Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2014 metais

Avyžius, Jonas. Didžiojo Užutėkio gyventojai: [apysaka]/ Jonas Avyžius; iliustravo Lelija Bičiūnaitė.- Vilnius: Alma littera, 2014 (Vilnius: Spauda).- 48, [4] p.: iliustr.; 27 cm.- Tiražas 2000 egz..- ISBN 978-609-01-1302-8 (įr.)
Kraštiečio rašytojo smagus pasakojimas vaikams apie bebrų šeimyną, kuri gyvena Didžiajame Užutėkyje.Bebrų porelę žmonės atvežė iš didingų šiaurės upių ir apgyvendino Lietuvoje, Merkio upėje. Bebras ir bebrienė kuriasi naujoje vietoje, susipažįsta su kaimynais, susiranda draugų ir net priešų...Paskui susilaukia bebriukų ir gyvena kaip tikra šeima: rūpinasi namais, auklėja savo vaikučius Striukį ir Bukį, svečiuojasi pas bičiulius.

Bruveris, Jonas. Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai: teorinis sintetinis mokslo darbas/ Jonas Vytautas Bruveris.- Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).- 378, [3] p.: iliustr., faks., nat.; 23 cm.- Santr. angl..- Bibliogr.: p. 336-354.- Asmenvardžių r-klė: p. 356-378.- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-609-8071-18-4
Tai antroji Jono Vytauto Bruverio darbų knyga (pirmoji – „Muzikos žemyno keliais“, 2014); joje muzikologas išsamiai gvildena Lietuvos muzikos istorijos reiškinius, į juos žvelgdamas plačiame istoriniame ir kultūriniame kontekste. Šioje knygoje sutelktos visos temos, kurias ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, įdėmus kultūros reiškinių stebėtojas ir vertintojas, tyrė ne vieną dešimtmetį – tai M. K. Čiurlionio gyvenimas ir kūryba, lietuviškos operos formavimasis ir raida, Vilniaus kultūrinio gyvenimo spalvos, novatoriški muzikinės Lituanikos tyrinėjimai ir kt.

Bruveris, Jonas. Muzikos žemyno keliais: [straipsnių rinkinys]/ Jonas Vytautas Bruveris; sudarytoja Rūta Gaidamavičiūtė.- Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).- 603, [5] p.: iliustr., faks., portr.; 24 cm.- Jono Bruverio bibliografija / sudarė ir parengė Liučija Jasiukevičiūtė, p. 564-585.- Bibliogr. išnašose.- Asmenvardžių r-klė: p. 586-603.- Tiražas 300 egz..- ISBN 978-609-8071-14-6 (įr.)

Šia knyga pradedamas muzikologo J. V. Bruverio darbų, skelbtų įvairiuose leidiniuose per 50 metų, pristatymas. Tai straipsniai apie muzikos gyvenimo įvykius, žinomus menininkus, muzikinės kultūros reiškinius, meno pasaulio problemas įvairiu laiku. Žinomo muzikologo darbai atskleidžia jo vertybių skalę, platų užmojį, o ateičiai tampa aprėptųjų laikų liudytojais.

Ivanauskas, Jonas. Poetas Kristijonas Donelaitis prabilo latviškai [Elektroninis išteklius]: skiriama Lietuvos grožinės literatūros pradininko poeto ir kunigo Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM); 12 cm.- Antr. iš ekrano antr..- Sistemos reikalavimai: Informacija nepateikiama.- Tiražas [30] egz..- ISBN 978-609-430-239-8 (ištaisytas).- ISBN 978-609-340-239-8 (klaidingas)

Joniškietis poetas Jonas Ivanauskas išleido skaitmeninį leidinį, skirtą Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimų į latvių kalbą istorijai. Jis už šia tema parengtus straipsnius buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos padėkos raštu.

Ivanauskas, Jonas. Rožės už kantrybę: eilėraščiai/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014.- 43, [1] p.: iliustr.- Tiražas 120 egz..- ISBN 978-609-430-237-4

25-oji joniškiečio Jono Ivanausko knygelė „Rožės už kantrybę“, kurioje autorius bene pirmą kartą sudėjo asmeninę lyriką, skirtą savo šeimai, artimiesiems.

Ivanauskas, Jonas. … Žeimelis, Kopenhaga, Sunakstė [Elektroninis išteklius]/ Jonas Ivanauskas.- Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2014.- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).- Tiražas 30 egz..- ISBN 978-609-430-238-1

Poetas Jonas Ivanauskas pristatė elektronine versija išleistą knygą „...Žeimelis, Kopenhaga, Sunakstė“, atskleidžiančią G. F. Stenderio biografiją, veiklą, jo įamžinimo vietas Latvijoje.

