Apie mus

TININIS JUOZASProzininkas, vertėjas

Gimė 1907 m. lapkričio 17 Reizgynėje (Rokiškio rajonas) Mirė 1971 m. rugpjūčio 2 d. netoli Los Angeles (JAV)

Mokėsi Rokiškio gimnazijoje, 1935 baigė klasikinę filologiją VDU, 1936 – 1944 metais mokytojavo Joniškio gimnazijoje. 1941 birželio sukilimo dalyvis. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, gilino graikų filologijos studijas Tübingeno universitete. 1949–54 gyveno Australijoje, vertėsi fiziniu darbu. Persikėlęs į JAV, įsikūrė Los Angeles, dėstė lietuvių kalbą Kalifornijos universitete. Žuvo autokatastrofoje. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1928. Rašė recenzijas ir straipsnius literatūros bei kultūros klausimais.

Išleido novelių rink. “Sužadėtinė” (1957), “Nuskandintas žiedas” (1971), australietiškos tematikos rom. “Dailininko žmona” (1970), pomirtiniu leidiniu išėjo prozos bei vertimų kn. “Laiškai Andromachai” (1973), kur publikuojama nebaigto epistolinio romano fragmentų. Novelėms ir romanams būdinga meilės tema, intriguojantys siužetai, lengva, grakšti kalba. Išvertė J. Bernardin de Saint Pierre apysaką “Paulius ir Virginija” (1935), R Tagorės, Kabiro, S. Naidu, O. Elyčio, S.M. Papadakio, G. Markoro, K. Kavafio, J. Bobrowskio, N. Sachs, J.M. de Heredia, Y. Gollo, R. Gustas bei kitų poetų eilėraščių. Rankraščiais liko medžiagos istoriniam romanui apie E. Pliaterytę.
Paskutinio redagavimo data: 2018-08-21