Apie mus

KAIKARIS ALFONSASFarmacijos istorijos tyrėjas, docentas, muziejininkas

Gimė 1922 m. lapkričio 30 Žagarėje (Joniškio rajonas). Mirė 1997 m. gruodžio19 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse.

Alfonsas Kaikaris 1942 m. sausio mėn. pradėjo studijuoti KU Medicinos fakultete. Okupacinei valdžiai uždarius universitetą, dirbo Mažeikių vaistinėje asistentu. Nuo 1944 m. tęsė farmacijos studijas. 1947 m. įgijęs chemiko-vaistininko diplomą, pradėjo dirbti Vaistų formų ir Galeno preparatų technologijų katedroje. Dėstė farmacinio darbo organizavimą bei farmacijos istoriją. Reorganizavus universitetą, nuo 1951 m. dėstė KMI. 1957–1963 m. buvo Farmacijos ir stomatologijos fakulteto prodekanas, nuo 1978 m. – docentas.

1963 m. A. Kaikaris atsisakė prodekano pareigų ir savo gyvenimą paskyrė farmacijos istorijos tyrinėjimui. 1964–1987 m. buvo Farmacininkų mokslinės draugijos valdybos narys, Farmacijos istorijos sekcijos vadovas. Į jo rankas pateko nedidelė dalis prieškario Lietuvos vaistininkų draugijos kolekcijos. Eksponatai buvo laikomi A. Kaikario kabinete. 1973 m. KMI patalpose stikline pertvara atitvėrus holo dalį, susidarė nedidelė patalpa muziejui. Ant jos durų buvo pritvirtintas užrašas „Muzaeum pharmaceutikum Lithuaniae“. 1975 09 26 buvo organizuotas oficialus prasiplėtusio muziejaus atidarymas. 1987 11 05 Lietuvos farmacijos istorijos muziejus įsikūrė Senamiestyje, restauruotame XVI amžiaus pastate. Jame surinkta daugiau nei 4000 eksponatų, knygų, nuotraukų, mikrofilmų, išrašų iš archyvinių bylų ir kt.

A. Kaikaris paskelbė apie 90 mokslinių bei populiariųjų straipsnių bei pranešimų įvairiose konferencijose. Iki pat mirties docentas dirbo moksliniu konsultantu. Dėka jo asmeninių savybių, buvo įkurtas muziejus, išsaugotas farmacijos istorinis palikimas Lietuvoje, sukurta farmacijos istorijos tyrinėtojų mokykla.

1989 m. už ilgametį darbą renkant, tyrinėjant ir saugojant farmacijos istorijos paminklus jis buvo apdovanotas Paulio Stradinio vardo Latvijos medicinos istorijos muziejaus premija. 2002 m. 80-osioms jo gimimo metinėms buvo sukurtas dokumentinis filmas: „Docentas Alonsas Kaikaris : vaistininkas, muziejininkas, humanistas“ (rež. Stasys Dargis). Muziejaus administracinėse patalpose kabo 1992 m. dail. Stasės Medytės, o posėdžių salėje – 1998 m. dail. Prano Griušio nutapyti A. Kaikario portretai.

Po jo mirties kolegos pabaigė ir išleido Alfonso Kaikario knygą „Lietuvos farmacijos istorija: atsiminimai“ (Kaunas, 2000).
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21