Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2016 metais

Audruvė: Joniškio literatų kūrybos rinkinys.- [1993-2006]; 2012-.- Šiauliai: Delta, 1993-.- 21 cm.- Įvairaus dažnumo.- Paantr.: Joniškio literatų kūrybos almanachas, [2001]; Joniškio literatų klubo kūrybos almanachas, [2006]-.- Priešantr.: Joniškio literatų klubas „Audruvė“, [2006]-.- Leidėjai: Saulės delta, [2001]; Lucilijus, [2006]-.- Matmenys: 22 cm, [2006]-.- 1993-2006 m. leid. nenumeruoti
2016/ sudarytojos Ligita Eitkevičiūtė, Alina Jonaitienė, Aušra Lukšaitė-Lapinskienė, Loreta Ripskytė.- 2016.- 207, [9] p.: iliustr..- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-9955-32-324-2
Joniškio literatų klubas išleido almanachą „Audruvė 2016“. Penktąjį per keturiasdešimt gyvavimo metų. Su spalvotais literatų portretais, su keletu nuotraukų iš renginių, pokalbių, kūrybos aptarimų ir skaitymų.

Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija. Tautos auklėjimo mintys: kultūros kritika, publicistika, viešos paskaitos, pokalbiai/ Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė; [parengė Aušra Martišiūtė-Linartienė]; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2016] (Vilnius: Petro ofsetas).- 687, [1] p.; 22 cm.- Santr. angl..- Bibliogr. red. pastabose, p. 649-686, ir įž. str. išnašose.- Tiražas [700] egz..- ISBN 978-609-425-158-0 (įr.)
Į knygą surinkti S. Čiurlionienės-Kymantaitės kritikos ir publicistikos straipsniai, viešų kalbų, pokalbių tekstai . Sofija Kymantaitė gimė Joniškyje 1886 m. kovo 13 d.

Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Sofija: [apie rašytoją, literatūros istorikę ir kritikę, visuomenės veikėją, pedagogę S. Čiurlionienę-Kymantaitę (1886-1958)]/ Viktorija Daujotytė.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2016] (Vilnius: Petro ofsetas).- 342, [2] p.: iliustr., faks., portr.; 22 cm.- Santr. angl..- Bibliogr. išnašose.- Asmenvardžių r-klė / parengė Gytis Vaškelis, p. 339-343.- Tiražas [1000] egz..- ISBN 978-609-425-157-3 (įr.)
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 1886 m. kovo 13 d. Joniškyje. Šiame leidinyje apie jos gimimo vietą neužsimenama.

Joniškio ligoninei – 90/ [sudarytoja Virgita Tuminienė].- Kaunas: Arx reklama, 2015 (Kaunas: Arx reklama).- 308, [4] p.: iliustr., faks., portr.; 31 cm.- R-klė: p. 305-306.- Tiražas 600 egz..- ISBN 978-609-8081-86-2 (įr.)
2015 metais Joniškio ligoninė šventė 90 m. jubiliejų.

Joniškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo tarpinė ataskaita už 2015 m./ parengė Kęstutis Navickas; Joniškio rajono savivaldybės administracija.- Šiauliai: Darnaus vystymosi institutas, 2015.- 106 p.: diagr. + 1 diskas.- Bibliogr.: p. 106

Karaliūnas, Leonas. Iš kiemo į didįjį krepšinį/ Leonas Karaliūnas.- Kaunas: Arx reklama, 2016.- 418, [2] p.: iliustr., faks., portr.; 22 cm.- Dalis gretut. teksto liet., angl..- Inv. 16/3167 su autoriaus autografu Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešajai bibliotekai (C217).- Bibliogr.: p. 419 (4 pavad.).- Tiražas 750 egz..- ISBN 978-609-8081-94-7 (įr.)
Knygoje, skirtoje Joniškio krepšinio 80-mečiui ir parapijos 480 metų jubiliejui, išspausdintos 903 per trejus metus autoriaus padarytos nuotraukos. Jose užfiksuoti krepšinio stovai arba lentos, kai kur tik lankai be tinklelio, dar kvėpuojantys žaidimo, vadinamo antrąja Lietuvos religija, gyvybe.

Karaliūnas, Simas (1936-2015). Baltų etnonimai: monografija/ Simas Karaliūnas; Lietuvių kalbos institutas.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015 (Vilnius: Petro ofsetas).- 616, [1] p.; 22 cm.- Santr. angl..- Bibliogr.: p. 579-616.- Tiražas 400 egz..- ISBN 978-609-411-150-1 (įr.)
Lietuvos kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Simas Karaliūnas gimė 1936 m. sausio 20 d. Vaineikiuose, Joniškio rajone.

Laikas yra viskas: kelionė laiko upe su Onos Mikalauskienės poezija [Vaizdo įrašas].- Joniškis, 2016.- 1 vaizdo diskas (44 min., 09 sek.): gars., spalv. (DVD)
Onos Mikalauskienės eilėraščius skaito Joniškio rajono literatai, kultūros darbuotojai, pedagogai ir kt.

Mikalauskienė-Kubiliūtė, Ona (1926-2017). Trisdešimt trys eilėraščiai plius: eilėraščiai/ Ona Mikalauskienė-Kubiliūtė.- Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2016.- 51, [1] p.: iliustr..- Tiražas 120 egz..- ISBN 978-9955-863-89-2
Aštuoniolikta autorės poezijos knyga. Poetės eilėraščiai saviti, taupūs žodžiais, bet erdvūs mintimis.

