Apie mus

Nuoširdžiausi sveikinimai!

  2020-07-09Joniškio rajono garbės pilietė Romualda Vaitkienė švenčia garbingą sukaktį.

     Liepos 9 dieną sukanka 90 metų, kai 1930 m. Žagarėje gimė pedagogė, kraštotyrininkė, Joniškio rajono garbės pilietė Romualda Daugmondytė-Vaitkienė. Ji 1949 metais baigė Žagarės gimnaziją. Mergina puikiai piešė, mokėsi groti, tačiau pasirinko lituanistikos studijas Vilniaus pedagoginiame institute, kurį baigė 1955 metais. Dirbo Žagarės rajono liaudies švietimo skyriaus inspektore, nuo 1958 iki 1985 metų buvo Žagarės vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja, vėliau dar metus mokytojavo Martyniškių aštuonmetėje mokykloje.
     Tikra žagarietė, gyvenanti savo senelių namuose, vienoje seniausių miestelio − Raktuvės gatvėje, visada domėjosi savo krašto istorija, kultūra. Tačiau tik prasidėjus atgimimui (Romualda drauge su savo vyru Vytautu ir kitais žagariečiais įkūrė Atgimimo sąjūdžio iniciatyvinę grupę ir aktyviai dalyvavo jos veikloje), jau būdama pensijoje visa galva panėrė į kraštotyrinę veiklą. 1998 metais „Versmės“ leidykla išleido 911 puslapių monografiją „Žagarė“, Romualda buvo šio kapitalinio leidinio redakcinės komisijos pirmininkė. Jos plunksnai priklauso dar trys knygos: „Kelionė per laiką“, 2008 m., „Amatų metai. Žagarė“, 2012 m., „Elegija senai mano gatvei“, 2015 m. ir daugybė straipsnių, publikacijų spaudoje, leidiniuose. Dar daug surinktos ir spaudai paruoštos informacijos laukia, kada atsiras lėšų spausdinimui. O kur dar domėjimasis savo giminės šaknimis, savo protėviais, juolab, kad Romualda kilusi iš senos ir garbingos bajorų Kenstavičių giminės.
     Ilgus metus Romualda su vyru rūpinosi Vytauto Vaitkaus dėdės rašytojo Mariaus Katiliškio (Albino Vaitkaus) atminimo puoselėjimu. Jų iniciatyva netoli Žagarės esančiame Katiliškių kaime, buvusioje tėviškėje, pastatytas rašytojui skirtas stogastulpis.
     2007 metais Romualdai Vaitkienei už etninės kultūros puoselėjimą ir skleidimą įteikiama garbinga kraštiečio tautosakos rinkėjo, kraštotyrininko Mato Slančiausko premija. 2009 metais jai suteiktas Joniškio rajono garbės pilietės vardas. 2010 m. − Romualda ir Vytautas Vaitkai konkurse „Lietuvos kaimo spindulys 2009“ pelnė „Kaimo šviesuolių šeimos“ apdovanojimą.
     Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje ir bibliotekos tinklalapyje veikia paroda „Žagarės šviesuoliai Romualda ir Vytautas Vaitkai“. https://www.joniskis.rvb.lt/news/2417/61/Zagares-sviesuoliai-Romualda-ir-Vytautas-Vaitkai/d,zmones/ 

Kviečiame apsilankyti.

Paskutinio redagavimo data: 2020-07-08