Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2013 metais

Amatų plėtros galimybės Joniškio VVG teritorijoje.- Joniškis: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, 2013.- 22, [1] p.: iliustr.
Leidinys pristato visas 10 Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų, išskyrus patį Joniškio miestą . Pateikti kiekvienoje seniūnijoje esantys konkretūs amatininkai, pateikti jų informaciniai duomenys, aprašyta amatininkų veikla: metalo ir medžio dirbinių gamyba, pynimas iš vytelių, mezgimas, siuvinėjimas, tapyba, sūrių gamyba, duonos kepimas. Labiausiai paplitę amatai rajone yra mezgimas, pynimas iš vytelių bei maisto gaminimas. Daugiausia amatininkų yra Skaistgirio seniūnijoje.
Dailidė, Ričardas. Skrydis į nemirtingumą: [fotografijų parodos katalogas]/ Ričardas Dailidė; [sudarytojai Ričardas Dailidė ir Laima Naujokienė].- Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2013 (Šiauliai: Titnagas).- 39, [1] p.: iliustr.; 17 cm.- Turinyje aut.: Ričardas Dailidė, Ričardas Jakutis.- Santr. angl.- Bibliogr.: p. 40 (5 pavad.).- ISBN 978-609-95547-0-9
Kraštiečio fotografo parodos katalogas. Parodoje pristatoma 40 darbų – apie pusę jų sudaro seniai fotografuoti kadrai. Pasak paties autoriaus, „ši ekspozicija – tai vizualinė dokumentacija tų vietų, kurios man, galbūt ir daugeliui kitų žmonių, yra brangios“. Daug nuveikęs kraštotyros srityje, praeityje buvęs žinomas kaip muzikos atlikėjas, o pagal profesiją – medikas, R. Dailidė
Ieškoti moters : parodos katalogas / sudarė Violeta Krištopaitytė, Aušra Vasiliauskienė. - Kaunas : Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, 2012. - 96 p. : iliustr.- ISBN 978-9955-471-37-0
Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje buvo eksponuojama paroda skirta Marcės Katiliūtės, Černės Percikovičiūtės, Marijos Račkauskaitės-Cvirkienės ir Domicelės Tarabildaitės-Tarabildienės kūrybai
Jonas Ivanauskas [Vaizdo įrašas].- [Joniškis, 2013].- 1 DVD diskas: spalv., gars.
Joniškio žemės ūkio mokyklos moksleivių sukurtas filmas apie poetą Joną Ivanauską
Joniškio krašto kulinarinio paveldo mugė „Kleckų šventė 2012“: [receptai]/ Žiurių kaimo bendruomenė.- [Žiuriai: Žiurių kaimo bendruomenė, 2012].- 31 p.: iliustr.
Šventės, kurios pagrindinis akcentas kleckai, programoje netrūko nuotaikingų pasirodymų ir rungčių – žiūrovai galėjo išbandyti jėgas kleckų valgymo ir kitose varžybose. Bendruomenės rodė savo meistriškumą ir konkuravo, kas pagamins gardesnį ir gražesnį patiekalą, nes buvo renkami geriausieji. Žiurių kaimo bendruomenė visus vaišino šiupiniu. Visi receptai pateikti- gaminkite, ragaukite !
Lietuvos XVII-XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje = Sources of 17th - early 19th century Lithuanian iconography and cartography in Sweden = Ikonograhi - och kartografimaterialet i Sverige om Litauen från 1600-talet fram till början av 1800-talet/ sudaryt., teksto autoriai Ernestas Vasiliauskas, Gintautas Zabiela.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.- 127, [1] p.: žml.- ISBN 978-9955-18-764-6
Klaipėdos universiteto leidykla 2013 m. lapkričio pabaigoje išleido Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto parengtą leidinį „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“. Knygoje surinkti ir apibendrinti duomenys apie su Lietuva susijusius ikonografijos ir kartografijos šaltinius, saugomus Švedijos saugyklose – Švedijos karo archyve, Nacionaliniame archyve, Karališkojoje bibliotekoje, Upsalos universiteto bibliotekoje, Karo muziejuje. Leidinyje pirmąkart Lietuvoje spausdinami originalaus formato planai ir žemėlapiai, saugomi minėtose Švedijos saugyklose.
Knygos sudarytojai ir teksto autoriai: kraštietis dr. Ernestas Vasiliauskas (ats. redaktorius) ir doc. dr. Gintautas Zabiela.
