Apie mus

MACEVIČIUS JUOZAS
Gimė 1928 m. spalio 4 d. Joniškyje. Mirė 2011 m. lapkričio 17 d. Vilniuje.
1946–49 VU studijavo teisę. 1959 baigė Maskvos Maksimo Gorkio literatūros instituto aukštuosius literatūros kursus. Dirbo “Tiesos”, “Švyturio”, “Kauno tiesos”, “Literatūros ir meno”, “Pergalės” redakcijose. 1953–54 LRS Kauno filialo, 1965–70 jos valdybos sekretorius. 1976–85 “Pergalės” žurnalo redaktorius. 1969-ųjų Poezijos pavasario laureatas. Išleido eilėraščių rinkinius “Pavasario žingsniai”(1949), “Statytojų karta” (1953),”Rudens liepsnos” (1957), “Mano pozicija” (1963), “Kasdieniška knyga” (1968), “Distancija” (1972), “Šauksmas” (1975), “Neišduok” (1983), poemą “Apsaugok atmintį ir atminimą” (1981), kritikos straipsnių rinktinę “Pastovios gairės” (1978); su Antanu Jonynu parašė poemas “Draugui Stalinui” (1950) ir “Pavasarėjančiais arimais” (1957).

Išvertė V. Majakovskio, S. Petöfio, M. Tanko eilėraščių. Pirmuosiuose Macevičiaus eilėraščių rinkiniuose, su Jonynu parašytose poemose vyrauja patetiškai retoriškas kalbėjimas apie kolektyvizaciją, praėjusį karą, kelią į komunizmą. Vėliau (nuo rinkinio “Mano pozicija”) atsisakyta reportažinio tipo eilėraščių, siekiama išreikšti nepripažįstančios kompromisų pokario komjaunuolių kartos pasaulėjautą. Rinkiniuose “Šauksmas”, “Neišduok” esama dramatizmo, plaukiančio iš nusivylimo nesutapus idealams ir realybei. Draminėje poemoje “Apsaugok atmintį ir atminimą” sovietinės ideologijos požiūriu interpretuojama pokario kovos Lietuvoje. Kritikos darbuose remiantis marksistine-leninine estetika bandoma vertinti artimus autoriui poetus.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21