Apie mus

Žygis „Neužsitraukusi juodojo birželio žaizda“Kriukų teritorinis padalinys kartu su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro Kriukų skyriumi „Erdvė“ Gedulo ir vilties dienai paminėti aplankė tremtinius Eleną ir Julių Rudžius bei Stasį Rudį.

Tremtiniai papasakojo ir parodė nuotraukas iš gyvenimo tremtyje.  Vėliau tylos minute ir žvakės liepsnele prie paminklo ir kapinėse pagerbti mirusieji tremtiniai.
V. Navickienės inf.


Paskutinio redagavimo data: 2021-06-10