Apie mus

NORBUTAS SIMONASPoetas, prozininkas, pedagogas

Gimė 1928 m. birželio 18 d. Pociūnėliuose (Joniškio rajonas). Mirė 2011 m.
1934-38 mokėsi Ežeikių pradžios mokykloje (Joniškio raj.). 1941 m. baigęs Joniškio pradžios mokyklą, mokslą tęsė Joniškio gimnazijoje. 1946 m. pradžioje VI klasėje suimamas. Kaltinamas priklausymu Lietuvos Laisvės Armijai, šiam kaltinimui nepasitvirtinus, nuteistas 7 m. kalėjimo ir 3 m. atimtos pilietines teises. Pradžioje kalėjo Lietuvoje (kurį laiką kalintas ir Šiaulių kalėjime), 6 m. Komijos lageriuose. Dirbo statybose žemkasiu, chemijos gamykloje. Atkalėjęs jam skirtą laiką, 1953-55 gyveno Latvijoje, dirbo tarybiniame ūkyje. 1954 m. eksternu baigęs Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą, nuo 1955 m. dirbo Joniškio raj. švietimo skyriuje, Joniškio 1-osios vidurinės mokyklos laborantu, netrukus ir mokytoju. 1956-61 neakivaizdiniu būdu studijavo matematiką SPI. 1973-89 mokytojavo Vilniuje.
Kūrybą spausdino periodikoje, antologijoje „Tremtinio Lietuva", atsiminimų knygose „Amžino įšalo žemė", „Ešelonų broliai" (pastarojoje aprašomas kalinimas 1946 m. pavasarį Šiaulių kalėjime). Tremties poezijoje įprasta gimtojo krašto ir lagerio priešprieša, sielvartas ir nenumaldomas ilgesys. Periodikoje paskelbė novelių ir apysaką „Čia ir ten už sienos" (1993). Prozoje taip pat atskleidžiama šiurpi kalėjimo ir lagerio tikrovė. Išleido dokumentinę knygą apie partizanų kovas Joniškio rajone „Partizano Tautvydo tėvūnija" (1999).
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21