Karaliūnas, Leonas. Krepšinio legendų muziejus/ Leonas Karaliūnas.- Kaunas: Arx reklama, 2014 (Kaunas: Arx reklama).- 319, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 25 x 26 cm.- Bibliogr.: p. 319.- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-8081-19-0 (įr.)

L.Karaliūno karščiausias pomėgis – istorija. Ypač krepšinio. Netrukus – rugpjūčio 23 dieną – jo įkurtas bene vienintelis Europoje tikras Krepšinio muziejus švęs penkerių metų sukaktį. Šia proga L.Karaliūnas parašė knyga „Krepšinio legendų muziejus.

Krūminia, Mara. Žiemgalos teatro tradicijos: Joniškis-Duobelė. Lietuva-Latvija = Zemgales teātra tradīcijas: Jonišķi-Dobele. Lietuva-Latvija/ teksto aut.: Mara Krūminia, Arnis Strazdinis, Ilona Osipova; sudarytoja Ilona Osipova; vertė Rima Pociūtė, Dacė Januša.- Vilnius: Joniškio kultūros centras, 2014 (Petro ofsetas).- 118, [2] p.: iliustr..- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-609-420-458-6

Marcinkus-Tauronis, Jonas. Gyvenimas negrįžta: [kunigo pamokslai ir kūryba]/ Jonas Marcinkus-Tauronis; [sudarė Julija Regina Vyšniauskienė ir Arvydas Vyšniauskas].- Kaišiadorys: Printėja, 2014 (Kaunas: Spindulio sp.).- 239, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 25 cm.- Turinyje aut.: Vilija Dobrovolskienė, Elena Janulytė, Julija Vyšniauskienė.- Tiražas 350 egz..- ISBN 978-609-445-240-6 (įr.)

Knygoje sudėta anksčiau nepublikuota joniškiečio kunigo Jono Marcinakaus – Tauronio literatūrinio palikimo dalis: rankraščiuose buvę kūriniai „Žmogus, kuris vadinasi Mikrokosmu“, knyga „Dangus kalba žemei“, pamokslai, „Tundrų mintys“. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis iš autoriaus gyvenimo.

Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai: [2014 Joniškio krašto kalendorius/ Joniškio istorijos ir kultūros muziejus; sudarė Renata Rapkauskienė].- Vilnius: Petro ofsetas, 2014.- 104, [4] p.: iliustr..- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-420-340-4

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus išleistas leidinys įvertintas respublikine Lauryno Ivinskio premija už geriausią lietuvišką kalendorių. „Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai“ verta turėti kiekvienam, nes iš jo galima pasisemti vertingų mūsų krašto senolių patarimų, orų spėjimų, tradicinės liaudies medicinos gudrybių, originalių valgių receptų. Kalendorius skirtas labai plačiam ir įvairiam skaitytojų ratui. Vieni jame ras slėpiningą tautosakos pasaulį, liaudies išminties lobius, o kitiems bus įdomūs Joniškio krašto literatų kūrybos „perliukai” – prozos ir poezijos kūriniai. Kalendoriaus puslapiuose gausu informacijos apie Joniškio rajono įstaigų ir organizacijų, draugijų, seniūnijų ir kaimų bendruomenių organizuojamus tradicinius renginius, šventes, akcijas, žymių kraštiečių sukaktis.

Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Adolfas Vaičaitis: kaltas, nes tapo menininku: biografinė monografija [ir dailininko grafikos darbai]/ Leonas Peleckis-Kaktavičius.- Šiauliai: Neoprintas, 2013 (Šiauliai: Neoprintas).- 204, [2] p., 16 iliustr. p.: iliustr.; 20 cm.- Santr. angl..- Bibliogr. išnašose.- Asmenvardžių r-klė: p. 199-204.- Tiražas [400] egz..- ISBN 978-609-95391-2-6

Biografinis pasakojimas apie kraštietį, nuo 1949 metų Australijoje gyvenusį grafiką, knygų iliustratorių, tapytoją Adolfą Vaičaitį (1915 - 2015). Knygoje pateikiama daug dokumentinės, archyvinės medžiagos apie lietuvių menininkų gyvenimą Australijoje.