Mataitis, Povilas. Mes norėjome gyventi laisvoje Lietuvoje: Pasipriešinimo kovų ir represijų realybė/ Povilas Mataitis.- Šiauliai: Saulės delta, 2013.- 455, [1] p.: iliustr.- ISBN 978-609-8123-00-5
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato režisieriaus, choro dirigento Povilo Mataičio knygoje apžvelgiamas krašto šviesuolių pasipriešinimas sovietų ir nacių okupacijoms, kova dėl prarastos Nepriklausomybės atkūrimo. Knyga skiriama mokytojų, moksleivių – kovojusių laisvės gynėjų gretose, ištremtų, persekiotų, kalintų ir nužudytų – atminimui pagerbti bei išsaugoti. Joje talpinama medžiaga apie legendiniu tapusio Joniškio gimnazijos kapeliono „žmonių meilės kunigo" Povilo Racevičiaus veiklą, asmenybę, tragišką žūtį. Čia randame 1941 m. birželio 22 d. – likus penkioms dienos iki sušaudymo – gimnaziją baigusiems abiturientams jo pasakytą pamokslą. Knyga gausiai iliustruota mokytojų, moksleivių, kovotojų, prisiminimų pateikėjų nuotraukomis. Jos vertę padidina Joniškio gimnazijoje susikūrusio Lietuvos laisvės armijos (LLA) padalinio veiklos apžvalga, pateikiamos biografijos auklėtinių, galinčių būti įrašomų į gimnazijos paminklinę lentą.
Mikalauskienė, Ona. Atskambiai: poezija/ Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė.- Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2013 (Šiauliai: Šiaulių knygrišykla-sp.).- 63, [1] p.; 21 cm.- ISBN 978-9955-863-62-5
Joniškietė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė pristato savo septynioliktąjį poezijos rinkinį. Poetė į skaitytojo širdį skverbiasi santūriais, bet įtaigiais net nekasdieniais žodžiais. Autorės gyvenimo patirtis padeda jai kurti savitą, mąslią kalbos filosofiją, skatinančią pamąstyti apie gyvenimo prasmę, vertybes, suvokti, kad kiekvienas gyvenimo žingsnis ir žodis atskambės tave supančių žmonių atmintyje.
Motiejūnas, Petras. Karčios patirties feljetonai/ Petras Motiejūnas; [nuotraukos ir piešiniai autoriaus].- Klaipėda [i.e. Plungė: P. Motiejūnas], 2013 (Klaipėda: Druka).- 99, [1] p.: iliustr.; 21 cm.- ISBN 978-609-408-468-3
Štai keletas kraštiečio satyriko posakių, kurie atskleidžia ir jo paties asmenybę:
„Jei nesistebime, kad obelys mezga obuolius, tai nesistebėkime, kad blogi žmonės daro blogus darbus". 
„Nekalbėk apie save blogai – kiti tai padarys geriau". 
„Į kalną ir žemyn – tas pats kelias! Štai kodėl daug žmonių ne kopia, o slysta!".
Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai: [2013 Joniškio krašto kalendorius/ Joniškio istorijos ir kultūros muziejus; sudarė Renata Rapkauskienė].- Vilnius: Petro ofsetas, 2013 (Vilnius: Petro ofsetas, 2012).- 107, [1] p.: iliustr.; 20 cm.- ISBN 978-609-420-259-9
Joniškio Istorijos ir kultūros muziejaus išleistas kalendorius, skirtas Tarmių metams, pelnė Lauryno Ivinskio premiją, skiriamą geriausiam lietuviškam kalendoriui. Joniškio krašto etninės kultūros kalendorius yra tarsi žinynas, kuriame sudėti muziejaus fonduose saugomi per daugelį metų sukaupti kraštotyrinių ekspedicijų duomenys bei žymaus švietėjo Mato Slančiausko užrašyti tautosakos kūriniai
Norbutas, Simonas (1928-2011). Jei ne auksinės vasaros…: [autobiografinis novelių romanas]/ Simonas Norbutas; [spaudai parengė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė].- Vilnius: [Petro ofsetas], 2013 (Vilnius: Petro ofsetas).- 485, [1] p.: portr.; 22 cm.- ISBN 978-609-420-275-9 (įr.)
