Apie mus

ERNESTAS VASILIAUSKASArcheologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Gimė 1976 m. gegužės 7 d. Skaistgiryje (joniškio rajonas). 1994 m. baigė Joniškio Mato Slančiausko gimnaziją. Klaipėdos ir Vilniaus universitetuose studijavo archeologiją. 2008 m. Klaipėdos universitete apgynė disertaciją „Žiemgala XII a. pabaigoje - XVI a. pradžioje. Kultūriniai procesai”. Disertacijoje nagrinėjama XI-XIII a. materialinė kultūra, žemės, prekybiniai ryšiai, XVI-XVII a. Šiaurės vidurio Lietuvos apgyvendinimo procesai, kultūra, ryšiai su Livonija, Kuršo ir Lietuvos kunigaikštyste.

E. Vasiliauskas 2017 m. išleido knygą „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunoravos, Bertaučiai, Satkūnai / Güter in der Gegend von Joniškis. Gross und Klein Donnerhof, Bärtautzen, Satkuhnen".

2019 metais išrinktas Joniškio savivaldybės tarybos nariu (pagal Tėvynės sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų partijos sąrašą).

Ernestas Vasiliauskas : bibliografijos rodyklė / sudarė Vijoleta Kuprevičienė ; Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka . Bibliografijos ir informacijos skyrius. - Joniškis : Joniškio J. Avyžiaus biblioteka, 2010. - 35 p., [portr.]. - Asmenvardžių r-klė: p.32-35

Paskutinio redagavimo data: 2020-10-12