Apie mus

STAŠINSKAS VLADASTeisininkas, advokatas, visuomenės veikėjas

Gimė 1874 spalio 10 d. Damelių kaime (Joniškio rajonas). Mirė 1944 kovo 11 d. Kėdainiuose

Baigė Mintaujos (Latvija) gimnaziją, o 1902 m. – Maskvos universiteto teisės fakultetą.
Grįžęs į Lietuvą, buvo advokato padėjėjas, vėliau advokatas Kaune. 1906 m. išrinktasį II Valstybės dūmą nuo Lietuvos Socialdemokratų. 1907 m. joje su kitais deputatais paskelbė „Deklaraciją Lietuvos visuomenei‘. Už tai teistas ir 1910 – 1911 metais kalintas Kauno kalėjime. Pirmojo psaulinio karo metais vertėsi advokato praktika Vilniuje. 

I Augustino Voldemaro (1918 11 11 – 1918 12 26) Ministrų kabinete buvo Vidaus reikalų ministras bei laikinai einąs Maitinimo ir darbų ministro pareigas. O gruodžio mėn. pabaigoje , A. Voldemarui išvykus į užsienį, pavadavo jį ministro pirmininko poste. Vėliau buvo valstybės kontrolierius. Raudonajai armijai užėmus Vilnių, 1919 m. pavasarį suimtas ir kalintas 6 mėn. Vilniaus, Daugpilio ir Smolensko kalėjimuose. Grįžęs į Kauną, dirbo advokatu, Kauno miesto savivaldybės, Lietuvos banko bei kitų įstaigų juriskonsultu, o 1930 – 1938 m. Lietuvos banko valdytoju. XVIII Vlado Mirono (1938 03 24 – 1938 12 5) Ministrų kabinete nuo spalio 1 d. Teisingumo ministro poste pakeitė Boleslovą Masiulį. Nuo 1939 m. kovo mėn. išėjo į pensiją.

Buvo Tautos pažangos partijos narys, dalyvavo kuriant Lietuvos šaulių sąjungą. Buvo advokatų tarybos pirmininkas. Dalyvavo nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme Hagoje. Bendradarbiavo „Teisėje“
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21