Apie mus

Kvietimas teikti kūrinius Jono Avyžiaus literatūros premijai gauti

  2022-03-312022 m. bus minimos Jono Avyžiaus 100-osios gimimo metinės. Siekiant įamžinti rašytojo Jono Avyžiaus atminimą 2012 m. Joniškio rajono savivaldybės taryba įsteigė Jono Avyžiaus literatūros premiją (toliau – premija), kuri teikiama kas penkeri metai pradedant nuo 2012 metų rašytojo Jono Avyžiaus jubiliejinių gimimo metinių. Premijos dydis – 3000 eurų.

Premija skiriama rašytojui už grožinės literatūros – prozos ar eseistikos kūrinį, kuriame profesionaliai ir meniškai vaizduojamas Lietuvos praeities ar dabarties gyvenimas, akcentuojamos moralinės ir dvasinės vertybės. Kūrinys turi būti išleistas per praėjusius penkerius kalendorinius metus nuo paskutinės premijos įteikimo.

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros, meno, mokslo ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, patys kūrinių autoriai.

Iki 2022 m. balandžio 1 d. premijos įteikimo organizatorei – Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai (Vilniaus g. 3, LT-84147 Joniškis) –  turi būti pateiktas kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos siūlymas, rekomendacija ir grožinės literatūros kūrinys (pagal galimybes pristatyti 5 kūrinio egzempliorius). Jei siūlymą teikia pats autorius, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar kūrybinės sąjungos rekomendaciją, grožinės literatūros kūrinį. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus.

Kandidatų kūrinius vertins komisija, sudaryta iš penkių narių. Komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du jos nariai – profesionalūs lietuvių kalbos ir literatūros specialistai.

Su premijos nuostatais galima susipažinti ---->ČIA

Papildoma informacija: Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, tel. (8 426) 51 887, el. p. jvb@joniskis.rvb.lt.
 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos informacija

Paskutinio redagavimo data: 2022-03-30