Renginiai

Pristatytos rašytojos Bronės Buivydaitės knygos

  2019-06-13Birželio 12 d. Joniškio Jono Avyžiaus bibliotekoje vyko renginys „Rašytoja Bronė Buivydaitė – mūsų kraštietės Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės auklėtinė“. Panevėžietė redaktorė Lionė Lapinskienė pristatė naujai išleistas rašytojos Bronės Buivydaitės knygas: „Vėl“, „Atversti lapai“, Paukščiai vėtroje“.

     Bronė Buivydaitė (Mičiulienė) gimė 1895 metais Anykščių rajone, Svėdasuose. 1915-1918 metais mokėsi Voroneže, kur nuo karo audrų buvo pasitraukusi didelė dalis lietuvių šviesuomenės. Būtent čia Bronė susipažino su mūsų kraštiete Sofija Kymantaite-Čiurlioniene, kuri paskatino rašyti,  domėtis vaikų teatru ir kurti pjeses vaikams.
     Bronė Buivydaitė buvo pirmoji moteris poetė 1921 m. išleidusi eilėraščių rinkinį „Vasaros šnekos“. Ji pasirašinėjo Tyrų Dukters slapyvardžiu.
1925–1928 m. B. Buivydaitė dėstė lietuvių kalbą Panevėžio mokytojų seminarijoje, subūrė dramos mėgėjų būrelį ir režisavo apie 10 sceninių pastatymų.
1934 m. B. Buivydaitė paliko pedagoginį darbą ir užsiėmė vien kūrybine veikla.  Po Antrojo pasaulinio karo iki 1948 m. ji mokytojavo Alytuje. Buvo priversta mesti darbą mokykloje ir slapstytis nuo tremties, nes buvo areštuotas ir ištremtas į Rusijos lagerį Karelijoje jos vyras. 1948 m. visam laikui grįžo į gimtuosius Anykščius. Mirė 1984 metais, palaidota Anykščiuose.
     Pedagogė, šiuo metu knygų leidyba užsiimanti, Lionė Lapinskienė pristatė Bronės Buivydaitės knygas: eilėraščių rinkinius „Vėl“ ir Paukščiai vėtroje“. Taip pat romaną  „Atversti lapai“, pirmąjį  lietuvių literatūroje mokyklų gyvenimo tema sukurtą ir 1934 m. išleistą romaną. „Tai jautrus pasakojimas apie dramatiškai skaudų ir sudėtingą paauglių pasaulį, apie mokinių ir mokytojų, vaikų ir tėvų santykius, apie vienų ir kitų sąžinę, atsakomybę ir pamokančias pasekmes už kiekvieną neapgalvotą savo žingsnį. Žinoma, ir apie gebėjimą neprarasti vilties net ir tada, kai būna be galo sunku“.
     Aitrus vasaros karštis neišgąsdino bibliotekos skaitykloje susirinkusių literatūros bičiulių, audruviečių, žiemgalių, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojos Vaidos Aleknavičienės, kuri knygų leidėjai ir redaktorei Lionei Lapinskienei dėkojo už pažintinę paskaitą, linkėjo naujų atradimų ir prasmingų darbų.

Vijoleta Kuprevičienė
Ritos Mačiukienės nuotraukos


Paskutinio redagavimo data: 2019-06-13