Apie mus

Skaitmeninis konkursas jaunimui „Įjunk Kalėdas!“

  2019-09-24Konkurse kviečiamas dalyvauti Lietuvoje gyvenantis jaunimas, kurio amžius nuo 14 iki 29 metų.

Konkurso tikslas – pasitelkus kūrybiškumą ir meninę saviraišką plėtoti informacinių technologijų pažinimą, skatinti jaunimą kūrybiškai naudoti ugdymo procese jau įgytus skaitmeninius įgūdžius. Siekiant,  kad konkurso metu įgyta patirtis vėliau skatintų juos rinktis su IRT naudojimu susijusias profesijas – kompiuterinės ir trimatės (3D) grafikos, vaizdo įrašymo, virtualiosios realybės kūrimo srityse. Aktyvus informatikos mokytojų dalyvavimas konkurse paskatintų juos siekti įvairiapusių žinių, padėtų formuoti tikslingą užklasinę veiklą, o taip pat įtraukti ir kitų dalykų mokytojus (dailės, lietuvių kalbos ir kt.). 

Registracija į konkursą vyksta iki 2019 m. spalio 10 d. - Konkursui darbai teikiami nuo 2019 m. spalio 11 d. iki gruodžio 12 d. 

Registracija, konkurso rezultatai ir renginių tvarkaraštis skelbiami interneto svetainėje www.ijunkkaledas.lt.

Skaitmeninio konkurso jaunimui „Įjunk Kalėdas!“ nuostatai 

Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai ar kuratoriai gaus konkurso atminimo dovanėles bei e. padėkas. 

Didesniam merginų įsitraukimui į konkursą skiriama atskira nominacija merginų komandai. 

Konkurso iniciatorius – projekto „Prisijungusi Lietuva“ partneris asociacija „Langas į ateitį“, konkurso rengėjas – VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras.

Paskutinio redagavimo data: 2019-09-24