Apie mus

Paskaita „Baltų vienybės ugnių sąšauka: istorija ir tradicijos“Rugsėjo 14 d. artėjant Baltų vienybės dienai Joniškio Raudonojoje sinagogoje vyko paskaita „Baltų vienybės ugnių sąšauka: istorija ir tradicijos“. Paskaitą vedė Baltų vienybės ugnių sąšaukos organizatorius Darius Ramančionis.

Renginio pradžioje lektorius trumpai papasakojo apie baltų gentis, jų istoriją. Yra manoma, kad baltų gentys signaliniais laužais nuo piliakalnių įspėdavo viena kitą apie artėjantį priešą. Tuo metu tai buvo greičiausia informacijos perdavimo priemonė. Tad baltų tikėjimo propaguotojai, tokie kaip Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ nariai, norėdami patikrinti, ar tikrai senovėje gentys susisiekdavo degindami laužus ant piliakalnių, sugalvojo patikrinti šį faktą. Idėja uždegti laužus ant piliakalnių kilo Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo „Aukuras“ nariui Dariui Ramančioniui, tuo metu dirbusiam Kurtuvėnų (Šiaulių r.) regioninio parko direkcijoje, ir Linui Šedvilui, dirbusiam Varnių (Telšių r.) regioninio parko direkcijoje. D. Ramančionis teigė, kad susišaukti ugnimis, nėra nauja idėja ar reiškinys. Tarpukaryje sąšaukas organizuodavo Šaulių organizacija. Taip pat, pasak pranešėjo, Adomas Butrimas, Lietuvos meno istorikas, archeologas, 1987 metais drauge su bendraminčiais įrodė, kad užkūrus ugnis ant kalnų ir piliakalnių Lietuvoje žinias perduoti galima ir šiandien.

Tad ugnių sąšauką, pasak D. Ramančionio, buvo pradėta organizuoti nuo 2003 metų. Du metus iš eilės 2003 m. ir 2004 m. Valstybės dienos proga (liepos 6 d.) laužai buvo uždegti  ant Girnikų (Šiaulių r.) ir Šatrijos (Telšių r.) kalno. Vėlyvas laikas sudarydavo nepatogumų dalyviams, tad populiarumo nesulaukdavo, daug žmonių nesusirinkdavo. Vėliau pradėta galvoti apie kitą datą. Organizatoriai pasitarę su istorikais nusprendė laužus uždegti švenčiant Baltų vienybės dieną ir rudens lygiadienį (rugsėjo 22 d.). Ši diena pasirinkta todėl, kad ugnies sąšauka prasidėjo Žemaitijoje, o Saulės mūšyje dalyvavo ir žemaičiai.

Pasak D. Ramančionio, viena iš Baltų vienybės sąšaukos esmių – apjungti baltų žemes ir žmones, kurie save suvokia, save kildina iš baltų ir save laiko baltų palikuonimis, kita – kad reikia įprasminti su baltais susijusį paveldą, t.y. piliakalnius, alkakalnius, pilkapius, senkapius, mūšių, reikšmingų įvykių vietas, mūsų didžiavyrių gimtąsias vietas ar su jais susijusias vietoves.

Renginio pabaigoje pranešėjas kvietė visus pabandyti suorganizuoti sąšauką, kad ir nedideliame ratelyje bendraminčių, taip prisimenant ir pagerbiant savo protėvius.


Paskutinio redagavimo data: 2021-09-20