Apie mus

GUŠČINAS ADOLFASPoetas, visuomenės veikėjas

Gimė 1929 m. lapkričio 17 d. Montjurgiuose (Pakruojo rajonas). Mirė 2008 sausio mėn. 
Adolfas Guščinas lankė Mekių pradinę, vėliau Pakruojo vidurinę mokyklas. Baigęs vidurinę mokyklą, 1950 buvo pašauktas į privalomą tarnybą į kariname jūrų laivyne, kuriame tarnavo penkerius metus. 1955 dirbo Pakruojyje, vėliau mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. Ją baigęs, 1961 atvyko į Joniškį, kur dirbo administracinį ir partinį darbą iki 1989. 1992 – 1995 dirbo Akcinio inovacinio banko Joniškio skyriuje. 
Eilėraščius pradėjo rašyti dar vidurinėje mokykloje, publikavo rajoninėje ir respublikinėje spaudoje.1984 išleido eilėraščių rinkinį „Tylų šalies laiškai“, 1998 – „Sirpstančių vyšnių kraujas“, 2007- „Neliksiu žemėje svečiu“. Keliolika eilėraščių tekstų savo dainoms yra panaudoję kompozitorius Algimantas Raudonikis .
Paskutinio redagavimo data: 2019-10-08