Renginiai

„Audruvės“ literatų klubo gimtadienis

  2018-11-24



Lapkričio 22 dieną Viešojoje bibliotekoje paminėtas vieno iš seniausių Lietuvoje Joniškio literatų klubo 42-asis gimtadienis.

      

     „Audruvė“ – lyg upeliukas, tai seklumos, tai sraunuma, tai vingiai“ – kalbėjo dabartinė klubo vadovė Alina Jonaitienė, pristatydama bibliotekos skaitykloje paruoštą literatūros parodą. Literatų kūrybos kraitis didelis: 5 almanachai, 22 numeriai proginio laikraščio „Audruviškis“, padėkos, nuotraukos iš renginių.
     Visiems poezijos mėgėjams Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Rita Brazauskienė pristatė 2018 Metų Knygos rinkimų 5 poezijos knygas.
     Pasveikintos šįmet jubiliejus paminėjusios literatės Vida Peleniuvienė ir Loreta Ripskytė pradėjo šventinius poezijos skaitymus. Juos tęsė skaitovė Vidutė Petraitienė, į susirinkusius prabilusi ne tik Amžinybėn išėjusių Onos Mikalauskienės, Jolitos Skablauskaitės, Juozo Jaro eilėmis, bet ir tų, kurie šį vakarą negalėjo būti kartu. Paraginti vakaro vedėjos Emilijos Kvedarienės, savo ir kitų „Audruvės“  literatų klubo kūrybą skaityti kilo Donatas Bareika, Emilija Makauskienė, Virgita Tuminienė, Gediminas Andrašiūnas, Angelė ir Vytautas Antanaičiai, buvę „Audruvės“  klubo vadovai Albinas Žvingila, Regina Briedytė. Kilnutė Riškuvienė kūrybos bendraminčiams dovanojo po gėlės žiedą, džiaugdamasi, kad „literatų klubas tai vieta, kur galima ne tik gauti, bet ir duoti, padėkoti, pasidžiaugti“. Jaunas poetas Darius Rekis, jau išleidęs 4 knygas, sveikino joniškiečius literatus ir sakė esąs laimingas, bendraudamas su  šiuo klubu. „Žiemgalos“ kultūros draugijos Joniškio skyriaus vadovė Ilona Osipova taip pat kurį laiką vadovavo „Audruvei“, ji  mielai prisiminė čia įgytą patirtį. Šventiniame vakare ji perskaitė vieną eilėraštį, publikuotą Šiaulių „Mūzyno“ literatų kūrybos rinktinėje. „Poezija man kaip desertas, o proza kaip juoda duona“ – sakė prie „Audruvės“ literatų klubo ištakų kartu su Aniceta Krajiniene, Elena Vaitiekaitiene, Stanislava Mickevičiene stovėjusi mokytoja Stefanija Guščinienė.
     Su gimtadieniu „Audruvės“ literatus sveikino Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus atstovė Vilma Stulgienė, Joniškio seniūnė Janina Augustinaitienė. Viešosios bibliotekos vardu literatams kūrybinės sėkmės linkėjo  Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Vijoleta Kuprevičienė. Ji pasidžiaugė gražia draugyste su „Audruve“ ir priminė, kad šįmet bibliotekoje buvo pristatytos net trys audruviečių   K. Riškuvienės, D. Rekio ir A. Jonaitienės kūrybos knygos.
     Koks gimtadienis be muzikos ir dainų? Jas dovanojo vokalinis ansamblis „Šarma“ ir vadovė Alfreda Gavorkienė.
 

Dalia Norvaišienė
Informacijos ir kraštotyros skyriaus
vyresnioji bibliotekininkė

Ritos Mačiukienės nuotraukos



Paskutinio redagavimo data: 2020-12-09