Apie mus

RACEVIČIUS POVILAS (PAULIUS)
Gimė 1908 m. gruodžio 15 d.  Laukuvos miestelyje, Tauragės apskrityje.
Sušaudytas 1941 m. Lankė ir baigė gimtojo miestelio pradžios mokyklą. 1922 m. įstojo į Rietavo gimnaziją. 1925 m. panaikinus Rietavo gimnazijos aukštesniąsias klases persikėlė į Kražių „Žiburio" gimnaziją, kurioje mokėsi iki 1926 06 15. Baigęs šios gimnazijos 5 kl. įstoja į Kauno Metropolijos kunigų seminariją, kurią baigė 1929 m. ir tais pačiais metais įstojo į VDU Teologijos-Filosofijos fak. Teologijos skyrių. Baigė 1935 06 14. Dar būdamas studentas 1933 m. įšventinamas į kunigus ir skiriamas vikaru į Seredžių, kur dirbo iki 1936 01 01. Po to buvo paskirtas Šėtos vikaru ir vidurinės mokyklos (valstybinės progimnazijos) kapelionu. 1938 03 01 buvo perkeltas į Joniškį. Joniškio gimnazijoje dėstė tikybą. 1941 m. prasidėjus karui slapstėsi nuo arešto , tačiau buvo pastebėtas ir išduotas. Bėgantys iš Lietuvos raudonarmiečiai jį pagavo Kriukuose ir netoli miestelio sušaudė.
Paskutinio redagavimo data: 2019-04-12