Apie mus

KATCHE MAKSIMASLietuvos kariuomenės karininkas, generolas

Gimė 1897 m. lapkričio 5 d. Joniškyje. Mirė 1933 m. birželio 10 Biržuose.
Maksimas Katche 1897 m. baigė gimnaziją Rygoje, 1899 m. – Sankt Peterburgo pėstininkų junkerių m- klą, 1897m. – Vladimiro karo m- klą sankt Peterburge, paskirtas į 116 pėst. Malojaroslavlio pulką Rygoje. 1899 suteiktas leitenanto laipsnis. 1904–06 dalyvavo Rusijos – Japonijos kare Mandžūrijoje. 1908–11 tarnavo Vilniaus karo mokykloje. I–ojo pasaulinio karo metais kovojo su vokiečiais. 1916 m. tapo pulkininku. 1918 m. rudenį grįžo į Lietuvą. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Panevėžio atskirojo bataliono instruktoriumi, parengė Ukmergės ir Panevėžio karinių operacijų planus. 1919 – 1920 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 1920 03 01 suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1920 m. kartu su kitais atstovais pasirašė Suvalkų taikos sutartį, paskirtas ypatingų reikalų karininku. Organizavo Aukštuosius karininkų kursus. Nuo 1921 05 26 – Generalinio kariuomenės štabo viršininkas. 1922 10 07 pačiam prašant dėl sveikatos paleistas į atsargą. Gyveno Biržuose. Palaidotas Biržų evangelikų liuteronų kapinėse.
Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1919) ir 4 laipsnio (1919) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Latvijos „Lačplėsio“ 3 laipsnio ordinu (1925), Latvijos išsivadavimo karo 10 – mečio medaliu (1929) ir carinės Rusijos ordinais.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21