Apie mus

Maldeniuose skambėjo giesmės

  2014-03-25Gavėnia – susitelkimo, rimties laikotarpis, skatinantis prisiminti, jog žmogaus egzistencijai reikalingas ir dvasinis augimas…

   Gavėnia – susitelkimo, rimties laikotarpis, skatinantis prisiminti, jog žmogaus egzistencijai reikalingas ir dvasinis augimas… Toks buvo kovo 21 dieną Maldenių bibliotekoje vykusio giesmių vakaro tikslas – klausantis senųjų giesmių, susimąstyti apie senųjų papročių prasmę, laiko tėkmę, apie dabartį, bandyti suprasti, ką reiškė giesmės mūsų protėviams.
    Bibliotekos skaitykloje vos tilpo norintieji susitikti su renginio svečiais –Kirnaičių folkloro ansambliu „Klėčia“. Paklausyti giesmių susirinko įvairaus amžiaus Maldenių ir aplinkinių kaimų gyventojai. Spalvingi svečių tautiniai kostiumai, darnus giedojimas visus nuteikė rimčiai, susikaupimui. „Klėčios“ vadovas Gediminas Andrašiūnas programą paįvairino, pasakodamas ir kviesdamas įsiklausyti į palikimą, kurį paveldėjome iš savo senolių. Sužinojome, kad įvedus krikščionybę bažnyčiose buvo giedama sekant liaudies dainomis, kurias lietuviai ir vadindavo giesmėmis. Taip pat papasakojo apie giesmių prasmę, priminė lietuvių krikščioniškas tradicijas ir papročius. Svečių programoje skambėjo įvairios giesmės. Vieni giedojo, kiti klausė, bet baigiantis vakarui jau giedojo beveik visi: kas  iš maldaknygių, kas atminties.
Buvo labai džiugu matyti, kad tokia proga gausiai susirinkę įvairaus amžiaus  dalyviai negailėjo padėkos žodžių už nuostabias vakaro akimirkas, praskaidrinusias ne vieno čia atėjusio sielą, sušildžiusias penktadienio vakarą. Geriausias koncerto įvertinimas, kai susirinkusieji dar neskubėjo skirstytis, jų švytinčiuose veiduose buvo matyti tikras džiaugsmas.
    Renginio pabaigoje giesmininkams įteikta pavasarinių gėlių puokštelės, o kaimo gražiadarbė Stanislava Mundrienė ansamblio vadovui įteikė iš Maldenių laukuose išaugintų rugių šiaudų padarytą žvaigždę.
    Giesmių vakaru Maldenių biblioteka pradėjo etnokultūrinių renginių ciklą „Taip vakarojo mūsų senoliai“. Maldeniečių dar laukia šio renginių ciklo žaidimų  ir tradicijų vakarai.


                                                          Lionė Adomaitienė

Paskutinio redagavimo data: 2019-07-09