Apie mus

Kraštiečiui Stasiui Vaitekūnui – 80 metų

  2021-03-09„Puoselėdami pažinimo medį ne visada patys skiname jo vaisius ... Bet auginti jį reikia!...”. Šią žymaus kraštiečio, mokslininko, visuomenininko Stasio Vaitekūno mintį pagrįstai galima vadinti jo gyvenimo moto. Iš Joniškio krašto į platų pasaulį išėjęs, pasodinęs ir išpuoselėjęs „visą pažinimo medžių sodą“, S. Vaitekūnas prieš penketą metų grįžo į gimtinę amžinam poilsiui. Kovo 9 dieną jam būtų suėję 80 metų.
Joniškio Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos ir Skaistgirio filialo fonduose saugoma daug Stasio Vaitekūno dovanotų knygų.


Vaitekūnas Stasys gimė 1941 03 09 Reibiniuose, Joniškio rajonas − mirė 2016 12 08 Vilniuje (palaidotas Skaistgiryje), lietuvių geografas, edukologas, visuomenės veikėjas. Habil. dr. (fiziniai m.; geogr. m. dr. 1987). Tarptautinės informatikos akademijos (1999), Lietuvių katalikų mokslo akademijos (2006) narys.
Išsilavinimas ir veikla
1965 baigė Vilniaus pedagoginį institutą.
1965–68 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriuje.
1968–93 dėstė Vilniaus universitete (1986–93 Ekonominės ir politinės geografijos katedros vedėjas)
Nuo 1993 – Klaipėdos universitete (1993–2002 rektorius.
1994 Socialinės geografijos katedros vienas steigėjų ir iki 2006 jos vedėjas); profesorius (1988). 1989–95 Lietuvos geografų draugijos prezidentas.
1990–94 vyriausybinės darbo grupės Lietuvos administracinio teritorinio suskirstymo, Emigracijos ir Imigracijos įstatymams parengti, 1991–92 Lietuvos Respublikos vyriausybinės atestacinės pedagoginių vardų teikimo komisijos pirmininkas.
1995–2012 Lietuvos mokslo tarybos ir Ekspertų komisijos narys.
Nuo 1997 Baltijos Asamblėjos nacionalinės žiuri meno, literatūros ir mokslo premijoms teikti pirmininkas.
Mažosios Lietuvos enciklopedijos (t. 1 2000) Ekonomikos, pramonės, ryšių, verslų skyriaus vedėjas.
2001–15 Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys. 2007–15 – jos pirmininkas.
2002–04 Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų Baltijos skyriaus vicepirmininkas. Mokslinių žurnalų Tiltai (nuo 1997), Andragogika (nuo 2010), Spring University: Changing Education in Changing Society (nuo 2006) vyriausiasis redaktorius.
Stažavo ir skaitė paskaitas Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Čekijos, Rusijos, Vokietijos, Skandinavijos ir kitų šalių aukštosiose mokyklose.
Lietuvoje 1987 pirmasis sudarė kiekybinę ir kokybinę kaimo tipologiją.
Mokslinių tyrinėjimų sritys: geodemografija, geopolitika, regionistika, socialinė, istorinė ir mokyklinė geografija.
Paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių, parašė apie 20 monografijų ir knygų.
Apdovanojimai
Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2007)
G. Petkevičaitės-Bitės medalis (2015)
Atminimo įamžinimas
Stasio Vaitekūno vardu pavadinta Klaipėdos universiteto aula, atidengta atminimo lenta (ant Klaipėdos universiteto rektorato pastato), išleista knyga Stasys Vaitekūnas: Nuo aušros iki saulėlydžio (2019, sudarytojai R. Balsys ir Vida Vaitekūnienė).
Svarbiausi veikalai
Lietuvos kaimo gyventojai ir gyvenvietės (su V. Rupu, 1980)
Karta keičia kartą (su kitais, 1986)
Centrinės sistemos kaip Vidurio Europos ir Rytų Europos erdvinio vystymosi ramstis (Zentrensysteme als Träger der Raumentwicklung in Mittel- und Osteurope, su kitais, 1994) Lietuvos teritorija ir gyventojai (1998)
Po Alma Mater skliautais (2001)
Geografijos erdvėse (In Geographical Space), Gyventojai (lietuvių, anglų ir italų kalbomis), Lietuvos gyventojai per du tūkstantmečius (visi trys 2006)
Lietuvos regionų portretas (su kitais, 2007, lietuvių ir anglų kalbomis)
Jūrininkų rengimas Lietuvos jūreivystės istorijos retrospektyvoje (su kitais, 2008)
Skaistgirys (2009)
Joniškio kraštas (su kitais), Justinas Staugaitis (abu 2011)
Stanislovas Narutavičius (2012)
Bronislovas Lubys (2013).
1993–95 parašė pirmuosius socialinės geografijos vadovėlius vidurinei mokyklai (IX–X klasėms), 1994 – Enciklopedinį geografijos žodyną.

(Informacija panaudota iš Visuotinės lietuvių enciklopedijos. T. 24)
                                                                                                                                                                                    Parengė Dalia NorvaišienėPaskutinio redagavimo data: 2021-03-04