Apie mus

SATKAUSKYTĖ DALIAHumanitarinių mokslų daktarė, literatūros tyrinėtoja, profesorė

Gimė 1966 m. liepos 31 d. Žagarėje (Joniškio rajonas).

1989 VU baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, 1994–95 stažavo Illinojaus universitete Čikagoje (JAV). Dirba LLTI. Humanitarinių mokslų dr. Yra skaičiusi semiotikos kursus VDU ir KU, dėsto VPU ir VU, dalyvauja A.J. Greimo semiotinių studijų centro veikloje. Išleido studiją “Lietuvių poezijos kalbinė savimonė: Raidos tendencijos” (1996), mokymo priemones vyresniųjų klasių moksleiviams “Lietuvių neoromantikų poezija” ir “Lietuvių egzodo poezija” (abi 2001).Satkauskytės tyrinėjimų kryptis – lingvistinė literatūros problematika, šiuolaikinės poezijos semantikos ir meniškumo galimybės. Analizės instrumentu dažniausiai pasirenkamas semiotinis metodas, nors kartu literatūros problemas siekiama suvokti platesniame kultūros kontekste, atsižvelgti į sociologinius ir kultūrologinius aspektus.
Paskutinio redagavimo data: 2021-02-19