Nauji gaspadoriai – švieži kalendoriai: [Joniškio krašto kalendorius]/ [sudarytoja Renata Rapkauskienė].- Šiauliai: Lucilijus; [Joniškis]: [Joniškio istorijos ir kultūros muziejus], 2012-.- d.: iliustr.; 20 cm
2015/ [sudarytoja Lina Vaitekūnienė].- Vilnius: Petro ofsetas; [Joniškis]: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, [2015] (Vilnius: Petro ofsetas).- 105, [1] p.: iliustr.; 20 cm.- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-420-407-4
Kadaise Matas Slančiauskas sakė: „Bet jau dabar įėjo į madą ir kalendorius sav turėti“. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus kasmet tokį leidinį ir išleidžia.

Ramanauskaitė-Antanaitienė, Dalia. Pabiručiai, į ratelį: scenarijai vaikų darželių auklėtiniams/ Dalia Ramanauskaitė-Antanaitienė.- [Šiauliai]: Lucilijus, 2016 (Šiauliai: Lucilijus).- 56 p.; 21 cm.- Bibliogr.: p. 54 (11 pavad.).- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-9955-32-312-9
Kraštietės pedagogės scenarijai vaikų darželių auklėtojams.

Ramanauskaitė-Antanaitienė, Dalia. Šalis ta – Lietuva vadinas…: scenarijų rinkinys, skirtas paminėti Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją/ Dalia Ramanauskaitė-Antanaitienė.- Šiauliai: Lucilijus, 2013.- 51, [1] p.; 21 cm.- Bibliogr.: p.(49 (21 pavad.).- Tiražas 200 egz..- ISBN 978-9955-32-187-3
Kraštietės pedagogės scenarijų rinkinys, skirtas paminėti Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.

Švambarytė-Valužienė, Janina. Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika: žodynas/ Janina Švambarytė-Valužienė.- Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015 (Vilnius: Petro ofsetas).- 717, [1] p.: iliustr., portr.; 24 cm.- Santr. angl..- Inv. 17/21 iš Juozo Galkaus asmeninės bibliotekos (C217).- Bibliogr.: p. 709-712.- Tiražas 300 egz..- ISBN 978-609-411-144-0 (įr.)
XIX a. pab. Šiaurės Lietuvoje, Joniškio apylinkėse, tautosaką rinko Matas Jonas Slančiauskas ir šeši jo bendraminčiai pagalbininkai: Jonas Trumputis, Pranas Narvydas, Juozapas Stonevičius, Jonas Lideikis, Pilypas Grigutis ir Steponas Strazdas. Jų 1866-1895 m. surinkta tautosaka publikuota trijuose pasakojamosios tautosakos rinkiniuose „Šiaurės Lietuvos pasakos“(1974), „Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai“(1975) ir „Šiaurės Lietuvos sakmės ir pasakos“ (1985). Šių rinkinių pagrindu sudarytame žodyne atspindima XIX a. pab. daugiausia vakarų aukštaičiams šiauliškiams būdinga tarminė medžiaga, taip reikalinga visų sričių kalbininkams.

Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Joniškio rajonas/ Vykintas Vaitkevičius.- Šiauliai: Lucilijus, 2016.- 189, [1] p.: iliustr..- Tiražas 500 egz..- ISBN 978-9955-32-342-6
Leidinį pradeda įvadas, jame nagrinėjami su šventviečių paieška, apsauga ir tyrimais susiję klausimai. Toliau aprašomos 225 vietos, skelbiamos jų geografinės padėties koordinatės, matavimai, daugelis archeologinių, istorinių, tautosakinių ir etnologinių žinių, 1780-1949 m. žemėlapių iškarpos, schemos ir nuotraukos.

Vaitkus, Vytautas (1930-2015). Medžioklė Žagarės apylinkėse: istorinė kraštotyrinė apžvalga/ Vytautas Vaitkus.- Kaunas: Vitae Litera, 2016 (Kaunas: Vitae Litera).- 187, [1] p.: iliustr., portr.; 25 cm.- Virš. aut. nenurodytas.- Inv. 16/3144 Romualdos Vaitkienės dovana Joniškio r. sav. J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Žagarės filialui (C217).- Tiražas 150 egz..- ISBN 978-609-454-231-2 (įr.)
Žagarės medžiotojų būrelis pirmasis Joniškio rajone mūsų krašto medžioklės istoriją sudėjo į knygą, o medžiagą jai rinko Garbės medžiotojas, 14 metų būreliui vadovavęs, buvęs korespondentas Vytautas Vaitkus. 2015 m. pavasarį V. Vaitkui netikėtai išėjus, knyga liko neužbaigta. Per pusantrų metų jo darbą pratęsė žmona, knygų autorė Romualda Vaitkienė. 187 puslapių knygoje „Medžioklė Žagarės apylinkėse“ pasakojimas prasideda nuo proistorės ir pereina prie didingų žvėrių, didžiųjų kunigaikščių medžioklių, grafo Naryškino žvėryno, o paskui – pasakojimai apie Žagarės medžiotojų būrelį, įvairūs prisiminimai.

Parengė Vijoleta Kuprevičienė

Paskutinio redagavimo data: 2021-03-09