Kraštotyra

Kraštotyros leidiniai, bibliotekoje gauti 2017 metais

Baranauskas, Tomas. Saulės mūšio pėdsakų paieškos/ Tomas Baranauskas, Gintautas Zabiela.- Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2016 (Vilnius: Standartų sp.).- 63, [1] p.: iliustr., faks., žml.; 27 cm.- Bibliogr.: p. 58-61.- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-95900-0-4
1236 m. rugsėjo 22 d. įvykęs Saulės mūšis buvo pirmasis didelis lietuvių laimėtas mūšis. Kartu tai yra vienas iš trijų (greta Durbės ir Žalgirio) didžiųjų viduramžių mūšių, įtrauktų į atmintinų dienų sąrašą. Lietuvos archeologijos draugija, vykdė tyrimų projektą „Saulės mūšio pėdsakų paieškos”, kurį rėmė Krašto apsaugos ministerija. Šio projekto rezultatus apibendrina Tomo Baranausko ir Gintauto Zabielos parašyta knyga „Saulės mūšio pėdsakų paieškos”, kurioje aptartas Saulės mūšio istorinis kontekstas, eiga ir reikšmė, ypatingą dėmesį skiriant mūšio vietos lokalizavimui. Aptarus ir įvertinus ankstesnes versijas, iškelta nauja mūšio lokalizavimo …versija – Ilguočių kaimas prie Radviliškio. Ekspedicijos metu taip pat buvo atlikti archeologiniai tyrimai ligi šiol žinomiausioje spėjamoje Saulės mūšio vietoje – Jauniūnų kaime (Joniškio raj.) ir Ilguočiuose. Tyrimų rezultatai taip pat trumpai pristatomi knygoje.

Brazauskas, Juozas. Trumpas žydėjimas: biografinė apybraiža/ Juozas Brazauskas; [sudarytojas Vytautas Didžpetris].- Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2017 (Kaunas: Morkūnas ir Ko).- 77, [1] p.: iliustr., portr.; 24 cm.- (Šiaurės Lietuvos žmonės) - Leidinys skirtas Lietuvos jaunimui dailininkės Marcės Katiliūtės gyvenimo ir kūrybos keliui nušviesti.- Santr. angl., latv., vok.- Tiražas 200 egz..- ISBN 978-9955-434-42-9: 8 Eur
Naujai parengta Žiemgalos leidykloje biografinė apybraiža „Trumpas žydėjimas“ nagrinėja būsimos dailininkės gyvenimą nuo pat gimimo iki jos mirties. Pirmą kartą knygoje publikuojama jos gimtoji sodyba Katiliškių vienkiemyje.Naujoje biografinėje apybraižoje atskleista Marcės Katiliūtės ir Salomėjos Nėries draugystė. Panaudoti Kazimiero Skebėros atsiminimai.

Ivanauskas, Jonas. Suglauskime širdis: poezija/ Jonas Ivanauskas; į latvių k. vertė Dzintra Elga Irbytė, Eva Martuža.- Vilnius: Litera, 2017.- 78, [2] p.: iliustr..- Tiražas 90 egz..- ISBN 978-609-8144-54-3
Jubiliejaus proga poetas pats sau ir skaitytojams padovanojo ir dar vieną naują poezijos rinkinį „Suglauskime širdi“. Rinkinys išleistas keturiomis kalbomis (lietuvių, latvių, anglų ir lenkų) ir skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui paminėti. Pasak poeto, dvikalbyste išreiškiamas noras, kad anglas, latvis ir lenkas, paėmęs knygą į rankas, rastų ir sau keletą autoriaus iš Lietuvos eilėraščių jam suprantama kalba.

Ivanauskas, Jonas. Suglauskime širdis [Elektroninis išteklius]: [poezija]/ Jonas Ivanauskas.- Vilnius: Litera, [2017].- 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM); 12 cm.- Antr. iš disko etiketės - Tiražas 30 egz. - Skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.- Sistemos reikalavimai: Informacija nepateikiama.- ISBN 978-609-8144-54-3

