Apie mus

Kviečiame prisijungti prie bibliotekos komandos

  2022-02-15Ieškome Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniojo bibliotekininko

Pareigos ir pareigų pavadinimas: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis). Vyresnysis bibliotekininkas (-ė) Joniškio  rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje.

Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas 5,28–6,08.

Pareigybės lygis – B.

Vyresn. bibliotekininkas (-ė) vykdo šias funkcijas:

  1. organizuoja ir įgyvendina lankytojų užimtumo Inovacijų erdvėje priemones, konsultuoja lankytojus informacinių ir ryšių technologijų naudojimo klausimais (pagrindinė tikslinė grupė 14–29 m. lankytojai);
  2. supažindina lankytojus su Inovacijų erdve ir joje esančiomis technologijomis, moko naudotis duomenų baze www.ibiblioteka.lt, leidinių išdavimo ir grąžinimo savitarnos aparatu;
  3. Inovacijų erdvėje organizuoja edukacinius, informacijos sklaidos renginius;
  4. aptarnauja vartotojus abonemente naudodamas Lietuvos integralią bibliotekų sistemą;
  5. laikosi nustatyto darbo grafiko (pagal nustatytą darbo grafiką dirba ir šeštadieniais).

Asmuo, pretenduojantis eiti vyresn. bibliotekininko (-ės) pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
  2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, kompiuterinės grafikos, vaizdo ir garso produktų kūrimo, redagavimo ir montažo programine bei technine įrangomis;
  3. gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
  4. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios  bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus  vyresniojo bibliotekininko pareigybės aprašymas

PRETENDENTŲ PATEIKIAMI  DOKUMENTAI: prašymas dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai – priimami iki 2022 m. vasario 15 d. adresu: Vilniaus g. 3, Joniškis (administracija) arba elektroniniu paštu  jvb@joniskis.rvb.lt

Prašymas dalyvauti atrankoje

Išsamesnė informacija tel. (8 426) 51 887  arba elektroniniu paštu  jvb@joniskis.rvb.lt

Konfidencialumą garantuojame. Kandidatus, atitinkančius reikalavimus, informuosime ir pakviesime į pokalbį telefonu arba elektroniniu paštu.

Paskutinio redagavimo data: 2022-02-02