Per anksti išėjusi/ sudarytojas Leonas Karaliūnas.- Kaunas: Arx reklama, 2014.- 63, [1] p.: iliustr.- Tiražas 300 egz..- ISBN 978-609-8081-22-0

Joniškio krepšinio muziejaus įkūrėjo leidinys apie legendinę krepšininkę Vitaliją Tuomaitę.


Petrauskienė, Aušra. Miestelis, kuriame gyvena lėlės: Šiaurės Vakarų Aukštaitijos lėlės/ Aušra Petrauskienė.- Kaunas: Arx reklama, 2014.- 95, [21] p.: iliustr.; 21 cm.- Bibliogr.: p. 92 (4 pavad.).- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-8081-24-4 (įr.)

Joniškietė tautodailininkė Aušra Petrauskienė, prieš beveik dvi dešimtis metų pradėjusi siūti lėles savo vaikams, vėliau – jomis prekiauti mugėse, įkūrusi lėlių namus Žagarėje, išleido ir savo amato herojėms skirtą knygą.

Skablauskaitė, Jolita. Žiežulės: romanas/ Jolita Skablauskaitė.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014 (Standartų sp.).- 504 p..- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-9986-39-810-3
Naujasis kraštietės romanas „Žiežulės“ – tai siurrealistinis, itin plastiškas pasakojimas apie žmones, apdovanotus neįprastais gebėjimais – įžvelgti tamsiausias žmogaus prigimties gelmes, regėti vaizdinius, kuriuose užkoduota materijos, laiko, kosmoso paslaptis. Tačiau tai nėra vien palaima, galimybė prasilaužti į anapusines, už patyrimo esančias erdves, bet sukelia ir neviltį, egzistencinį šleikštulį, potraukį mirtin, aiškiai suvokiant visa ko neišvengiamą irimą, entropiją, dvasinį ir fizinį žlugimą. Ar talentas, grožis, laimė, kylantys iš tamsiųjų, „raganaujančių“ būties versmių, yra gėris ir neginčijamos vertybės – esminis klausimas, kankinantis ir autorę, ir jos sukurtuosius.

Sodybos, gražinančios Joniškio kraštą/ sudarė Liudas Jonaitis, Gražina Kalnaitė.- Joniškis, 2013.- [16] p.: iliustr.
Liudas Jonaitis ne tik pats puoselėja savo sodybos aplinką, bet tai daryti skatina ir aplinkinius. Aplankęs rajono gyvenvietes, jis išrinko ir leidinyje ,,Sodybos, gražinančios Joniškio kraštą“ įamžino gražiausiai sutvarkytas Joniškio krašto sodybas.

Staršelskienė, Rita. Kai susitinkame: eilėraščiai/ Rita Bijeikytė-Gatautė.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014.- 127, [1] p.- Tiražas 90 egz..- ISBN 978-9955-18-830-8
Kraštietės poetės eilėraščių tematika skirta pamatinėms vertybėms: meilė Tėvynei, meilė Žemei, meilė Motinai. Mūsų proseneliai žinojo žodžio galią ir sakydavo: ,,Žodis žvirbliu išskrenda, o akmeniu sugrįžta“. Medikė ir pedagogė pagal išsilavinimą, padeda visiems kam reikalinga pagalba, jos eilėraščiai yra tęsinys jos tarnavimo žmonėms ir visuomenei.

Tamašauskienė, Bronė. Nerimas - mano gyvenimas: [eilėraščiai]/ Bronė Tamašauskienė.- [S. l.]: [s. n.], 2014.- 27, [1] p.
Autorė visą savo gyvenimą praleido tarp knygų, dirbo bibliotekininke Grūžių km. (Pakruojo rajonas) ir Daunoravoje (Joniškio rajonas. „Mano gyvenimas paprastas – šeima, vaikai, darbas ir namai. O knygos – visas likęs pasaulis, apie kurį svajojau, kuriame gyvenau ir visada gyvensiu“, - sako ji.