Kraštiečio poeto, prozininko, pedagogo ir istoriko Simono Norbuto (1928-2011) autobiografiniame novelių romane atskleidžiami skaudūs jaunystės isgyvenimai – suėmimas, karo tribunolo teismas, ilgi metai Sibiro lageriuose. Knygos puslapiuose atsiveria lagerio kasdienybės, buities, trapių santykių su aplinkiniais paveikslas, subtiliai perteikiama jauno žmogaus vienatvė, pasimetimas ir rezignacija šioje aplinkoje
Pamparienė, Gražina. Augame su dainele [Natos]: dainelės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui/ Gražina Pamparienė.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013.- 23, [1] p.: iliustr.- ISMN 979-0-706207-55-1
Tai penktoji joniškietės muzikos mokytojos knygelė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. „Kiekvienas naujas dainavimo lavinimui skirtas leidinys yra gera naujiena, kuri lengvina ikimokyklinių įstaigų muzikos vadovų darbą, o ikimokyklinio amžiaus vaikams atveria nemažai naujų galimybių“ – doc. Vaidotas Juozas Lygutas
Ramanauskaitė-Antanaitienė, Dalia. Pėdos atminty…: scenarijai skirti lietuvių literatūros klasikams: K. Donelaičiui, Maironiui, V. Mykolaičiui-Putinui, S. Nėriai ir Just. Marcinkevičiui/ Dalia Ramanauskaitė-Antanaitienė.- Šiauliai: Lucilijus, 2013.- 85, [1] p.; 21 cm.- Bibliogr.: p. 85 (21 pavad.).- ISBN 978-9955-32-192-7
Šioje kraštietės knygoje rasite scenarijus, skirtus lietuvių literatūros klasikams: K. Donelaičiui, Maironiui, V. Mykolaičiui-Putinui, S. Nėriai ir Just. Marcinkevičiui
Staršelskienė, Rita. Kalbinu Žemę, Motiną, Tėvynę: [eilėraščiai]/ Rita Bijeikytė-Gatautė; [piešinių autorė R. Vasiljeva].- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013 (Klaipėda: KU l-kla).- 124 p.: iliustr.; 21 cm.- Turinyje aut.: Albinas Drukteinis, Diana Trijonytė-Jusčienė.- ISBN 978-9955-18-706-6
Autorė rašo: „knygoje rasite eilėraščių apie Tėviškę, gimiau Joniškio mieste, augau Gataučių kaime, ten nuvykusi pastebiu daug gražių dalykų, kurie vis pripildo širdį džiaugsmingų minčių, sentimentų ir stiprina bendrumo, prieraišumo jausmą –iš to juk gimsta meilė Tėviškei, Tėvynei“
Šliažaitė-Buchoveckienė. Gyvenimas prie Lenos/ Vida Elena Buchoveckienė.- Vilnius, 2004.- 38 p.: iliustr.
Kraštietė Vida Elena Buchoveckienė apie šeimos gyvenimą tremtyje 1941-1956 metais
Šliažaitė-Buchoveckienė. Sugrįžus į Lietuvą/ Vida Elena Šliažaitė-Buchoveckienė.- Vilnius, 2012.- 78 p.: iliustr.
Pasakojimas apie Šliažų šeimos gyvenimą 1956 m. sugrįžus iš tremties į Lietuvą
Vaitekūnas, Stasys. Bronislovas Lubys: žmogus versle, politikoje, kultūroje/ Stasys Vaitekūnas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013 (Vilnius: BALTO print).- 503, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 27 cm.- (Kovo 11 Akto signatarai Žemaitijoje).- Bibliogr.: p. 486-492.- Asmenų r-klė: p. 494-503.- ISBN 978-5-420-01727-2 (įr.)
Kraštiečio Klaipėdos universiteto profesoriaus Stasio Vaitekūno parengtoje per monografijoje paminėti svarbiausi B. Lubio gyvenimo faktai nuo pat gimimo iki mirties, analizuojama jo veikla, remiantis paties knygos herojaus bei žmonių iš jo aplinkos pokalbiais atskleidžiamas verslininko požiūris į įvairiausius dalykus
Vaitekūnas, Stasys. Stanislovas Narutavičius: signataras ir jo laikai/ Stasys Vaitekūnas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012 (Vilnius: BALTO print).- 501, [2] p.: iliustr., faks., portr.; 27 cm.- (Vasario 16 Akto signatarai Žemaitijoje).- Bibliogr.: p. 464-479.- Vardų r-klė: p. 480-502.- ISBN 978-5-420-01713-5 (įr.)
Tai žinomo geografo, profesoriaus, kilusio iš Skaistgirio, Stasio Vaitekūno knyga istorijos tematika. Nors praėjo daugiau kaip devyni dešimtmečiai nuo tos dienos, kai buvo pasirašytas Nepriklausomybės Aktas, autorius drąsai imasi nagrinėti to meto politikos veikėjų biografijas. Šioje knygoje pasakojama apie Stanislovą Narutavičių, Brėvikių dvaro savininką, teisininką, politikos veikėją, Vasario 16-osios Akto signatarą, kuris visada buvo ištikimas savo Tėvynei Lietuvai...
