Apie mus

KARALIŪNAS SIMONASKalbininkas, mokslų daktaras

Gimė 1936 m. sausio 20 d. Vaineikių kaime (Joniškio rajonas). Mirė  2015 m. lapkričio 28 d. Vilniuje.
Simonas Karaliūnas 1956 m. baigė Joniškio I vidurinę mokyklą, o 1961 m. - lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universiteto Istorijos Filologijos fakultete. Nuo 1962 m. dirbo Lietuvių kalbos institute pradžioje jaunesniuoju, vėliau vyresniuoju ir vyriausiuoju mokslo darbuotoju. 1967 m. apgynė kandidatinę (nostrifikuotą daktaro), o 1986 m. - habilituoto daktaro disertaciją, 1999 m. S.Karaliūnui suteiktas profesoriaus vardas. S. Karaliūnas turi ilgametį dėstytojo stažą lituanistinėse katedrose Vilniaus pedagoginiame ir Vilniaus universitete, o nuo 1997 m. - Vytauto Didžiojo universitete. Čia jis bakalaurantams dėsto „Baltų filologijos įvadą“, magistrantams – „Sociolingvistiką“, „Lyginamąją baltų ir germanų kalbotyrą“, yra apgintos kelios jo vadovautos disertacijos. 1997-2003 metais Simonas Karaliūnas vadovavo Lietuvių kalbos katedrai. Svarbiausios domėjimosi sritys: semantinė etimologinė lietuvių kalbos analizė, baltų kalbos istorija bei jų santykiai su kitomis indoeuropiečių kalbomis, baltų etnonimų kilmė susijusi su socialine senovės baltų organizacija bei sociolingvistinės lietuvių kalbos problemos. Šiomis temomis išleistos trys monografijos, beveik šimtas straipsnių mokslinėje Lietuvos ir užsienio spaudoje lietuvių, rusų, lenkų, anglų ir vokiečių kalbomis. Skaityti pranešimai baltistų konferencijose Lietuvoje ir tarptautinėse konferencijose užsienyje, stažuotasi Krokuvos, Helsinkio, Stokholmo, Londono ir Islandijos universitetuose. Prof. S. Karaliūnas yra Tarptautinės baltistų draugijos, International Saga Society, Baltų-slavų komisijos prie Tartptautinio slavistų komiteto narys, dviejų tarptautinių ir vieno prestižinio Lietuvos mokslinio žurnalo redakcinės kolegijos narys.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21