Apie mus

GINKUS JUOZASJAV lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1891 m. Joniškyje. Mirė 1962 gegužės 1 d. Niujorke (JAV).
1908 metais atvyko į JAV. 1928 m. Niujorke įkūrė lietuvių radijo valandinę laidą, jai vadovavo. Rėmė į JAV atvykusius II – ojo pasaulinio karo pabėgėlius. Dainavo Bruklino lietuvių chore, dalyvavo S. Daukanto dramos draugijos veikloje. Buvo spaustuvės „Vienybė“ direktorius, bendrovės prezidentas. Amerikos lietuvių tautinės sąjungos vienas steigėjų. S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio (1933 m.) ir F. Vaitkaus skrydžio (1935 m.) per Atlantą komiteto pirmininkas. Vienas iš Amerikos lietuvių tarybos ir Bendrojo Amerikos lietuvių fondo direktorius.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21