Apie mus

POPELIUČKA KLEMENSASLietuvos kariumenės karininkas, generolas

Gimė 1892 m. birželio 29 Bučiūnų kaime (Joniškio rajonas). Mirė 1948 m. spalio 25 d. Ausburge (Vokietijoja).
Mokėsi Šiauliuose, baigęs Maskvos gimnaziją, 1912 – 1914 studijavo architektūrą Kijevo politechnikos institute. Prasidėjus Pirmąjam pasauliniam karui, buvo mobilizuotas į carinę rusijos kariuomenę. 1916 gavęs Petrogrado karoinžinierijos mokyklos diplomą, buvo pasiųstas į frontą. 1919 grįžo į Lietuvą ir savanoriu įstojo į inžinierinį batalioną, paskiriamas geležinkelių kuopos vadu, jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1919 jis baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1924 02 15 paskirtas Karo technikos valdybos štabo viršininku. Prancūzijos aukštojoje karo mokykloje įgijo inžinierieriaus diplomą, 1929 skiriamas Karo technikos viršininku. 1935 suteiktas generolo leitenanto laipsnis, o kitų metų pabaigoje – jis jau brigados generolas. 1944 traukdamasis nuo bolševikų atsidūrė Vokietijoje, aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Palaidotas Ausburge, Haunstetteno kapinėse.

Būdamas labai išsilavinęs ir plataus profilio karo technikos žinovas, daug nusipelnė kuriant lietuvos kariuomenę. Įvairiais klausimais dažnai rašė „Mūsų žinyne“, „Karyje“, „Jūroje“ ir kituose leidiniuose. Apdovanotas DLK gedimino ir DLK Vytauto II laipsnio ordinais. Už narsumą fronte apdovanotas šv. Jurgio kryžiumi.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21