Apie mus

NOREIKA LAIMONASAktorius, poezijos skaitovas, visuomenės veikėjas

Gimė 1926 m. lapkričio 27 d. Joniškyje. Mirė 2007 m. gegužės 31 d. Vilniuje.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, bet nebaigė, nes 1944 m. režisierius Borisas Dauguvietis pakvietė į Vilniaus valstybinį dramos teatrą. 1948 m. baigė LTSR dramos studiją, 1952 m. baigė Anatolijaus Lunačarskio teatro meno institutą Maskvoje.

Nuo 1947 m. vaidino kine. 1952–1959 m. Kauno muzikinio dramos teatro artistas, 1959–1963 m. – Kauno dramos teatro aktorius, 1963–1998 m. – LTSR valstybinio akademinio dramos teatro aktorius. 1984–1996 m. dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
Nuo 1964 m. poezijos skaitovas. Parengtos poezijos programos: Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius, Paulius Širvys, Adomas Mickevičius, Vytautas Mačernis, Simonas Daukantas, Marcelijus Martinaitis ir kitos.

1973 m. LTSR nusipelnęs artistas, 1976 m. LTSR nusipelnęs meno veikėjas, 1986 m. LTSR liaudies artistas. Lietuvos išsilaisvinimo laikotarpiu - 1988-1991 m. aktyviai dalyvavo Sąjūdžio Vilniaus grupės veikloje. Išleido knygas: „Aktoriaus dienoraščiai“ (1999), „Vidurnakčio užrašai“ (2001), „Čiurlionio 16: dienoraščiai, atsiminimai“ (2003).

https://www.joniskis.rvb.lt/news/1110/61/Krastieciui-aktoriui-Laimonui-Noreikai-90-metu/d,zmones/

Paskutinio redagavimo data: 2020-04-02