Apie mus

Pasakų skaitymo ciklą pradėjo buvęs mokytojas

  2014-02-18Žagarės miesto bibliotekoje prasidėjo naujas skaitymų garsu ciklas „Eiliuotas pasakas seka senoliai“.

     Žagarės miesto  bibliotekoje prasidėjo naujas skaitymų garsu ciklas „Eiliuotas pasakas seka senoliai“.
   Saulėtą vasario 18 – osios popietę bibliotekoje susirinko būrelis vaikų iš Žagarės vaikų globos namų. Skaitymams  pakviestas buvęs mokytojas, guvus ir energingas senolis Kęstutis Labanauskas. Daugelį metų jis dirbo rusų kalbos mokytoju Kaune, šiuo metu gyvena Žagarėje, dalyvauja Žagarės neįgaliųjų ir pagyvenusių klubo „Švėtė“ veikloje, dainuoja klubo kapeloje, yra aktyvus įvairių kultūrinių renginių dalyvis.
    Šių metų vasario 4 d. paskelbta rusų rašytojo ir poeto Aleksandro Sergejevičiaus Puškino atminimo diena, todėl svečias pasekė eiliuotą šio rašytojo „Pasaką apie auksinį gaidelį“. K. Labanauskui, kaip buvusiam rusų kalbos mokytojui, buvo malonu pristatyti  A. Puškino biografiją ir kūrybą, jo sąsajas su Lietuva. Skaitovas pirmiausia paskaitė  pasaką rusų kalba, kad vaikai išgirstų rusų kalbos skambesį. Vaikai susižavėję klausėsi emocionaliai skaitomo ir lietuviškai eiliuoto teksto. Kad vaikams nepabostų klausytis vien skaitymo, skaitovas pasiūlė pasiklausyti A. S. Puškino laikmečio kompozitorių klasikos kūrinių ištraukų.
    Popietė neprailgo nei svečiui, nei susirinkusiems. Kęstutis Labanauskas džiaugėsi susitikęs su vaikais, žadėjo aplankyti juos globos namuose ir padėti paruošti rusų kalbos namų darbus. Vaikams patiko šiltas bendravimas su skaitovu vyru, mokančiu įdomiai su jais bendrauti ir  išlaikyti vaikų  dėmesį.

                                                            Aušra Jonuitytė
                                                         Vitalija Kurauskienė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09