Žemygala: Joniškio krašto istorijos ir kultūros žurnalas.- Nr. 1 (2012) - Nr. 2 (2012).- Joniškis: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, 2012-.- 2 leid. per metus.- Santr. angl.- ISSN 1822-4989
Naujame Joniškio krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Žemygala“ numeryje publikuojami įdomūs ir aktualūs straipsniai, atveriantys dar niekur neskelbtus istorinius faktus, pristatantys išskirtinių asmenybių gyvenimo istorijas ir nuveiktus darbus, reprezentuojantys mūsų krašto vertybes ir kultūros paveldo savitumą. Tikimasi, kad savą publikaciją, sau artimą temą ras kiekvienas leidinio skaitytojas.
Žiemgala – gimtoji mūsų žemė: LPŽA Joniškio skyriaus veikla, 2008-2012 metai/ Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyrius; [redkolegija: Stefanija Skirmantienė … [et al.].- Joniškis [i.e. Kaunas: Arx reklama], 2013 ([Kaunas]: Arx reklama).- 46, [2] p.: iliustr.; 21 cm.- Turinyje aut.: Jonas Ivanauskas, Janina Jasienė, Juozas Macevičius, Ona Motuzienė, Bronislava Petniūnaitė, Vida Pociuvienė, Danutė Poliakienė, Stefanija Skirmantienė, Dzintra Elga Staniulienė, Genovaitė Statkuvienė, Vida Šutinienė, Stasė Tamulionė, Genovaitė Truškauskaitė.- ISBN 978-609-8081-09-1
Tai Pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus 2008-2012 metų veiklos istorija. Joniškio skyrius vykdo įvairiapusišką veiklą: organizuoja renginius, susitikimus, keliones. Pagrindinis tikslas – bendravimas, nes tik žmogaus ryšys su žmogumi daro mūsų gyvenimą pilnavertį, suteikia daug džiaugsmo, plečia akiratį padeda pamiršti negandas
Žilinskas, Viktoras. Esmė: poezija, esė/ Viktoras Žilinskas; [piešiniai autoriaus].- [Kaunas]: Naujasis lankas, 2013 (Kaunas: Morkūnas ir Ko).- 95, [1] p.: iliustr.; 20 cm.- ISBN 978-9955-03-774-3
Autorius gimė Beržininkų kaime Joniškio rajone. Baigė Joniškio 2-ąją vidurinę mokyklą, dirbo kultūrinį darbą Joniškio ir Kauno rajono kultūros įstaigose. Surengė virš 60 personalinių tapybos ir skulptūros bei koliažų parodų. Eilėraščius pradėjo rašyti dar besimokydamas dailės technikume. „Esmė“ – pirmas literatūrinis rinkinys, apimantis paskutinius keturis kūrybos metus. Jo tikslas –atskleisti gimtinės grožį, savastį, atgaivinti prisiminimus
Žymantienė, Birutė. Trapumas: [eilėraščiai]/ Birutė Žymantienė.- Šiauliai: Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrija, 2013.- 68 p.
Buvusios joniškietės, o dabar gyvenančios Šiauliuose, Birutės Žymantienės pirmoji poezijos knyga. Autorė visą gyvenimą dirbo žurnalistės darbą, parašė ir išleido ne vieną knygą. „Eilėraščių nerašau, jie atsiranda kažkaip netyčia, skausmingai ir retai. Tarsi atodūsiai...“
Žymūs Joniškio krašto kultūros žmonės [Elektroninis išteklius].- Joniškis: Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2013.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) 
Pristatomas Joniškio „Aušros“ gimnazijos projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“
Žingsniai: Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokinių kūrybos almanachas, skirtas Samulionių šeimai atminti/ Joniškio „Aušros“ gimnazija; sudarytojos: Aušra Balčiūnienė …[et al.].- Joniškis: Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2013.- 83 p.- Sudarytojai: Aušra Balčiūnienė, Vilija Bartašienė, Eugenija Gasėnienė, Birutė Krajinienė, Rima Petraitienė, Regina Šimkuvienė
Ši knyga – jau ketvirtą kartą gimnazijos istorijoje tariamas nuoširdus bandančių kurti moksleivių žodis skaitytojui

Paruošė
Vijoleta Kuprevičienė
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja
Tel. 8426 60088

< atgal į sąrašą

Paskutinio redagavimo data: 2018-08-20