Apie mus

Popietė, skirta Kristijonui Donelaičiui

  2014-01-22Sausio 16 d. Skaistgirio bibliotekininkės kartu su Joniškio KC Skaistgirio skyriaus renginių organizatore Vida Norkuviene pakvietė skaistgiriečius į popietę, skirtą Kristijonui Donelaičio 300 – osioms gimimo metinėms paminėti.

   Sausio 16 d. Skaistgirio bibliotekininkės kartu su Joniškio KC Skaistgirio skyriaus renginių organizatore Vida Norkuviene pakvietė skaistgiriečius į popietę, skirtą Kristijonui Donelaičio 300 – osioms gimimo metinėms paminėti.
    Popietę pradėjusi bibliotekininkė Lijana Degimienė kvietė žvilgterėti į praeitį, į Donelaičio tėviškę Lazdynėliuose prieš tris šimtus metų. Trumpai pristatytas Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba. Atvertus poemą „Metai“ matyti kiek keistų ir nesuprantamų žodžių, nelabai aišku, todėl ir įdomu... keistais žodžiais į žmones iš sakyklos kreipdavosi Kristijonas Donelaitis. Jo žodžiai sklido po visą Tolminkiemį, o dabar po trijų šimtų metų apie jį kalba visa Lietuva. Ištrauką iš „Pavasario linksmybių“ skaitė Skaistgirio mėgėjų teatro artistė Eglė Minelgienė, „Vasaros linksmybes“ skaitė bibliotekininkė Jolanta Jatulienė, „Rudenio gėrybes“  – mėgėjų teatro artistė Romutė Grybauskienė, „Žiemos rūpesčius“ – Vida Norkuvienė. Apie tai, kokios moterys pavaizduotos K. Donelaičio poemoje, skaitė saviveiklininkė Marija Sukurytė, koks buvo būrų maistas –  Marytė Gedraitienė. Ilgametė lietuvių kalbos mokytoja Vladislava Kazimieraitytė pristatė Eduardo Mieželaičio „Kristijono Donelaičio lietuvišką hegzametrą“. Dalyviai prisiminė mokyklos laikus, kai buvo privaloma perskaityti šią poemą. 
    Popietei baigiantis puodynėje garavo skani košė, ąsočiuose – alus ir gira... Galime tik pasidžiaugti, kad prasmingai pagerbėme  literatūros pradininką Kristijoną Donelaitį.

                                                                                    Jolanta  Jatulienė,
                                                                                    Lijana Degimienė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09