Apie mus

Projektas „Maironio poezija visoms kartoms“

  2012-10-19Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Maironio 150-osios gimimo metinėms paminėti skiria renginių ciklą, kurį organizuoja pagal LR Kultūros rėmimo fondo iš dalies finansuotą projektą „Maironio poezija visoms kartoms“.

     Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešoji biblioteka Maironio 150-osios gimimo metinėms paminėti  skiria renginių ciklą, kurį organizuoja pagal LR Kultūros rėmimo fondo iš dalies finansuotą projektą „Maironio poezija visoms kartoms“. Spalio 17 d. bibliotekoje įvyko paskaita „Kiekvienas turime savo Maironį“, kurią skaitė literatūrologė, Šiaulių universiteto doc. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė.
     Lektorė per svarbiausius Maironio asmenybės ir kūrybos bruožus atskleidė, kas yra Maironis Lietuvai ir kiekvienam lietuviui. Maironis – tautos žadintojas, dainius. Eilėraštis „Lietuva brangi“ tapo giesme ir antruoju Lietuvos himnu. Iš žemaičių krašto kilęs Maironis nuo Žemaitijos miestelių ir kalnelių savo plačiu kūrėjo žvilgsniu aprėpė esmines visos Lietuvos vietas, kaip: Trakų pilį, didžiąsias Lietuvos upes. Beje, bibliotekininkės yra radusios nepublikuotą Maironio eilėraštį, kuriame minimas Joniškis. Kadangi renginyje dalyvavo daug jaunimo, moksleivių, lektorė jausmingai išanalizavo lietuvių poezijos šedevru laikomą eilėraštį „Vakaras ant ežero Keturių Kantonų“. 
      Kas yra Maironis kiekvienam iš mūsų? „Maironio posmą ar eilutę galima surasti kiekvienai dienai, nuotaikai, jausmui. Kiekvienas išsilavinęs, kultūringas lietuvis turi turėti savo autentišką santykį su Maironiu“, – kalbėjo lektorė. Dž. Maskuliūnienė ir retoriškai klausė „Ar Lietuvai reikia klasikų? O ar Lietuvai reikia autoritetų?, atsakydama, kad Maironis yra moralinis autoritetas, pavyzdys, kaip reikia mylėti savo šalį. 
     Paskaitoje dalyvavo rajono bibliotekininkai, mokytojai, Žagarės gimnazijos gimnazistai, „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Žemės ūkio mokyklos moksleiviai, literatai ir kiti joniškiečiai. 
    Spalio 18 d. paklausyti Maironio poezijos į biblioteką atėjo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Joniškio rajono filialo nariai ir Joniškio M. Slančiausko progimnazijos aštuntokai. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Šukienė trumpai pristatė projekto renginius, linkėdama išgirsti sau artimą Maironio poezijos posmą.
    Renginio dalyviams Maironio posmus skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė. „Išgirsite tokį Maironį, koks artimas man”, – sakė aktorė, skaitymui pasirinkusi mažiau žinomas poeto eiles.  Programą  paįvairino muzikiniai intarpai. Sodrus aktorės balsas puikiai atskleidė Maironio poezijos grožį . Pabaigoje visi drauge sugiedojo „Lietuva brangi“. Valanda su Maironio poezija pralėkė labai greitai, bet prisiminimai liks ilgam.
    Pagal projektą Maironio kūryba pristatoma ir vaikams. Vaikų literatūros skyriaus vedėja Dovilė Kurlienė su kolegėmis parengė spektaklį su lėlėmis – Maironio „Jūratę ir Kastytį“. Spektaklio premjerą pirmieji išvydo „Saulės“ pagrindinės mokyklos pirmaklasiai pirmosios  knygutės šventėje „Vesk mane į savo šalį“ spalio 18 d. 
    Žagarės, Skaistgirio, Maldenių ir Bariūnų bibliotekas lankantys vaikai per vasarą piešė piešinius tema „Maironio eilės mūsų piešiniuose“. Visą spalio mėnesį vyksta šių piešinių parodos. 
    Spalio 19 d. Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje moksleiviams ir suaugusiems organizuojama  poezijos popietė „Valanda su Maironiu“, Maldenių bibliotekoje – poezijos vakaras „Poezijai ir maldai atvėręs savo sielą“. Renginiuose dalyvauja Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė ir rajono „Audruvės“ literatų klubo nariai.  

                                                           Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos informacijaPaskutinio redagavimo data: 2019-07-09