Apie mus

JASIŪNAITĖ STASĖRašytoja prozininkė

Gimė 1912 m. lapkričio 13 Joniškyje. Mirė 1986 m. gruodžio 6 Kaune, palaidota Kulautuvoje (Kauno rajonas).
Stasė Jasiūnaitė baigė Šiaulių mokytojų seminariją, mokytojavo pradinėse mokyklose, sovietiniais metais dirbo sanitare Kulautuvos sanatorijoje, buvo persekiojama saugumo.

Pirmuosius apsakymus paskelbė „Ateityje” 1942. Po mirties išleisti autobiografinio pobūdžio romanai „Gyvenimo apysaka” (1987), „Mano brolis Aleksas” (1990), „Dviejų mergaičių laiškai” (1995) tęsia realistinio pasakojimo tradiciją, jiems būdingas autentiškas vaizdingumas ir socialinės aplinkos determinuotas psichologizmas.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-28