Apie mus

ŠNIUKAS DOMAS (DOMIJONAS)Žurnalistas, visuomenės veikėjas

Gimė 1932 m. rugsėjo 27 d. Vaišnoriuose (rajonas).

1951 m. aukso medaliu baigė Šiaulių Juliaus Janonio vidurinę mokyklą, 1956 m. baigė Vilniaus universitetą.1967-1969 m. laikraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1969-1974 m. laikraščio „Tiesa“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1988-1991 m. vyriausiasis redaktorius. 1973 m. leidinio „Žurnalistika“ redaktorius ir sudarytojas. 1974-1988 m. laikraščio „Pravda“ korespondentas Lietuvai ir Kaliningrado sričiai. 1974 m. LTSR nusipelnęs žurnalistas. Serijos „Lietuvos valsčiai“ redakcinės kolegijos narys ir straipsnių autorius. Išleido knygas : “Ežerų vilnimis”, “Žalioji tėviškės vasara”, “Juozas Olinardas Penčyla: šaržų karalius”.
Paskutinio redagavimo data: 2019-10-03