst. į [ 4] p. : portr.). - Promostar muzika (5,13), žodžiai (1-2,4-13), Sonar Bros muzika (3, 12), žodžiai (3), Nežinomas autorius muzika (1-2, 4, 6-11). - PS-CD-008

Turinys: 1. Mano meilė tau; 2. Čigonėlė, 3. Mano vestuvės; 4. Jūra; 5. Balandėlis baltas; 6. Valsas; 7. Rozmari; 8. Nereikia nieko; 9. Skamba dainos; 10. A ja jai; 11. Ši diena; 12. Mergaitė eina iš proto; 13. Kalėdos
Kraštietės Laimos Tamulytės populiarių dainų rinkinys

Mikalauskienė, Ona. Smilinėjimai: eilėraščiai/ Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė. - Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2012 (Šiaulių knygrišykla). - 65, [3] p.: iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-863-55-7
Tai šešioliktais (trys iš jų skirtos vaikams) joniškietės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, poezijos rinkinys, kuriame autorė nenutolsta nuo savo rašymo stiliaus. Autorė įtaigiai, bet santūriai, per savo gyvenimo patirties prizmę apmąsto gyvenimo rato dėsnius ir logiką
Namų dvasia širdy gyva : Juodeikių parapijos žmonių prisiminimai : pasakojimų rinktinė / [sudarytojai Eugenija Šimaitytė-Butkevičienė, Julius Vaupšas]. - [Panevėžys] : Reklamos forma, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). - 445, [6] p. : iliustr., faks., portr., žml.
Pasakojimai, prisiminimai, žmonių kilusių, gyvenusių Juodeikiuose, Skaistgiryje ir aplinkiniuose kaimuose
Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai: Joniškio krašto kalendorius/ Joniškio istorijos ir kultūros muziejus; sudarytoja Renata Rapkauskienė. - Šiauliai: Lucilijus, 2012. - 99, [1] p.: iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-32-166-8
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus leidinys, kuriuo autoriai nori prisidėti prie savo krašto kultūros paveldo populiarinimo ir išsaugojimo, tradicijų puoselėjimo. Kalendoriaus tikslas – reprezentuoti mūsų kraštą ir ištisus metus priminti skaitytojams apie jį. Kiekvieną mėnesį čia galima rasti informacijos apie to mėnesio tradicinius renginius, šventes, akcijas, įžymių ir nusipelniusių žmonių, garsinančių Joniškio kraštą sukaktis
Neklausk, ką tau gali duoti bendruomenė, klausk, ką tu gali duoti jai. - Joniškis: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, [2012]. - 26 p.: iliustr. - Santr. angl.
Joniškio rajono vietos veiklos grupių ir bendruomenių renginiai, patirtys, projektai
Pagalbos šeimoms sistemos plėtra Valgundės ir Joniškio rajonų kaimiškose vietovėse. - [Joniškis, 2011]. - [24] p.: iliustr.
Projekto „Pagalbos šeimoms sistemos plėtra Valgungės ir Joniškio rajonų kaimiškose vietovėse“ bendras tikslas – skatinti Valgundės rajono savivaldybės (Latvija) ir Joniškio rajono savivaldybės pasienio teritorijų socialinį ir ekonominį vystimąsi. Į jį įeina šie tarptautinio bendradarbiavimo prioritetai: regioninės politikos ir ekonominės veiklos vystymas ir žmoniškųjų išteklių bei švietimo progresas
Ramanauskaitė-Antanaitienė, Dalia. Sakmė apie Saulės mūšį: scenarijus, skirtas Saulės mūšio 775-ioms metinėms/ Dalia Ramanauskaitė-Antanaitienė; [dailininkė Romena Budrienė]. - Šiauliai: Lucilijus, 2011 . - 31, [1] p.: iliustr.; 21 cm. - Bibliogr.: p. 31 (7 pavad.). - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-32-124-8
Kraštietės D. Antanaitienės scenarijus skirtas paminėti 775 - osioms Saulės mūšio metinėms, parašytas remiantis istorine medžiaga, karinių veiksmų strategija ir taktika, lietuvių gyvenimu ir pagoniškais aukojimo papročiais. Tekstuose panaudotos autentiškos ištraukos iš „Eiliuotosios Livonijos kronikos“. Scenarijus skiriamas ne tik moksleiviams, teatro būreliams, bet gali būti pritaikytas ir masiniam renginiui
Saulutės takeliu… / sudarė Lina Balčiūnienė. - Joniškis, 2012 (UAB „ARX Reklama"). - 64 p.: iliustr.
Ši knygelė skirta Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ gyvavimo 40-mečiui. Jos tikslas – pasidalinti darbo patirtimi su ikimokyklinio ugdymo pedagogais, parodyti, kaip per lietuvių liaudies papročius ir tradicijas galima formuoti patriotinius jausmus, ugdyti kūrybiškumą. Knygelėje darželio pedagogės sudėjo savo kūrybą: eilėraščius, daineles, įvairių renginių scenarijus, dailės darbelių pavyzdžius, vaikai ją iliustravo savo piešiniais
Žagarės dvaro rūmai: [kalendorius]/ Žagarės regioninio parko direkcija.- [B.V.], 2012.- 12 p.: iliustr.
Žagarės regioninio parko išleistas kalendorius, skirtas Žagarės dvaro populiarinimui
Žvingila, Albinas. Preliudija: eilėraščiai/ Albinas Žvingila. - Šiauliai: Saulės delta, 2012. - 63, [1] p.: iliustr.
Tai pirmoji joniškiečio, „Audruvės“ klubo nario Albino Žvingilos poezijos knyga. Autorius į ją sudėjo į ją jaunystės aistrų, gyvenimo patirties, vilčių ir nevilties pagimdytus, širdyje ilgai nešiotus ir brandintus posmus. Albinui svarbiausia – jausmai, žmonių santykių persipynimas, tiesos ir ištikimybės aukštinimas, bei skaudžiai šviesus meilės ilgesys

< atgal į sąrašą

Paskutinio redagavimo data: 2018-08-20