Joniškio kraštas: [biografinis žinynas]/ [idėjos autorius ir sudarytojas VšĮ „Auros projektai“].- Kaunas: Auros projektai, 2017 ([Vilnius]: Standartų sp.).- 591, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 25 cm.- (Žymūs žmonės).- Bibliogr.: p. 586-589.- Tiražas 700 egz..- ISBN 978-609-95935-0-0 (įr.)
Knyga susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis – tai Joniškio savivaldos istorinė ir nūdienos apžvalgos. Pateikiami Joniškio krašto asmenų, išrinktų į Lietuvos Seimą sąrašai, LR vyriausybių nariai, Joniškio savivaldos merai bei tarybų nariai, Joniškio garbės piliečiai, Mykolo Arkangelo statulėlės ir padėkos ženklo nominantai. Pristatomos seniūnijos, mokyklos, kultūros įstaigos, ūkininkai ir verslo įmonės. Didžiausioje antrojoje dalyje yra 608 žymių Joniškio krašto žmonių biografijos. Paskutinė knygos dalis skirta rėmėjams, čia pristatoma jų veikla.

Kriukų mokykla: praeitis, atverta ateičiai/ [sudarytoja Stasė Sinkevičienė].- 2-oji patais. ir papild. laida.- Vilnius: Litera, 2017 (Šiauliai: Šiaulių sp.).- 299, [1] p.: iliustr., faks., nat., portr.; 25 cm.
Knygos sudarytoja – lietuvių kalbos mokytoja, buvusi direktoriaus pavaduotoja Stasė Sinkevičienė, o rengė ją buvusių ir esančių mokytojų, buvusių mokinių grupė.

Lučinskas, Gintaras. Lietuvos kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka: istorijos apybraiža/ Gintaras Lučinskas.- Alytus: Gintarinė svajonė, 2015 ([Kaunas]: Spindulio sp.).- 279, [1] p.: iliustr., faks., portr.; 22 cm.- Klemenso Popeliučkos straipsnių bibliografija: p. 261 (7 pavad.).- Bibliogr.: p. 263-271.- Tiražas 600 egz..- ISBN 978-609-95213-7-4 (įr.)
Knygoje aprašoma apie Nepriklausomos Lietuvos karininko, ilgamečio Lietuvos kariuomenės Karo technikos viršininko, brigados generolo Klemenso Popeliučkos ( gimė Bučiūnų kaime) gyvenimą ir veiklos kelią, ženklų jo indėlį į Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrimą, Nepriklausomybės kovas su bermontininkais Šiaurės Lietuvoje, lenkais ir bolševikais, Lietuvos kariuomenės modernizavimą ir aprūpinimą karine technika, geležinkelių tinklo vystymą Lietuvoje.

Mataičių teatras/ sudarytoja Aldona Žemaitytė.- Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017.- 151, [1] p.: iliustr..- Santr. angl..- Tiražas 400 egz..- ISBN 978-609-8039-98-6
Tai − pasakojimas apie XX a. antrosios pusės išskirtinį reiškinį Lietuvos kultūroje - Povilo ir Dalios Mataičių folkloro teatrą Rumšiškėse, gyvavusį du dešimtmečius. Laiko tėkmėje tie du dešimtmečiai yra tik vienos kartos gyvenimo tarpsnis, bet teatro kūrėjų nuveiktų darbų užmojais ir didumu lyg kalnu įsirėžė į meninį sovietinio gyvenimo peizažą. Jo steigėjai, savo veiklą pradėję 1968 m. kaip Etnografinis ansamblis Vilniuje, 1974 m. tapo Lietuvos liaudies buities muziejaus Lietuvių folkloro teatru.


Pamparienė, Gražina. Dainuojame mylimai šalelei! [Natos]: dainelės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui/ Gražina Pamparienė.- Vilnius: Litera, 2017.- 24, [1] p.: iliustr..- Tiražas 200 egz..- ISMN 979-0-706172-05-7
Septintoji autorės, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ muzikos mokytojos dainelių knygelė, skirta muzikiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.

Pirmieji čempionai: II Europos krepšinio čempionatas: faktai ir skaičiai/ sudarytojas Leonas Karaliūnas.- Kaunas: Arx reklama, 2017.- 103, [4] p.: iliustr..- Gretut. tekstas liet., angl..- Tiražas 700 egz..- ISBN 978-609-8081-98-5
Iliustruotame leidinyje pasakojama apie 1937 m. Europos krepšinio čempionatą Rygoje, kovas ir emocijas, Lietuvos krepšininkų laimėjimus, tapus II Europos krepšinio čempionato nugalėtojais. Knygelėje išsamiai aprašomas mūsų krepšininkų pergalingas grįžimas su iškovotu laimėjimu namo į Lietuvą, jų susitikimai Joniškyje, Šiauliuose, Radviliškyje, Kėdainiuose, Kaune ir kitur.

