Apie mus

Gaižaičiuose popietė apie duoną kasdieninę

  2012-02-10


    Duona, kaip kasdienis maistas, lietuviams žinoma nuo labai senų laikų. Duona apdainuota poetų ir rašytojų, minima seniausiame liaudies kūrybos žanre: smulkiojoje tautosakoje, sutartinėse, sakmėse, tikėjimuose, kalendorinėse bei agrarinėse apeigose. Duona buvo labai gerbiama, vadinama šventa, jai buvo suteikiamos žmogiškos savybės: ji maitina žmones, juos myli, verkia tinginio valgoma, užgauta pyksta, išeina iš namų. Kad lietuviai duoną nepaprastai gerbė, rodo mūsų tautos pasaulėžiūra, tikėjimas, papročiai, apeigos.
      Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos Gaižaičių filiale įvykusioje popietėje duonos tema buvo prisimintos patarlės, įminta mįslių apie rugius ir duoną, paskaityta J. Marcinkevičiaus eilėraščių, pasidalyta duonos kepimo receptais bei paragauta skirtingų šeimininkių kepta naminė duona. Šis renginys buvo sumanytas mūsų šeimininkėms atgaivinus duonos kepimo tradicijas.
     Garbaus amžiaus Gaižaičių kaimo gyventoja, puiki šeimininkė Adolfina Gylienė ne tik pasidalijo prisiminimais, kaip duoną kepdavo jos jaunystės laikais, pavaišino pačios iškepta namine duona, bet ir paskaitė savo kūrybos eilėraščių apie duoną, iš kurių vienas galėtų tapti Gaižaičių bendruomenės himnu.

Gaižaičių filialo vyr. bibliotekininkė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09