Apie mus

KATILIŠKIS MARIUSRašytojas, prozininkas

Tikr. pavardė Albinas Vaitkus. Gimė 1914 m. rugsėjo 26 d. Gruzdžiuose (Šiaulių raj.). Mirė 1980 m. gruodžio 17 d. Lemonte (JAV).
Marius Katiliškis mokėsi Žagarėje. Nuo 1936 m. tarnavo kariuomenėje Šiauliuose, buvo Pasvalio bibliotekos vedėjas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Pirmuosius eilėraščius išspausdino 1931 m. Šiaulių laikraštyje „Naujienos”, prozos kūrinius – 1932 m. „Trimite”. Lietuvoje parašė romaną „Senojo kareivio sugrįžimas”, bet rankraščiai dingo karo metais (knyga išleista Šiauliuose, 2003). Emigracijoje parašė keturis romanus, dvi novelių knygas, kelionių apybraižas: „Užuovėja” (1952), „Miškais ateina ruduo” (1957), „Išėjusiems negrįžti” (1958), „Šventadienis už miesto” (1963), „Pirmadienis Emerald gatvėje” (1993) ir kt. Čikagoje 1986 m. išleista knyga „Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje” (sudaryt. V.Kelertienė).
Paskutinio redagavimo data: 2019-04-11