Rekis, Darius. Pražydusios klumpės: [eilėraščiai]/ Darius Rekis; [dailininkas Vytautas Bikauskas].- Klaipėda: Eglės leidykla, 2016 ([Vilnius]: BALTO print).- 95, [1] p.: iliustr., portr.; 20 cm.- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-432-090-3
Darius Rekis (gimė Alselių kaime, Joniškio rajonas) naujaisiais eilėraščiais įrodo, kad ir šiais laikais galima gyventi be sumaišties, bet sudėtingai, o rašyti suprantamai, tačiau jokiu būdu ne paprastai. Knyga rekomenduotina tiems, kurie jau nebeskaito poezijos, teisindamiesi, kad nesupranta šiandieninių autorių.

Riškuvienė, Kilnutė. 55 atsigręžimai: [miniatiūros]/ Kilnutė Garnytė-Riškuvienė; [sudarytoja Loreta Ripskytė]; [fotografijos: Kilnutė Garnytė-Riškuvienė].- Vilnius: Litera, 2017 (Šiauliai: Šiaulių sp.).- 71, [1] p.: iliustr.; 21 cm.- Tiražas 200 egz..- ISBN 978-609-8144-69-7
Joniškietės Kilnutės Garnytės-Riškuvienės pirmojoje knygoje spausdinamos 55 miniatiūros, simboliškai įprasminančios autorės gyvenimo metus. Trumpuose prozos tekstuose atsiskleidžia autorės vidiniai išgyvenimai, besikeičiantis pasaulis, vaikystės prisiminimai, visas nueitas gyvenimo kelias. Kūrėja pastebi, kad ir mažuose dalykuose gali užgimti dideli stebuklai, tik reikia mokėti juos pamatyti.

Skaistgirio miestelis.- Skaistgirys, [2016].- [43] p.: iliustr.
Skaistgirio miestelio (Joniškio rajonas) istorija.

Vadovas po Žagarės regioninį parką: [projekto „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ leidinys]/ [Žagarės regioninis parkas]; [parengė Gamtos paveldo fondas]; [sudarytojas Almantas Kulbis]; [teksto autorius Šarūnas Gerulaitis].- [Vilnius]: [Gamtos paveldo fondas], [2015] ([Šiauliai]: Titnagas).- 93, [1] p.: iliustr.; 30 cm.- (Mokytoja – gamta).- Tiražas 1000 egz..- ISBN 978-609-8181-15-9
Leidinys turi padėti mokytojui, gamtos gidui, mamai ar tėčiui organizuoti ir pravesti mokomuosius užsiėmimus regioninio parko gamtoje, o mokiniui, lankytojui, vaikui – geriau suvokti, pažinti, įsiminti vertybes saugomoje teritorijoje.

Vasiliauskas, Ernestas. Joniškio krašto dvarai = Güter in der Gegend von Joniškis: Didžioji ir mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai/ Ernestas Vasiliauskas; į vok. k. vertė Bernd Gliwa.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017.- 198, [2] p.: iliustr., žml..- Tekstas liet., vok..- Tiražas 400 egz..- ISBN 978-9955-18-963-3
Dvikalbėje knygoje Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, archeologas dr. Ernestas Vasiliauskas pristato kadaise Šiaulių paviete, karališkosios ekonomijos valdų apsuptyje, buvusio didžiausio privataus Daunoravos dvaro raidą – nuo seniausio paminėjimo 1557 m. iki mūsų dienų. Dvaras ne kartą keitė savininkus – nuo XVII a. valdytas Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystės įtakingų vokiečių šeimų (baronų von Tranckwitzų, von Plettenbergų, von der Brüggenų, von Manteuffelių gen. Szoege, von Pfeilitzerių gen. Franckų ir galiausiai grafų Keyserlingkų).

Vyšnios žydėjimas: tarptautinis tapybos pleneras: 2017 05 09 - 05 18.- Vilnius: Bitutės, 2017.- [12] p.: iliustr.
Joniškiečio architekto, dailininko Felikso Jackevičiaus ir dailininko Mariaus Mindaugo Danio susitikimas su Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriumi Liudu Jonaičiu įkvėpė garsinti Joniškį ir suorganizuoti tarptautinį dailininkų plenerą „Vyšnios žydėjimas“.

Parengė Vijoleta Kuprevičienė

Paskutinio redagavimo data: 2021-03-10