Renginiai

Liepos mėnesio jubiliejinės kraštiečių sukaktys

  2020-07-08Liepos mėnesio gimtadienio sukakčių karalienės dvi šaunios, aktyvios, talentingos ir darbščios mūsų rajono moterys.

     Liepos 9 dieną sukanka 90 metų, kai 1930 m. Žagarėje gimė pedagogė, kraštotyrininkė, Joniškio rajono garbės pilietė Romualda Daugmondytė-Vaitkienė. Ji 1949 metais baigė Žagarės gimnaziją. Mergina puikiai piešė, mokėsi groti, tačiau pasirinko lituanistikos studijas Vilniaus pedagoginiame institute, kurį baigė 1955 metais. Dirbo Žagarės rajono liaudies švietimo skyriaus inspektore, nuo 1958 iki 1985 metų buvo Žagarės vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja, vėliau dar metus mokytojavo Martyniškių aštuonmetėje mokykloje.
Tikra žagarietė, gyvenanti savo senelių namuose, vienoje seniausių miestelio − Raktuvės gatvėje, visada domėjosi savo krašto istorija, kultūra. Tačiau tik prasidėjus atgimimui (Romualda drauge su savo vyru Vytautu ir kitais žagariečiais įkūrė Atgimimo sąjūdžio iniciatyvinę grupę ir aktyviai dalyvavo jos veikloje), jau būdama pensijoje visa galva panėrė į kraštotyrinę veiklą. 1998 metais „Versmės“ leidykla išleido 911 puslapių monografiją „Žagarė“, Romualda buvo šio kapitalinio leidinio redakcinės komisijos pirmininkė. Jos plunksnai priklauso dar trys knygos „Kelionė per laiką“, 2008 m., „Amatų metai. Žagarė“, 2012 m., „Elegija senai mano gatvei“, 2015 m. ir daugybė straipsnių, publikacijų spaudoje, leidiniuose. Dar daug surinktos ir spaudai paruoštos informacijos laukia, kada atsiras lėšų spausdinimui. O kur dar domėjimasis savo giminės šaknimis, savo protėviais, juolab, kad Romualda kilusi iš senos ir garbingos bajorų Kenstavičių giminės.
     Ilgus metus Romualda su vyru rūpinosi Vytauto Vaitkaus dėdės rašytojo Mariaus Katiliškio (Albino Vaitkaus) atminimo puoselėjimu. Jų iniciatyva netoli Žagarės esančiame Katiliškių kaime, buvusioje tėviškėje, pastatytas rašytojui skirtas stogastulpis.
2007 metais Romualdai Vaitkienei už etninės kultūros puoselėjimą ir skleidimą įteikiama garbinga kraštiečio tautosakos rinkėjo, kraštotyrininko Mato Slančiausko premija. 2009 metais jai suteiktas Joniškio rajono garbės pilietės vardas. 2010 m. − Romualda ir Vytautas Vaitkai konkurse „Lietuvos kaimo spindulys 2009“ pelnė „Kaimo šviesuolių šeimos“ apdovanojimą.
  Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos skaitykloje ir bibliotekos tinklalapyje https://www.joniskis.rvb.lt/news/2417/61/Zagares-sviesuoliai-Romualda-ir-Vytautas-Vaitkai/d,zmones/ veikia paroda „Žagarės šviesuoliai Romualda ir Vytautas Vaitkai“. Kviečiame apsilankyti.

     Liepos 12 d. sukanka 75 metai, kai 1945 m. Vaidminių kaime gimė choro dirigentė ir pedagogė Birutė Dauginytė. Ji baigė dirigavimo klasę Šiaulių muzikos technikume, o 1972 m. Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1963 metais pradėjo dirbti Skaistgirio kultūros namuose, vadovavo chorui ir ansambliams, dirbo mokytoja Joniškio muzikos mokykloje. 1972–1975 m. Birutė dirbo Trakų rajoninių kultūros namų meno vadove, o nuo 1975 iki 1991 metų buvo Rokiškio kultūros mokyklos choro dirigavimo dėstytoja ir moksleivių mišriojo choro vadovė. Kolektyvą parengė respublikinėms dainų šventėms, moksleivių chorų apžiūrai, konkursams, kuriuose choras pelnė prizines vietas. Pedagogė išugdė visą būrį jaunųjų chorvedžių. Ji 1991–1997 m. buvo Obelių (Rokiškio rajonas) Meninio lavinimo centro muzikos mokytoja ir vidurinės mokyklos merginų vokalinių ansamblių vadovė. Nuo 1997 m. iki pensijos dirbo Skaistgirio vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytoja. Šiuo metu vadovauja Skaistgirio kultūros namų folkloro kolektyvui.
    Birutė Dauginytė 1985 m. apdovanota Kultūros žymūno ženklu. Ji yra įtraukta į 1999 metais B. Zubricko sudarytą ir išleistą „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“ enciklopedinį žinyną.
Vijoleta Kuprevičienė


Paskutinio redagavimo data: 2020-07-08