Apie mus

Atminties valanda PlikiškiuoseSausio 13 dieną Plikiškių biblioteka organizavo atminties valandą prie Plikiškių kaimo kryžiaus „Kelias į laisvę“.

Renginyje dalyvavo Plikiškių kaimo ir Plikiškių skyriaus-daugiafunkcio centro bendruomenės nariai. Skambėjo vaikų posmai, poeto Just. Marcinkevičiaus mintys, skirtos laisvės gynėjams, prisiminti atmintinos dienos įvykiai, kurie įstrigo vyresnio amžiaus žmonių širdyse. Žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute, žvakių liepsnelėmis, sugiedota „Tautiška giesmė“.

Simboliška, kad renginio dalyviai atvyko į renginį pasipuošę tautine atributika: trispalvėmis kepuraitėmis, ženkleliais su neužmirštuolės simboliu Lietuvos vėliavos fone. Renginio pabaigoje bibliotekininkė Aušra Kriščiūnienė informavo susirinkusius, kad Joniškio Baltojoje sinagogoje veikia fotografijų paroda „Mes buvome ten“, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti. Parodą organizavo Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.

 
Aušros Kriščiūnienės informacija


Paskutinio redagavimo data: 2022-01-13