Juozas ir Jonas Vainauskai/ [sudarytojos Genovaitė Taurė Zastarskytė, Rita Urnėžiūtė]; [redaktorių kolegija: Juozas Galkus … [et al.].- Vilnius: [Petro ofsetas]: Joniškiečių draugija „Sidabra“, 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).- 223, [1] p., [8] iliustr. lap.: iliustr., faks., portr.; 23 cm.- Turinyje aut.: Liucija Donata Adomaitienė, T. Adomonis, Pranys Alšėnas, Vlada Balbierienė, Nijolė Blažėnienė, Irena Breivienė, Vida Čepulienė, Juozas Dėdinas, Aistė Dičkalnytė, Bronislovas Drigotas, Juozas Galkus, Daina Kazimira Galvydytė, Vlada Jakaitė, Romanas Jaloveckas, Liudas Jonaitis, Giedrė Lastauskienė, K. Laucius, Eglė Lukėnaitė-Griciuvienė, Vladislava Mačiulytė, Povilas Mataitis, Irena Melinienė, Regina Montvilaitė-Staniulienė, Algirdas Juozas Motuzas, Jonas Algimantas Paužolis, Algimantas Vincentas Raudonikis, Pranciška Ripskytė, Aldona Smilgienė, Juozas Stabrauskas, Nelija Stirblienė, Kęstutis Subačius, Angelė Šimaitytė, Aušra Matilda Tkačiuk, Genovaitė Tuminaitė, Regina Izolina Valatkienė, Ignas Vilčiauskas, Bronius Zastarskis, Genovaitė Taurė Zastarskytė, Stasys Žebrauskas, Nijolė Žiurlytė.- Bibliogr. išnašose.- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-609-420-389-3
Knygą apie garsų Joniškyje žmogų- Joniškio gimnazijos Mokytoją Juozą Vainauską. Tiesa, knygos rengėjai, suprasdami, kad kitos progos, ko gero, nebeturės, knygoje rašo ir apie mokytojo brolį Joną Vainauską- žymų to meto baldininką, medžio drožėją, kūrusį ir išgarsėjusį savo darbais ne tik Lietuvoje. Todėl knyga vadinas „Juozas ir Jonas Vainauskai“

Vaičaitis, Adolfas. Juoda balta ir spalvota: piešiniai, litografija, akvarelė, plunksna-tušas, mišri technika: [albumas]/ Adolfas Vaičaitis.- Šiauliai: Saulės delta, 2014.- 203, [1] p.: iliustr.- Tiražas 300 egz..- ISBN 978-609-8123-09-8
Ši knyga atveria langą į vieno žymiausių lietuvių išeivijos dailininkų Adolfo Vaičaičio (1915 – 2015) gyvenimo ir kūrybos pasaulį, kupiną jaunystės polėkių, neramių menininko ieškojimų pasaulio platumose. Emigracijos skersvėjai neišblaškė dailininko, daug metų buvusio Australijos lietuvių bendruomenės kultūros fondo pirmininko siekių, nenutolino pašaukimo, suformavo dailininką Par excellence. Knygoje veriasi tėvynės netekties nuotaikos, naujų stilių paieškos, plataus spektro kūryba, nusidriekusi nuo Lietuvos iki Australijos. Šios knygos idėją bei viziją subrandino ir pateikė pats dailininkas savo 100-ųjų gimimo metinių išvakarėse, optimizmu, kūrybingumu ir energija užkrečiantis kiekvieną sutiktąjį.

Vienatvės gaudesys [Vaizdo įrašas]: dokumentinis filmas apie rašytoją Jolitą Skablauskaitę/ rež. Agnė Marcinkevičiūtė; operat. Audrius Kemežys; muzika Tito Petrikio.- Vilnius: VšĮ „Studija“, 2014.- 1 vaizdo diskas (34 min. 24 sek.): gars., spalv. (DVD)
Šį kartą A.Marcinkevičiūtė gilinasi į rašytojos būtį ir jos mintis, kuriant naująjį romaną „Žiežulės. Jolita - iš pirmo žvilgsnio - stebina savo indiferentiškumu buičiai, liguistu jautrumu netgi vėjo dvelksmui. Ji -nedidelio ūgio, trapi, nenusakomo amžiaus moteris. Bet artimiau su ja susipažinus, būsime priversti sutikti, kad Jolita yra labai stipri, jauna keliautoja, įveikianti beribius atstumus laike ir erdvėje, o jos vienkiemis pilnas menininkės sukurtų žmonių bei kitokių esybių. Ir tada… patikėsime išlaisvinančia kūrybos galia.

