Duomenų bazės

Joniškio gimnazijos istorija. 1919–2019

LASTAUSKIENĖ, Giedrė, URNĖŽIŪTĖ, Rita, BARTAŠIENĖ, Vilija

„Joniškio gimnazijos istorija. 1919–2019“ – pirmoji knyga, kurioje mėginama aprėpti visą šios mokyklos istoriją nuo pat ištakų iki mūsų laikų. Atskleidžiamas visus mokyklos gyvavimo laikotarpius jungiantis leitmotyvas – tvirtas Joniškio krašto žmonių siekis kurti, stiprinti ir remti savo gimnaziją nepaisant sudėtingų istorinių aplinkybių, ūkinių nepriteklių, ideologinių suvaržymų. Pabrėžiamos mokytojų ir mokinių pastangos kurti darnią ir kūrybingą bendruomenę, tęsiančią ir plėtojančią geriausias savo mokyklos tradicijas. Knygoje gausu pirmą kartą skelbiamų archyvinių nuotraukų ir dokumentų.

Paskutinio redagavimo data: 2020-02-17