Apie mus

Trisdešimtoji Jono Ivanausko knygaRugsėjo 5 d. Viešosios bibliotekos skaitykloje pristatyta trisdešimtoji Jono Ivanausko knyga „Įprastu ritmu“. Leidinio dailininkė Vigita Juodvalkienė, redaktorė Dzintra Elga Irbytė. Įžanginį tekstą „Žiemgalis Jonas iš Maldenių gyvena įprastu ritmu“ parašė humanitarinių mokslų daktaras, LR Seimo narys Stasys Tumėnas. Knygos viršelyje panaudotas Alberto Jurgelio raižinys – Jono Ivanausko portretas.

Pristatyme dr. Stasys Tumėnas kalbėjo, kad jis ne kartą Joną Ivanauską įvardijo, kaip Žiemgalos krašto žodinio ir vaizdinio gyvenimo metraštininką, fiksuotoją. „Kalbėdamas apie Jono poeziją esu sakęs, kad jo tekstus galime suvokti kaip emocinę poeziją, bet emocija yra tikra, nuoširdi, ji randa atgarsį skaitytojų širdyse, nes yra neįmantri, nepretenzinga. Lyrinis subjektas dažnai kuria vienišų širdžių dialogą, kuriame atsispindi ir tarmė, pirmapradis žodis, raštas, kraštovaizdis, istorija. Tokių poetinių vaizdinių prisodrinta ir naujoji knyga“.
Žiemgališkąjį knygos pradą aptarė ir literatūrologė Ilona Osipova, Alina Šalavijienė minėjo Jono Ivanausko kultūrinę veiklą K. Donelaičio draugijos Šiaulių skyriuje.
Eilėraščius iš naujos knygos skaitė Rita Brazauskienė, dainų melodijomis renginį puošė Antanas Karnišauskas.
Poetas Jonas Ivanauskas priiminėjo sveikinimus, linkėjimus, gėles ir dalino autografus.
 
Vijoleta Kuprevičienė
Ritos Mačiukienės nuotr.


Paskutinio redagavimo data: 2019-09-07