Zabarauskas, Gediminas. Žmonės, pažadinę žemę: Joniškio melioracijos istorija 1956-2013 metais/ Gediminas Zabarauskas.- Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2014.- 191, [1] p.: iliustr., nat., portr.; 20 x 22 cm.- Bibliogr.: p. 191 (5 pavad.).- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-9955-863-70-0 (įr.)
190 puslapių knygoje „Žmonės, pažadinę žemę“ Gediminas Zabarauskas pasakoja apie rajono melioratorių darbus: nusausintus laukus, kurie tapo derlingesni, sukurtus vandens telkinius, išsaugotus medžius ir lauko riedulius, Tyrelio pelkę, statybas. Jis prisimena buvusius bendradarbius, pasakoja apie kultūrinį rajono melioratorių gyvenimą ir laisvalaikį, sportą. Leidinys gausiai iliustruotas.

Žiemgalos aktai = Acta Semigalliae/ Tomas Baranauskas.- Joniškis: Žiemių pradas "Simkala", 2014 (D.Rudžio IĮ).- 34, [2] p.: iliustr..- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-95703-0-3
Joniškyje įsikūrusi asociacija Žiemių pradas „Simkala“ vienija senosios baltų istorijos entuziastus.
Juos subūrė ir vadovauja joniškietis Andrius Bitaitis. Šiais metais asociacija iš Lietuvos kultūros tarybos gavo paramą projektui „Žiemgala XIII a. dokumentuose“, kurio dėka užsienio archyvuose surastos kopijos pristatytos visuomenei, išleistas specialus leidinys.

Žiemgalos receptai = Zemgaļu receptes = Recipes from Ziemgala/ [sudarytojos Dalia Motik, Līga Švānberga, Anita Škutāne, Rasa Ališauskienė]; [vertėjai: lietuvių-latvių kalbomis Dzintra Elga Staniulienė, anglų-latvių „Social Connect“].- [Vilnius]: Petro ofsetas [etc.], 2014 (Vilnius: Petro ofsetas).- 127, [1] p.: iliustr.; 20 cm.- Gretut. tekstas liet. angl., latv..- Tiražas 1500 egz..- ISBN 978-609-420-394-7
Žiemgalos receptai“ (tarptautinis projektas „Vietos verslumo skatinimas“), išleistas bendradarbiaujant su partneriais iš Latvijos. Jame surinkta 50 patiekalų receptų iš Joniškio rajono bei „Lielupe“ teritorijos valsčių. Kiekvienas receptas „patikrintas“ leidinio rengėjų, iliustruotas nuotrauka ir pateiktas lietuvių, latvių bei anglų kalbomis.

Žiemgalos valgialegendos: [valgių receptų knygelė kitaip]/ [sudarytoja, įžanginio teksto autorė Ilona Osipova].- [Vilnius]: [Petro ofsetas]; [Joniškis]: Joniškio kultūros centras, [2014] (Vilnius: Petro ofsetas).- 35, [1] p.: iliustr.; 20 cm.- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-609-420-386-2
Žiemgališkų valgių receptai su jaunos menininkės Jolitos Vaitkutės improvizacijomis maistu. Ši valgių receptų knygelė – neįprasta, nes valgių receptų pristatymas siejamas su valgio estetika, valgio vizualizacijos menu. Žiemgalos valgialegendose“ pasirinkti dvylika tradicinių lietuviškos Žiemgalos teritorijoje žmonių ruošiamų valgių receptų. Tačiau svarbiausias čia – jaunų kūrėjų modernus požiūris į mūsų valgio tradiciją.

Žymantienė, Birutė. Giminė. Laurinaičiai/ Birutė Žymantienė.- Šiauliai: Lucilijus, 2014 (Vilnius: Spauda).- 463, [1] p.: iliustr., faks., geneal. schem., portr.; 25 cm.- Taip pat vartojama antr.: Laurinaičiai.- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-9955-32-231-3 (įr.)
Knygos „Giminė. Laurinaičiai“ personažai – 9 kartų Laurinaičių kraujo žmonės, jų šaknys Joniškio rajone, Bariūnuose. Istorijas apie giminaičius rašytoja po trupinėlį lasiojo, kaupė, lipdė daugelį metų, skyrė tam daug laiko ir lėšų. „Nieko nėra įdomesnio už tikro žmogaus tikrą gyvenimą“, – sako autorė. B. Žymantienės – talentingos pasakotojos, subtilios psichologės – aprašomi žmonės – įdomūs, tikroviški, ryškūs, spalvingi, vedantys skaitytojus į sudėtingiausias istorijos kryžkeles, leidžiantys išgyventi tai, ką jautė patys, priverčiantys suklusti, susimąstyti.

Vijoleta Kuprevičienė
Joniškio J. Avyžiaus viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

< atgal į sąrašą

Paskutinio redagavimo data: 2020-05-25