Apie mus

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Joniškio garbės piliečio Povilo Mataičio knygos pristatymasRugsėjo 2 d. Joniškio Raudonojoje sinagogoje pristatyta Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, režisieriaus, Joniškio garbės piliečio Povilo Mataičio knyga „Lietuvių folkloro teatras: Tautos atgaiva ir jos kūrybinių galių sklaida“ (2020 m.). Kartu su knygos autoriumi renginyje dalyvavo ir knygą apžvelgė bei autorių kalbino muzikologas Vaclovas Juodpusis.

Renginį muzikologas V. Juodpusis pradėjo pristatomos knygos pirmuosiuose puslapiuose įrašytais žodžiais: „Kol dar klausa neatbuko, kol dar dvasia nenusilpo, atskleiskime protėvių DVASIOS KNYGĄ, išgirskime sentėvių SIELOS BALSĄ. Lai mumyse toliau jis ugdo darnos ir pusiausvyros, vienybės ir orumo, amžinybės ir sakralumo, giliamintiško nesuteptumo ilgesį. PRABUSKIME, SUPRASKIME, SUVOKIME IR PATIKĖKIME!“. Muzikologo V. Juodpusio manymu, tai ypatinga knyga, kurioje sukaupta tiek daug išmintiems, tautos dvasinių vertybių, kultūros istorijos, kuri bus perduota jaunajai kartai, kad ši nepamirštų savo istorijos ir šaknų. Taip pat minėjo, kad labai gaila, jog šiam Lietuvių folkloro teatrui jau daugiau nei prieš dešimtmetį nebebuvo skirtas finansavimas ir jis toliau nebegalėjo tęsti savo veiklos. 

Po knygos įžanginio pristatymo renginio dalyviams buvo parodytas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premija buvo įteikta režisieriui Povilui Mataičiui ir teatro dailininkei Daliai Lidijai Mataitienei bei laureato kalba gavus apdovanojimą. Peržiūrėjus įrašą Povilas Mataitis susirinkusiems dalyviams su užsidegimu kalbėjo apie lietuvių kalbos, tradicijų ir papročių išsaugojimo svarbą, ilgai kauptą informaciją knygai, meilę gimtajam kraštui, Lietuvių folkloro teatro gastroles ir vaidinusius aktorius, liaudies sutartines. „Lietuvių folkloro teatro įkūrimo kelias buvo ilgas ir sudėtingas. Prisimindamas to laikotarpio politines realijas bei savo ieškojimų kelyje sutiktus kultūrai vadovavusius išmintingus, veikti ir mąstyti sugebėjusius asmenis, galiu tik džiaugtis ir gėrėtis, kad net ir okupacijos sąlygomis mes, lietuviai, nestokojome gyvybingumo“, – teigė P. Mataitis.
Povilas Mataitis nuo 1967 m. pradėjo pirmąsias repeticijas Valstybiniame jaunimo teatre, kur iki 1974 m. gyvavo lietuvių etnografinis ansamblis, vėliau (1974–1990 m.) šis ansamblis veikė kaip Liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatro trupė, o nuo 1992 m. kaip viešoji įstaiga Lietuvių folkloro teatras ir studija.
Žurnalistas Juozas Skomskis straipsnyje „Šventas tautos meno pakylėjimas“ apie išleistą P. Mataičio knygą rašė: „Didžiulės apimties knygoje – įkurto ir daugiau kaip tris dešimtmečius vadovauto Folkloro teatro istorija, šlovės kelias, kliūtys, lemtis, likimas autoriaus ir daugelio to meto Lietuvos kultūros, mokslo, meno, spaudos, pačių dalyvių, užsienio svečių, žiūrovų akimis. Tai buvo laikas – paskutinieji sovietinio valdymo dešimtmečiai – kai Lietuva, išsiilgusi tautos meno, kultūros turtų, plaukė į Rumšiškes, į Liaudies buities muziejaus Klojimo teatrą gėrėtis skambiomis, įspūdingo grožio, unikaliomis režisieriaus Povilo Mataičio ir dailininkės, scenografės Dalios Mataitienės sukurtomis ir pastatytomis programomis. Tai reiškinys, sujudinęs tautos sąmonę,  įtvirtinęs patriotinius jausmus, tarsi skydą prieš to meto tamsos ideologiją“.

Povilą Mataitį renginio pabaigoje sveikino LR Seimo narys Liudas Jonaitis, Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė, P. Mataičio klasės draugai, kaimynai, kraštiečiai.

Gitos Vilčiauskienės inf.

Ritos Mačiukienės nuotr.Paskutinio redagavimo data: 2021-09-08