Apie mus

KULYS JUOZASAkademikas, biochemikas

Gimė 1944 m. gruodžio 23 d. Kretingoje.
1951-1962 m. mokėsi Joniškio 1-joje vidurinėje mokykloje, buvo jaunųjų Matematikos, Fizikos ir Chemijos olimpiadų laureatas. 1967 m. baigė Maskvos valstybinį M. V. Lomonosovo universitetą ir ten pat 1970 m. apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją. 1982 m. Maskvos cheminės fizikos institute apgynė habilituoto daktaro disertaciją, 1984 m. suteiktas profesoriaus vardas, 1990 m. išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos nariu korespondentu, 1996 m. – Lietuvos Mokslų Akademijos tikruoju nariu (akademiku) .1970-1971 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institute jaunesniuoju mokslo bendradarbiu. 1971-1974 m. Biochemijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 1974 m. iki šiol – Fermentų chemijos skyriaus vedėjas. Nuo 2001 m. vadovauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Chemijos ir bioinžinerijos katedrai. Nuo 1998 m. dirbo mokslinį darbą ir skaitė paskaitas Vokietijoje, Anglijoje, JAV. 1992–1994 m. dirbo konsultantu Danijoje, didžiausioje Europos biotechnologijos bendrovėje „Novo Nordisk A/S“. 1989 m. pradėjo dėstytojauti VU, VDU, VGTU studentams bei doktorantams. J. Kulys yra Europos mokslo fondo nuolatinio komiteto narys, Studijų kokybės vertinimo komiteto narys, Biochemijos instituto Tarybos narys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato narys, tarptautinių žurnalų „Biosensors and Bioelectronics“, „Bioelectrochemistry“, Lietuvos mokslo žurnalų „Biologija“, „Nonlinear Anglysis: Modelling and Control“ redakcinių komitetų narys.1987 m. apdovanotas Valstybine Mokslo premija, 1995 m. – Baltijos Asamblėjos mokslo premija, 2002 m. – Lietuvos Mokslo premija. Yra paskelbęs per 430 mokslo straipsnių, 4 monografijų bei yra 37 patentų autorius
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21