Apie mus

MARCINKUS-TAURONIS JONASKunigas, dramaturgas

Gimė 1905 m. balandžio 7 d. Treigiuose (Joniškio rajonas). Mirė 1971 m. gruodžio 10 d. Joniškyje.
Jonas Marcinkus baigė Šiaulių gimnazijos penkias klases. Studijavo Kauno universitete Teologijos-folosofijos fakultete. Kunigu įšventintas 1928 m. Kunigavo Tytuvėnuose, Kaune. 1935-1953 m. dirbo Šiauliuose, buvo Mergaičių gimnazijos ir Mokytojų seminarijos kapelionas, vėliau – Šiaulių dekanato dekanas. Dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime, rengė literatūros vakarus. 1953 m. suimtas ir nuteistas, kalėjo Vorkutoje. Grįžęs į Lietuvą (1958) dirbo Joniškio bažnyčioje. Iki karo išleido 16 knygų. Svarbesni kūriniai: pjesės „Adomo dukterys” (1926), „Vytautas pančiuose” (1930), „Taurioji Genovaitė” (1933), „Senatoriaus duktė” (1936), „Ugnis iš Nemuno” (1938), aforizmų rinkinys „Aukso mintys” ir kt.
Paskutinio redagavimo data: 2020-04-02